Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

13-10-2017

ορισμός εφορευτικής επιτροπής εκλογής προέδρου Τμήματος ΕΜΜΕ

  ορισμός εφορευτικής επιτροπής εκλογής προέδρου Τμήματος ΕΜΜΕ


13-10-2017

ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού

  ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού


13-10-2017

ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας

  ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας


13-10-2017

ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας

  ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας


13-10-2017

ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Διευθυντή Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού

  εφορευτική επιτροπή Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού


13-10-2017

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Διευθυντή Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας

  εφορευτική επιτροπή Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας


13-10-2017

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Διευθυντή Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας

  εφορευτική επιτροπή Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 600