Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

04-12-2017

αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος ΕΜΜΕ

  αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος ΕΜΜΕ


24-11-2017

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού του Τμήματος ΕΜΜΕ

  ορισμός εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 600