Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό του Τμήματος

 

Το προσωπικό του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αποτελείται από:

  • 22 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
  • 4 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
  • 1 μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  • 3 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
  • 5 μέλη Διοικητικού Προσωπικού
  • 2 Βιβλιοθηκονόμους

καθώς και έναν μεγάλο αριθμό συνεργατών.