Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

19-04-2017

Πρακτικά συναντήσεων ΕΛΚΕ

  Εκ μέρους του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, ενημερώνονται όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου για τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με αντικείμενο τη λειτουργία και τις διαδικασίες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πρακτικά...


05-04-2017

ώρες εξυπηρέτησης κοινού

Οι φοιτητές του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών εξυπηρετούνται για την έκδοση πιστοποιητικών από τη θυρίδα του Τμήματος στην οδό Αριστείδου 11, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ώρες 10:00-13:00.   Για θέματα που αφορούν...


07-03-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Εθνικόν και ΚαποδιστριακόνΠανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή ΟΠΕΤμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Σοφοκλέους 1 Αθήνα, Τ.Κ. 105 59Τηλ. 210 368 9407e-mail: npapast@media.uoa.gr Αρ. πρωτ: 784Αθήνα, 7/3/2017   Η Γενική...


04-01-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


26-10-2016

Θέσεις απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες

  Ανακοινώνεται η απόφαση του Τμήματος Επικοινωνίας (πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης και απόσπασμα πρακτικών επικύρωσης Συνέλευσης Τμήματος) αναφορικά με τις θέσεις απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες...


14-10-2016

AΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ενημέρωση για τον νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»


13-10-2016

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαφημιστική Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις»

Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης ΔΕΠ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1224/2-12-2015 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης:  1516034761/1−8−2016 (ΑΔΑ: 6ΟΗΔ46ΨΖ2Ν-6ΟΛ) Τομέας...


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 600