Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.01.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός/μίας επιστήμονα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος: Εισαγωγή στη Θεωρία και την Ιστορία του Κινηματογράφου

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός/μίας επιστήμονα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος: Παιδί και ΜΜΕ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός/μίας επιστήμονα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του μαθήματος: Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ

 

Έντυπο αίτησης