Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

19.04.2017

Πρακτικά συναντήσεων ΕΛΚΕ

 

Εκ μέρους του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, ενημερώνονται όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου για τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με αντικείμενο τη λειτουργία και τις διαδικασίες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Πρακτικά συνάντησης ΕΛΚΕ 29-3-2017

Πρακτικά συνάντησης ΕΛΚΕ 3-4-2017