Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.06.2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την εκλογή Δ/ντη του Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας του Τμήματος Ε.Μ.Μ.Ε. της Σχολής Ο.Π.Ε. του Ε.Κ.Π.Α

Προκήρυξη