Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

22-11-2017

προκήρυξη για την εκλογή εκπροσώπου ΕΤΕΠ Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού

  προκήρυξη για την εκλογή εκπροσώπου ΕΤΕΠ Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού


26-10-2017

Έγκριση απασχόλησης ακαδημαϊκών υποτρόφων για διδασκαλία (ΑΔΑ: Ψ04946ΨΖ2Ν-ΧΒΟ)

  Έγκριση απασχόλησης ακαδημαϊκών υποτρόφων για παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018


18-10-2017

Ανακοίνωση εφορευτικής επιτροπής για προεδρικές εκλογές ΕΜΜΕ

  Ανακοίνωση εφορευτικής επιτροπής για προεδρικές εκλογές ΕΜΜΕ


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 600