Αρχική » Tο Τμήμα » Δομή του Τμήματος » Εργαστήρια

Εργαστήρια του τμήματος

 

Το εργαστήριο Τεχνών ασχολείται με την διδασκαλία, την έρευνα και τις πρακτικές εφαρμογές, οι οποίες αφορούν στο θέατρο, το περιβάλλον - δράση, το happening, το video computer art, τον πειραματικό κινηματογράφο, την καλλιτεχνική πλευρά της τηλεόρασης (fiction, docu-fiction, πολιτιστικές εκπομπές) και την σχέση των μορφών αυτών με την συλλογική μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά.

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ ιδρύθηκε το 2002. Ο ερευνητικός προσανατολισμός του εργαστηρίου είναι επικεντρωμένος στις οικονομικές, κοινωνικές, νομικές και πολιτιστικές διαστάσεις του Τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Ιδιαίτερα σημαντική θέση στην ερευνητική του δραστηριότητα καταλαμβάνει η κοινωνική έρευνα για το διαδίκτυο, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα πολυμέσα, τη δορυφορική και ψηφιακή τηλεόραση και γενικά για τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας.

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ιδρύθηκε το 1996, με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 149 (ΦΕΚ 10 Ιουνίου 1996, τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 111). Το Εργαστήριο, σύμφωνα και προς το καταστατικό του, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα Θεωρία και Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών και των προϊόντων τους, Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Πρακτικών στην Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. με Νέες Τεχνολογίες και Ηλεκτρονική Επεξεργασία της Πληροφορίας και Διαχείρισή της σε Διεθνή Δίκτυα και ανήκει στον Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας. Το Εργαστήριο προσφέρει διαρκή σύνδεση με το Διαδίκτυο και υποστηρίζει την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, την έρευνα στον τομέα των Nέων Tεχνολογιών με έμφαση στην εφαρμογή τους στον ευρύτερο χώρο της Eπικοινωνίας, καθώς και τη διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικών με την επεξεργασία κειμένου, την ηλεκτρονική διαχείριση εντύπου, την οπτική επικοινωνία και την δημοσιογραφική έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων (Computer Assisted Research and Reporting). Το Εργαστήριο στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, στον 2ο όροφο του Κτηρίου της Οδού Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα.

Το εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων (Π.Δ. 003, ΦΕΚ 2, 10 Ιανουαρίου 2001, τεύχος Α) το οποίο είναι διατομεακό, στεγάζεται στον 3ο όροφο του κτιρίου της οδού Καλαμιώτου, αρ. 2 και διαθέτει εξοπλισμό για την άσκηση των φοιτητών στα πλαίσια της παραγωγής, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό στούντιο, καθώς και ψηφιακή κάμερα τηλεοπτικής λήψης. Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό να αποτελέσει μια ειδική μονάδα, όπου οι φοιτητές θα αποκτούν τεχνογνωσία στα Μ.Μ.Ε. και τις κατάλληλες δεξιότητες για την παραγωγή τόσο ειδησεογραφικού όσο και ψυχαγωγικού προγράμματος.

Το Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & Επικοινωνιακού Σχεδιασμού ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2001 από τον Καθηγητή Ψυχολογίας κ. Κλήμη Ναυρίδη και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Ψυχολογίας κ. Μπετίνας Ντάβου. Το εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες που επικεντρώνονται αφενός στις εφαρμογές της ψυχολογίας σε επικοινωνιακά φαινόμενα, όπως οι ανθρώπινες σχέσεις και η άμεση διαπροσωπική επικοινωνία, η μη λεκτική επικοινωνία, η αλληλεπίδραση στις ομάδες, η νοητική επεξεργασία των μηνυμάτων των μέσων, η αγωγή και εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας, και αφετέρου σε θέματα που αφορούν τις επικοινωνιακές πρακτικές και το σχεδιασμό, όπως η διαφημιστική επικοινωνία, η τηλεοπτική και ραδιοφωνική παραγωγή, η σύγκριση ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων. Το Εργαστήριο στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, στον 3ο όροφο του Κτηρίου της Οδού Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα.

Δικτυακός Τόπος Εργαστηρίου [ http://psylab.media.uoa.gr ]

Το Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών, ιδρύθηκε το 2015» και εστιάζεται στη δομή, λειτουργία και πρακτική του δημοσιογραφικού πεδίου και της εφαρμοσμένης επικοινωνίας.  Ιδιαίτερα σημαντική θέση στην ερευνητική του δραστηριότητα καταλαμβάνουν οι εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας και της τεχνολογίας και ο αντίκτυπός τους στη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης. Επίσης, το Εργαστήριο, επί του παρόντος, αποσκοπεί να συμβάλλει στην έρευνα και μελέτη της Δημοσιογραφίας και της Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας