Αρχική » Tο Τμήμα » Δομή του Τμήματος » Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα Μ.Μ.Ε.

Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα Μ.Μ.Ε.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΕΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα, 3oς ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ: 210-3689444
FAX: 210-3220820
E-Mail: gplios[at]media.uoa[dot]gr

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ ιδρύθηκε το 2002. Ο ερευνητικός προσανατολισμός του εργαστηρίου είναι επικεντρωμένος στις οικονομικές, κοινωνικές, νομικές και πολιτιστικές διαστάσεις του Τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου.

Ιδιαίτερα σημαντική θέση στην ερευνητική του δραστηριότητα καταλαμβάνει η κοινωνική έρευνα για το διαδίκτυο, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα πολυμέσα, τη δορυφορική και ψηφιακή τηλεόραση και γενικά για τις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας.

Πιο αναλυτικά, οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου κινούνται στα εξής πεδία:

 • Έρευνες πολιτικής επικοινωνίας και προεκλογικών εκστρατειών
 • Έρευνες για τη δημόσια εικόνα πολιτικών οργανισμών και πολιτικών προσώπων
 • Έρευνες για την πολιτική παρουσία προσώπων και οργανισμών στο διαδίκτυο
 • Έρευνα της οργάνωσης και διοίκησης των MME
 • Ανάλυση των επιμέρους οργανώσεων των ΜΜΕ και της εικόνας τους (συγκεκριμένων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, εφημερίδων και περιοδικών κ.λπ.)
 • Έρευνα των τρόπων παραγωγής προγράμματος και της πολιτικής των ΜΜΕ
 • Δημόσιες σχέσεις και διαφήμιση των οργανισμών των ΜΜΕ
 • Ανάλυση περιεχομένου και ανάλυση λόγου (ποιοτική) ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών
 • Ανάλυση περιεχομένου και ανάλυση λόγου (ποιοτική) ψυχαγωγικών και αθλητικών εκπομπών
 • Ανάλυση περιεχομένου και ανάλυση λόγου (ποιοτική) της διαφήμισης
 • Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες ακροατηρίου γενικές, αλλά και
  • Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες ακροατηρίου αναφορικά με συγκεκριμένες εκπομπές και κατηγορίες προγράμματος (ειδήσεις, ψυχαγωγικά προγράμματα, αθλητικές εκπομπές, διαφήμιση κ.λπ.)
  • Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες ακροατηρίου αναφορικά με συγκεκριμένες εκπομπές και κατηγορίες προγράμματος συγκεκριμένων οργανισμών ΜΜΕ (καναλιών)

Στο Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ συμμετέχει το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεργάζονται μέλη των άλλων Τομέων του Τμήματος και Εξωτερικοί Συνεργάτες, των οποίων η γνώση και η επαγγελματική εμπειρία εμπίπτει στις εκάστοτε δραστηριότητες του Εργαστηρίου, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Τα μέλη του εργαστηρίου διαθέτουν μακρόχρονη και πλούσια ερευνητική εμπειρία η οποία έχει προκύψει από σειρά ερευνών τις οποίες έχουν διεξαγάγει στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Αθηνών ή στα πλαίσια άλλων φορέων.