Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

06-02-2018

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 για το μάθημα "Ειδικά Ρεπορτάζ"

  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος :: μάθημα "Ειδικά Ρεπορτάζ" έντυπο για την αναζήτηση πιστοποιητικών απόφαση Συγκλήτου για την κατανομή θέσεων  


06-02-2018

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 για το μάθημα "Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές"

  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος :: μάθημα "Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές" έντυπο για την αναζήτηση πιστοποιητικών απόφαση Συγκλήτου για την κατανομή θέσεων  


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 637