Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

06-02-2018

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 για το μάθημα "Ειδικά Ρεπορτάζ"

  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος :: μάθημα "Ειδικά Ρεπορτάζ" έντυπο για την αναζήτηση πιστοποιητικών απόφαση Συγκλήτου για την κατανομή θέσεων  


06-02-2018

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 για το μάθημα "Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές"

  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος :: μάθημα "Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές" έντυπο για την αναζήτηση πιστοποιητικών απόφαση Συγκλήτου για την κατανομή θέσεων  


08-12-2017

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

  Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ


04-12-2017

αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας

  αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 600