Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.03.2018

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνοθεσία και παραγωγή κινηματογράφου και τηλεόρασης»

 

ΦΕΚ Προκήρυξης