Αρχική » Tο Τμήμα » Δομή του Τμήματος

Δομή του Τμήματος

 

Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ περιλαμβάνει τρεις τομείς :

  1. Τομέας Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας
  2. Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας
  3. Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού

 

Στο Τμήμα λειτουργούν πέντε εργαστήρια:

  1. Εργαστήριο Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης
  2. Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα Μ.Μ.Ε.
  3. Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε.
  4. Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων
  5. Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & Επικοινωνιακού Σχεδιασμού
  6. Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών