Αρχική » Tο Τμήμα » Διατελέσαντες Πρόεδροι

Διατελέσαντες Πρόεδροι στο Τμήμα

 

1 Γεώργιος Λάββας 1993 - 1994

2 Κλήμης Ναυρίδης 1995 - 1999

3 Μιχάλης Μεϊμάρης 1999 - 2003

4 Γιάννης Πανούσης 2003 - 2007

5 Στέλιος Παπαθανασόπουλος 2007 - 2011

6 Γιώργος Πλειός         2011 - 2015

7 Δημήτρης Χαραλάμπης             2015 - 2017

8 Γιώργος Πλειός 2018 - σήμερα