Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.04.2018

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο της Επικοινωνίας και των Μ.Μ.Ε.»

 

ΦΕΚ Προκήρυξης