Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

13-10-2016

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα»

Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης ΔΕΠ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 904/26-9-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης:  1516034762/3−6−2016 (ΑΔΑ: ΩΘ6246ΨΖ2Ν-ΨΨΛ) Τομέας...


24-05-2016

Προκήρυξη μίας (1) θέσης τεχνικού συνεργάτη για την υποστήριξη υπολογιστών και ιστοχώρων

Προκήρυξη μίας (1) θέσης τεχνικού συνεργάτη για την υποστήριξη υπολογιστών και ιστοχώρων Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει τεχνικό συνεργάτη, σε ρόλο...


19-04-2016

λειτουργία internet room

  Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017, το internet room θα λειτουργεί Δευ-Παρ 09:00-17:00.


22-02-2016

Ημερίδα: "Πώς και γιατί παραβιάζεται η δεοντολογία στα Μ.Μ.Ε. (2009-2014);"

διοργάνωση: Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων Τμήματος ΕΜΜΕ


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 572