Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις

06-02-2018

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 για το μάθημα "Ειδικά Ρεπορτάζ"

  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος :: μάθημα "Ειδικά Ρεπορτάζ" έντυπο για την αναζήτηση πιστοποιητικών απόφαση Συγκλήτου για την κατανομή θέσεων  


06-02-2018

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 για το μάθημα "Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές"

  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος :: μάθημα "Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές" έντυπο για την αναζήτηση πιστοποιητικών απόφαση Συγκλήτου για την κατανομή θέσεων  


08-12-2017

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

  Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ


04-12-2017

αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας

  αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας


04-12-2017

αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος ΕΜΜΕ

  αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος ΕΜΜΕ


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 634