Αρχική » Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.05.2020

Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνία της Πληροφορίας, Δημοφιλής Κουλτούρα και Πολιτική».

Δείτε εδώ