Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

Στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1996-97 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επικοινωνία και ΜΜΕ".

Το πρόγραμμα "Επικοινωνία και ΜΜΕ" (από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15) αποτελείται σήμερα από τέσσερις κατευθύνσεις:

 

Επίσης στο τμήμα λειτουργούν και δύο διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

 

To ωρολόγιο Πρόγραμμα Κατευθύνσεων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-18. 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών