Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

Aπό το ακαδημαϊκό έτος 1996-97 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτούργησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επικοινωνία και ΜΜΕ". 

To πρόγραμμα αυτό εξακολουθεί να είναι ενεργό στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και θα ολοκληρωθεί με τη λήξη επομένου ακαδημαϊκού έτους 2018-19. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Παλαιό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών (ΠΜΣ) στην Επικοινωνία και ΜΜΕ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα προσφέρονται στο Τμήμα τα ακόλουθα τέσσερα νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 Επίσης στο τμήμα λειτουργούν τα διατμηματικά και διαπανεπιστημιακά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

και λειτούργησε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών:

To ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-19. 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών