Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

26-10-2017

Έγκριση απασχόλησης ακαδημαϊκών υποτρόφων για διδασκαλία (ΑΔΑ: Ψ04946ΨΖ2Ν-ΧΒΟ)

  Έγκριση απασχόλησης ακαδημαϊκών υποτρόφων για παροχή διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018


18-10-2017

Ανακοίνωση εφορευτικής επιτροπής για προεδρικές εκλογές ΕΜΜΕ

  Ανακοίνωση εφορευτικής επιτροπής για προεδρικές εκλογές ΕΜΜΕ


13-10-2017

ορισμός εφορευτικής επιτροπής εκλογής προέδρου Τμήματος ΕΜΜΕ

  ορισμός εφορευτικής επιτροπής εκλογής προέδρου Τμήματος ΕΜΜΕ


13-10-2017

ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού

  ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού


13-10-2017

ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας

  ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας


13-10-2017

ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας

  ανακήρυξη υποψηφίου για Διευθυντή Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας


13-10-2017

ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Διευθυντή Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού

  εφορευτική επιτροπή Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 602