Αρχική » Tο Τμήμα » Δομή του Τμήματος » Εργαστήριο Νέων Τεχνολογίων

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ

 

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μουρλάς
Αναπλ. Καθηγητής Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής

Τηλέφωνα Επικοινωνίας :
210 368 9426, 210 368 9267
Ώρες λειτουργίας: εργάσιμες ημέρες 9:00-17:00

Έδρα: Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα, 2ος όροφος.
Eργαστήριο: Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα, 2ος όροφος.
Γραμματέας: Nίκη Παπασταύρου
e-mail: npapast[at]media.uoa[dot]gr

 

Παρουσίαση και δράσεις Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ (Ενημέρωση: 09/06/2010)
Profile of the Laboratory of New Technologies in Communication, Education and the Mass Media
Profil du Laboratoire de Nouvelles Technologies dans la Communication, l’Éducation et les Médias de Masse

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

 

 • Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «Επικοινωνία και ΜΜΕ» ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 – παράταση έως 10/9/2018

Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, με κατάθεση φακέλων έως και την Δευτέρα 10/9/2018 (ανακοίνωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής στην σελίδα https://eclass.uoa.gr/modules/announcements/index.php?course=MEDIA254&an_id=169418.

Η σχετική προκήρυξη βρίσκεται ανακοινωμένη στην σελίδα https://eclass.uoa.gr/modules/announcements/index.php?course=MEDIA254&an_id=166472, ενώ το ΦΕΚ Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ είναι ψηφιακά διαθέσιμα στον ιστοχώρο του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, σελίδα http://www.media.uoa.gr/grads/phd.html.

 

 • Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να ξεκινήσει να λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-2019.

Η απόφαση ίδρυσης του Προγράμματος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β2762/11-07-2018 (διαθέσιμο στην σελίδα Έγγραφα του Προγράμματος), και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Προγράμματος.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 έχει δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην πλατφόρμα Διαύγεια με ΑΔΑ 7ΝΛΗ46ΨΖ2Ν-ΠΔ0 (σελίδα ανάρτησης), με παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

 


Ερευνητικά Προγράμματα και Δραστηριότητες

 

 • LABOURGAMES is a three-year artistic research project. It questions the relationship between work and play and creates innovative perspectives on the current work system in Europe – by producing games on this topic (2017 - 2019)
 • The Play2Do project aims to support special education teachers, mainstream teachers, and VET trainers who work with students/trainees with intellectual disabilities by offering an educational game for teachers to complement their training through simulated practice learning and improve their skills in dealing with critical incidents or challenging situations which can occur in everyday practice (2018 - 2019)

 • Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας
  www.media.uoa.gr/usability
 • ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΕΠΙΝΟΗΣΗ- Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση
   - Το Μαγικό Φίλτρο 2.0 - τελική έκδοση, Μάρτιος 2009 (.rar - 161Μ)
 •  Πρόγραμμα RECALL - KA3 project- Επανασυνδέοντας Αποκλεισμένες Κοινότητες με τη Δια Βίου Μάθηση με τη χρήση Κινητών Συσκευών
  http://recall-project.eu/el/

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ιδρύθηκε το 1996, με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 149 (ΦΕΚ 10 Ιουνίου 1996, τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 111). Το Εργαστήριο, σύμφωνα και προς το καταστατικό του, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα Θεωρία και Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών και των προϊόντων τους, Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Πρακτικών στην Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. με Νέες Τεχνολογίες και Επεξεργασία της Πληροφορίας και Διαχείρισή της σε Διεθνή Δίκτυα και ανήκει στον Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας.

Το Εργαστήριο προσφέρει διαρκή σύνδεση με το Διαδίκτυο και υποστηρίζει την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, την έρευνα στον τομέα των Nέων Tεχνολογιών με έμφαση στην εφαρμογή τους στον ευρύτερο χώρο της Eπικοινωνίας, καθώς και τη διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικών με την επεξεργασία κειμένου, την ηλεκτρονική διαχείριση εντύπου, την οπτική επικοινωνία και την δημοσιογραφική έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων (Computer Assisted Research and Reporting).

Δραστηριότητες

Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

 • Η στοιχειοθεσία, ηλεκτρονική σελιδοποίηση και καλλιτεχνική επιμέλεια του διμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών "Αθηνά", το οποίο διανύει τον έκτο χρόνο έκδοσής του, καθώς και της δεκαπενθήμερης πανεπιστημιακής εφημερίδας "ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ".
 • Η ανάπτυξη πειραματικών εφαρμογών στο Διαδίκτυο καθώς και η κατασκευή και διαχείριση δικτυακών τόπων. Ανάμεσα στα έργα που έχουν υλοποιηθεί από το Εργαστήριο περιλαμβάνονται ο Δικτυακός Κόμβος και το Πειραματικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, οι δικτυακοί τόποι της εφημερίδας Το Καποδιστριακό, του περιοδικού Αθηνά και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιστούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας, καθώς και ερευνητικές εφαρμογές για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
 • Το Εργαστήριο συμμετείχε για 5 χρόνια, σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια Haute Ecole Group ICHEC-ISC Saint-Louis ISFSC (Βέλγιο), Universite de Metz, Universite Paris 8 (Γαλλία), Universidade Nova de Lisboa (Πορτογαλία), University of Lapland και Kemi-Tornio Polytechnic (Φινλανδία) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα European Master in Multimedia and Audiovisual Business Administration στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Oπτικοακουστικά, MEDIA.
 • Το Εργαστήριο συμμετείχε για 3 χρόνια, σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια Haute Ecole Group ICHEC-ISC Saint-Louis ISFSC (Βέλγιο), Universite de Metz (Γαλλία), Universidade Nova de Lisboa (Πορτογαλία), University of Lapland (Φινλανδία), Research Center of Henri Tudor (Luxemburg), University of Katowice (Poland), University of Luton (Μ. Βρετανία) στα μεταπτυχιακά προγράμματα European Master in E-Business Management και European Master in Cyber-communication στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης LEONARDO DA VINCI.
 • Aπό το 1999 το Εργαστήριο ανέλαβε την εποπτεία της διοργάνωσης στην Ελλάδα του διεθνούς Βραβείου Mφbius για τις καλύτερες παραγωγές στο χώρο των προϊόντων Πολυμέσων, εντός και εκτός δικτύου. Μάλιστα κατά το διάστημα 5-8 Νοεμβρίου 2003 συνδιοργάνωσε και τον 11ο Διεθνή Διαγωνισμό Mφbius για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος "Σειρήνες" (ΕΠΕΑΕΚ), το Εργαστήριο συμμετείχε στη μελέτη και το σχεδιασμό εκπαιδευτικού multimedia ψηφιακού δίσκου (cd-rom) με τον τίτλο "'21 Εν Πλω, η Nαυτική Iστορία του Aγώνα".
 • Το Εργαστήριο συμμετέχει στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "ΣΩΚΡΑΤΗΣ GRUNDTVIG - Εκπαιδευτικές Συμπράξεις" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Tο Eργαστήριο έχει αναλάβει τη μελέτη, επιμέλεια και παραγωγή ψηφιακού οπτικού δίσκου (cd-rom) για την ιστορία και παρουσίαση του Eθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών.
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος "Διαπολιτισμική Προσέγγιση Μύθων, Μαθηματικών και Μαθησιακών Δυσκολιών στο Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον" (INTERREG II) το Εργαστήριο είχε την ευθύνη της δημιουργίας εκπαιδευτικού multimedia ψηφιακού δίσκου (cd-rom) με τίτλο "ΠΕΡΣΕΑΣ".
 • Tο Eργαστήριο πλαισιώνει τεχνολογικά το Διακρατικό Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Σπουδές Nοτιοανατολικής Eυρώπης του Πανεπιστημίου Aθηνών.
 • Στο Eργαστήριο διεξάγονται προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών στις Nέες Tεχνολογίες.
 • Στο Eργαστήριο γίνονται εκπαιδευτικές ξεναγήσεις σχολείων, με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους.

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 • Μέλη Δ.Ε.Π. Εργαστηρίου:
 • Ερευνητές:
  • Δρ. Γιαννακουλόπουλος Aνδρέας
  • Γιανναρά Ειρήνη, υποψήφια διδάκτωρ
  • Kουτσομπόλης Δημήτρης, υποψήφιος διδάκτωρ
  • Δεληνικόλας Δημήτρης, υποψήφιος διδάκτωρ
  • Κορακίδου Βερονίκη, υποψήφια διδάκτωρ
  • Λέκκας Ζαχαρίας, υποψήφιος διδάκτωρ
  • Δρ. Ριζόπουλος Χάράλαμπος
  • Δρ. Σαριδάκη Μαρία
  • Δρ. Στάιου Ελένη-Ρεβέκκα, υποψήφια διδάκτωρ
  • Παπασταύρου Nίκη, M.A. στην Ανθρώπινη Επικοινωνία
  • Δρ. Κοδέλλας Σπύρος, Dr. in Criminal Justice at the University of Cincinnati, Ohio
  • Μπογιόπουλος Γιάννης, δημοσιογράφος
  • Τσακούμης Βελισσάριος, Διαχειριστής Συστημάτων Εργαστηρίου
  • Παπαγεωργοπούλου Πέννυ , Υποψ. Διδάκτωρ
  • Σωτηράκου Αικατερίνη, Υποψ. Διδάκτωρ