Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Επικοινωνία και ΜΜΕ" » Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα


ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Στόχος της κατεύθυνσης «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» είναι να εξετάσει τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στο επικοινωνιακό πεδίο και τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που φέρουν στο χώρο της δημοσιογραφίας. Η κατεύθυνση αυτή του ΠΜΣ εστιάζει στο δημοσιογραφικό πεδίο και τις αλλαγές που συντελούνται, τις ρυθμίσεις, το περιεχόμενο και το ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Αποσκοπεί να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του μια στρατηγική και συστηματική κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής της δημοσιογραφίας,  έχοντας στόχο  να τους εξοπλίσει με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι σε ένα εντελώς διαφορετικό - σε σχέση με το παρελθόν - και παράλληλα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον (Περιγραφή Κατεύθυνσης σε pdf).

 

Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της κατεύθυνσης στο facebook.