Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Αποφάσεις

Προκηρύξεις - Αποφάσεις

07-03-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Εθνικόν και ΚαποδιστριακόνΠανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή ΟΠΕΤμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Σοφοκλέους 1 Αθήνα, Τ.Κ. 105 59Τηλ. 210 368 9407e-mail: npapast@media.uoa.gr Αρ. πρωτ: 784Αθήνα, 7/3/2017   Η Γενική...


04-01-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


26-10-2016

Θέσεις απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες

  Ανακοινώνεται η απόφαση του Τμήματος Επικοινωνίας (πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης και απόσπασμα πρακτικών επικύρωσης Συνέλευσης Τμήματος) αναφορικά με τις θέσεις απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες...


14-10-2016

AΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ενημέρωση για τον νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»


13-10-2016

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαφημιστική Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις»

Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης ΔΕΠ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1224/2-12-2015 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης:  1516034761/1−8−2016 (ΑΔΑ: 6ΟΗΔ46ΨΖ2Ν-6ΟΛ) Τομέας...


13-10-2016

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα»

Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης ΔΕΠ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 904/26-9-2016 (τ.Γ') Αριθμός Προκήρυξης:  1516034762/3−6−2016 (ΑΔΑ: ΩΘ6246ΨΖ2Ν-ΨΨΛ) Τομέας...


24-05-2016

Προκήρυξη μίας (1) θέσης τεχνικού συνεργάτη για την υποστήριξη υπολογιστών και ιστοχώρων

Προκήρυξη μίας (1) θέσης τεχνικού συνεργάτη για την υποστήριξη υπολογιστών και ιστοχώρων Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει τεχνικό συνεργάτη, σε ρόλο...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 8