Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.12.2018

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 για το μάθημα "Ειδικά Ρεπορτάζ" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ :: 19-12-2018

 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος :: μάθημα "Ειδικά Ρεπορτάζ"

έντυπο για την αναζήτηση πιστοποιητικών

απόφαση Συγκλήτου για την κατανομή θέσεων