Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.02.2018

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 για το μάθημα "Ειδικά Ρεπορτάζ"

 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος :: μάθημα "Ειδικά Ρεπορτάζ"

έντυπο για την αναζήτηση πιστοποιητικών

απόφαση Συγκλήτου για την κατανομή θέσεων