Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Νέο Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα"

Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα"

Στόχος του ΠΜΣ «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα» είναι να εξετάσει τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που φέρουν στο χώρο της δημοσιογραφίας.

Το ΠΜΣ εστιάζει στο δημοσιογραφικό πεδίο και στις αλλαγές που συντελούνται, στις ρυθμίσεις, στο περιεχόμενο και στο ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη σύγχρονη κοινωνία.

Το ΠΜΣ αποσκοπεί οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του να αποκτήσουν μια στρατηγική και συστηματική κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής της δημοσιογραφίας,  έχοντας στόχο  να τους εξοπλίσει με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι σε ένα εντελώς διαφορετικό –σε σχέση με το παρελθόν– και παράλληλα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Έχει σχεδιαστεί για υποψηφίους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα μέσα ενημέρωσης και τη δημοσιογραφία, για να τους εκπαιδεύσει σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων στο πεδίο της επικοινωνίας, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να  ανταποκριθούν στις νέες εξελίξεις που έχουν δημιουργηθεί από τη σύγκλιση και ψηφιοποίηση των μέσων επικοινωνίας, καθώς και από τις συνθήκες που έχουν επιβληθεί από την οικονομική συνιστώσα.

Το ΠΜΣ σκοπό έχει να εφαρμόσει τις γνώσεις για τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης στις σύγχρονες συνθήκες, καθώς και να προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση στη διερεύνηση των νέων δεδομένων στο πεδίο της δημοσιογραφίας. Δίνει επίσης έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του πεδίου των μέσων ενημέρωσης κι αποσκοπεί στην ανάλυση νέων εργαλείων και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, που απαιτούνται στο νέο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, καθώς και την αξιοποίηση των γνώσεων στο πεδίο της ολοκληρωμένης επικοινωνίας.

Οι φοιτητές θα παρακολουθούν διαλέξεις σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία και τις πρακτικές της δημοσιογραφίας, καθώς το σύγχρονο γνωστικό οπλοστάσιο ενός δημοσιογράφου απαιτεί να μπορεί να διακρίνει και να αναλύει τις ταχύτατες μεταβολές των κοινωνικών δομών και των κοινωνικών θεσμών που επήλθαν στην ελληνική και παγκόσμια κοινωνία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοί του αναμένεται να είναι σε θέση:

  • να αναπτύσσουν δεξιότητες στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης και της σύγχρονης δημοσιογραφίας. Οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα τους εξοπλίσουν για να λειτουργούν ως επαγγελματίες σε έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα.
  • να αποκτήσουν αναλυτικές ικανότητες, ώστε ναι μπορούν να αντλήσουν πληροφόρηση και κυρίως να εξασκήσουν δυνατότητες συνθετικής ανάλυσης των γεγονότων και των κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων.
  • να αποκτήσουν επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με τα δρώμενα και τις εξελίξεις του πεδίου των μέσων ενημέρωσης.
  • να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές έρευνας, τεκμηρίωσης, συγγραφής, επεξεργασίας και δημοσίευσης ειδησεογραφικού περιεχομένου για διάφορα είδη μέσων ενημέρωσης,
  • να προσεγγίσουν νέους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας, όπως αυτοί έχουν προκύψει από το ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου (π.χ. δημοσιογραφία των πολιτών, κυκλοφορία της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, «συναθροιστές» περιεχομένου κ.ά.)

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (συμπεριλαμβανομένων των ισοτίμων με αυτά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο Σχολών ή Τμημάτων Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και των Επιστημών της Αγωγής.

Η κανονική χρονική διάρκεια σπουδών για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) (κάθε μάθημα αποφέρει 10 πιστωτικές μονάδες και η διπλωματική εργασία αποφέρει 30 πιστωτικές μονάδες). Η διδασκαλία του κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες την εβδομάδα χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν εργαστηριακές τους εφαρμογές. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ. Το ποσό των τελών για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 σε 650 Ευρώ ανά εξάμηνο.

   

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 


Προκήρυξη ΠΜΣ Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα ακαδ. έτους 2018-2019

 

Eπίσημη Ιστοσελίδα: http://journalism.new.media.uoa.gr/

Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα" στο facebook.