Αρχική » Erasmus » Εξερχόμενοι φοιτητές

Εξερχόμενοι φοιτητές Erasmus+

 

Χρήσιμες πληροφορίες για εξερχόμενους φοιτητές Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

προσφερόμενα μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

έντυπο για την προετοιμασία αναγνώρισης μαθημάτων

βεβαίωση αντιστοίχισης βαθμού Erasmus

αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ERASMUS ΣΤΟ ΕΜΜΕ

 

Μετά την επιστροφή σας από το εξωτερικό, και προκειμένου να γίνει η αναγνώριση των μαθημάτων σας από το Τμήμα θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

  1. Συμπλήρωση της βεβαίωσης αντιστοίχισης μαθημάτων (επισυνάπτεται κάτω). Μια για κάθε μάθημα που θέλετε να αντιστοιχίσετε. (π.χ αν έχετε περάσει 4 μαθήματα στο εξωτερικό θα πρέπει να συμπληρώσετε 4 βεβαιώσεις αντιστοίχισης).Προσοχή τις βεβαιώσεις συμπληρώνετε ΜΑΖΙ με τους Καθηγητές που θα σας κάνουν την αντιστοίχιση και θα τις υπογράψουν.
  2. Συμπλήρωση του Πιστοποιητικού Αναγνώρισης μαθημάτων (επισυνάπτεται κάτω).  Αφού έχετε συγκεντρώσει όλες τις παραπάνω βεβαιώσεις θα συμπληρώσετε ΜΑΖΙ με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο της διμερούς συμφωνίας του Ιδρύματος υποδοχής σας, το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης το οποίο και θα υπογράψει.
  3. Με όλα τα παραπάνω χαρτιά έρχεστε στην Γραμματεία τις ώρες και ημέρες υποδοχής φοιτητών Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10:00-13:00 για να πάρετε την σφραγίδα του Τμήματος και να προχωρήσουμε την αναγνώριση των μαθημάτων.


Σημείωση:  Για όλα τα παραπάνω βήματα θα πρέπει να έχετε μαζί σας ένα επίσημο έγγραφο από το Παν/μιο υποδοχής σας, με την κλίμακα βαθμολογίας τους και τις αντιστοιχίες των βαθμών.