Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

26-10-2017

Έγκριση απασχόλησης ακαδημαϊκών υποτρόφων για διδασκαλία (ΑΔΑ: Ψ04946ΨΖ2Ν-ΧΒΟ)

  Έγκριση απασχόλησης ακαδημαϊκών υποτρόφων για παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018


18-10-2017

Ανακοίνωση εφορευτικής επιτροπής για προεδρικές εκλογές ΕΜΜΕ

  Ανακοίνωση εφορευτικής επιτροπής για προεδρικές εκλογές ΕΜΜΕ


13-10-2017

ορισμός εφορευτικής επιτροπής εκλογής προέδρου Τμήματος ΕΜΜΕ

  ορισμός εφορευτικής επιτροπής εκλογής προέδρου Τμήματος ΕΜΜΕ


13-10-2017

ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού

  ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού


13-10-2017

ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας

  ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας


13-10-2017

ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας

  ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 582