Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά » Χαιρετάκης Μανώλης

Μανώλης Χαιρετάκης

(βιογραφικό σε μορφή pdf, στα αγγλικά)


Σπουδές

1967 Απόφοιτος τής Βαρβακείου Προτύπου Σχολής

1975 Πτυχιούχος τών Μαθηματικών, Μαθηματική Σχολή τού  Πανεπιστημίου  Αθηνών

1993 Διδάκτωρ  -cum laude-τού Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης καί Δημόσιας  Διοίκησης τής Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τίτλος τής διδακτορικής διατριβής : «Ελληνικός ημερήσιος Πολιτικός Τύπος καί πολιτική επικοινωνία:κυκλοφορικές τάσεις καί εκλογικά αποτελέσματα-Μία απόπειρα ερμηνευτικής συσχέτισης για τήν περίοδο 1952-1984»


Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρωτής καθηγητής

Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών  Πρακτικών και Σχεδιασμού

Εργαστήριο  

Τηλέφωνο 2103689264

Ηλεκτρονική Διεύθυνση eheretak[at]media.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα http://www2.media.uoa.gr/lectures/ad/

Διδασκαλία Μαθημάτων

Σε προπτυχιακό επίπεδο:

1986-1987 έως 1994-1995 Επικοινωνιακοί τύποι καί ακροατήρια

1986-1987 έως 1994-1995 Θεσμοί καί οργάνωση τών ΜΜΕ στον διεθνή χώρο

στό Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης καί Δημόσιας Διοίκησης , Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1994-1995 έως Σήμερα Διαφημιστική Επικοινωνία  Ι

1994-1995 έως Σήμερα Διαφημιστική Επικοινωνία ΙΙ

1994-1995 έως Σήμερα Διοίκηση καί Μάρκετινγκ τών ΜΜΕ

στό  Τμήμα   Επικοινωνίας   καί Μέσων  Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Μ.Μ.Ε) τού Πανεπιστημίου  Αθηνών .Τό μάθημα «Διαφημιστική Επικοινωνία Ι» έχει μετωνομασθεί  σε «Εισαγωγή στή διαφημιστική επικοινωνία» από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 καί εντεύθεν , όπως  ακριβώς καί το μάθημα «Διαφημιστική Επικοινωνία ΙΙ»  έχει μετωνομασθεί σε «Ειδικά θέματα διαφήμισης».Επιπλέον,τα μαθήματα «Εισαγωγή στη διαφημιστική επικοινωνία»  καί «Διοίκηση καί Μάρκετινγκ τών ΜΜΕ» παραδίδονται στήν Αγγλική γλώσσα γιά τούς φοιτητές τού Erasmus.

Επιπλέον διδάσκει, σε συνεργασία  με τον  καθηγητή  τού Τμήματος Ε.Μ.Μ.Ε  κ.Στέλιο   Παπαθανασόπουλο (συνδιδασκαλία) το μάθημα «Διεθνοποίηση τής επικοινωνίας», από το  ακαδημαϊκό έτος 2002-2003  καί  εντεύθεν.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

1997-1998 έως 2001-2002 Ανάλυση ακροατηρίων στην διαφημιστική επικοινωνία

1998-1999 έως 2001-2002 Ειδικά θέματα διαφημιστικής επικοινωνίας

2002-2003 έως 2006-2007 Πολιτική διαφήμιση

2002-2003 έως 2006-2007 Προεκλογικές  εκστρατείες: από την τηλεόραση στην  ψηφιακή εποχή

2009-2010 έως Σήμερα Εμπορικές   επικοινωνίες

Ως επιβλέπων ή ώς μέλος τών τριμελών επιτροπών, έχει συμμετάσχει στήν εξέταση 71 συνολικά διπλωματικών εργασιών, δηλαδή  33 διπλωματικών εργασιών (ως επιβλέπων) καί 38 διπλωματικών εργασιών (ως μέλος).Η συμμετοχή του ως  επιβλέπων ή ως μέλος τριμελών επιτροπών συνεχίζεται. Επίσης, επιβλέπει 5 διδακτορικά..Eπιπλέον, έχει συμμετάσχει στήν επταμελή ομάδα η οποία εξέτασε μία διδακτορική διατριβή   αποφοίτου τού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τού Τμήματος, μια στην ΑΣΟΕΕ καθώς και μια στο ΑΠΘ.

Εχει επίσης αποτελέσει μέλος επιτροπής για την εξέλιξη τριών διδασκόντων στο ΑΠΘ, και ενός διδάσκοντος στην ΑΣΟΕΕ.

Διδασκαλία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

2001-2002 έως 2008-2009 Διεθνές  Επικοινωνιακό Σύστημα, στο Τμήμα Ακολούθων Επικοινωνίας τής Εθνικής Σχολής  Δημόσιας  Διοίκησης

Επίσης , έχει διατελέσει   επιβλέπων   ή μέλος  σημαντικού αριθμού τριμελών εξεταστικών επιτροπών γιά τήν αξιολόγηση καί εξέταση των τελικών εργασιών  σπουδαστών τού ώς άνω τμήματος.Κατά το χρονικό διάστημα 2001-2003  διετέλεσε καί διορθωτής γραπτών τών εισαγωγικών εξετάσεων  τού ως άνω Τμήματος.

Διδασκαλία σε σεμινάρια

Διδασκαλία θεμάτων σχετικών με την θεωρία και την πράξη τού στρατηγικού προγραμματισμού στην διαφήμιση καί τήν θεωρία και πρακτική των ΜΜΕ:

-στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας ( ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ)

-στό Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε)

-στο  Κέντρο για την Διαφήμιση καί το Μάρκετινγκ ( CAM)

-στη  Σχολη Διαφήμισης της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων(Ε.Ε.Δ.Ε)

-στο Οικονομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

-στο Τμήμα Δημοσιογραφίας καί ΜΜΕ τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ άλλων, καί

-στο διήμερο σεμινάριο τού ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ (Μάϊος 1989) με γενικό θέμα «Ο προγραμματισμός των διαφημιστικών μέσων στήν διαφήμιση» (Media planning)

-στο  διήμερο σεμινάριο τού  ΙΝΤΕRCOLLEGE (Λευκωσία, 11-12 Σεπτεμβρίου 1992) με θέμα «Προγραμματισμός των διαφημιστικών μέσων στην διαφήμιση»

-στο σεμινάριο τής Ε.Δ.Ε.Ε Β΄Κύκλος Σπουδών-κατεύθυνση Διαφημιστικών Μέσων, Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 1992.

-στο ειδικό  διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο της  ESOMAR (Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου 1992) με γενικό θέμα «Μέτρηση της αποτελεσματικότητας τής διαφήμισης».


Διοικητικό Έργο

-Διοικητικό έργο στο Τμήμα ΕΜΜΕ
-Μέλος τού ΔΣ του  ΕΠΙΕΕ/ΕΜΜΕ

-Επιστημονικός υπεύθυνος της Πρακτικής Ασκησης των φοιτητών  του Τμήματος ΕΜΜΕ (μέσω τού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ)  για το χρονικό διάστημα 2005-2006 (δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα).Παραμένω Υπεύθυνος τής Πρακτικής Ασκησης  καί κατά το ακαδημαϊκό έτος  2007-2008 και εντεύθεν.

- Διοικητικό έργο σε άλλους φορείς

Μέλος τού Δ.Σ τού Ινστιτούτου Επικοινωνίας  ( στο οποίο το ΕΠΙΕΕ αποτελεί ιδρυτικό μέλος) ως εκλεγμένος εκπρόσωπος τού ΕΠΙΕΕ/ΕΜΜΕ.


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ερευνητικών εργασιών έχει δημοσιευθεί σε σχετικά άρθρα ή έχει παρουσιασθεί σε διεθνή Ευρωπαϊκά καί Ελληνικά συνέδρια, γιά τα οποία είναι διαθέσιμα- κάθε φορά- τα ανάλογα κείμενα.

1980-1984 Αναζήτηση μεθόδων και διαδικασιών βέλτιστης χρήσης των ΜΜΕ στα πλαίσια ενός μεγάλου αριθμού επικοινωνιακών εργασιών γιά ένα ευρύτατο φάσμα πελατών.Η βελτίωση αυτή συνίσταται στην δημιουργία και την χρήση νεων εννοιών  και μεθοδολογιών στον αναλυτικό και στον στρατηγικό προγραμματισμό των διαφημιστικών μέσων   και την συνεχή αναβάθμιση των επικοινωνιακών προσεγγίσεων, ούτως ώστε να προκύπτει μία διαρκώς αποτελεσματικώτερη επικοινωνία, σε σύγκριση-κάθε φορά- με τούς αρχικώς τεθέντες στόχους.

1984-1985 Συμμετοχή στην ομάδα των  Media Directors η οποία είχε συσταθεί για την διαμόρφωση  της έρευνας τηλεθέασης της  A.C.NIELSEN μέσω ενός εκτεταμένου αναλυτικού ερωτηματολογίου  του   NIELSEN TELEVISION INDEX (N.T.V.I). Η έρευνα αυτή διήρκεσε  από τόν Σεπτέμβριο τού 1986 έως και τον Μάρτιο τού 1989.

1985-1986 Διεξαγωγή έρευνας  σχετικά με τον βαθμό και την έκταση  της αναφοράς –στον Τύπο- άρθρων και δημοσιευμάτων πού αφορούν στούς νέους .Τα πορίσματα αυτής  τής  έρευνας  ( «Οι νέοι στον Τύπο») παρουσιάσθηκαν στο Ζάππειο στις 25 Φεβρουαρίου 1986.

1986-1990 Διεξαγωγή έρευνας κατά την διάρκεια  της συνεργασίας μου με τις διαφημιστικές εταιρείες ΓΝΩΜΗ/PUBLICIS-FCB  (- Απρίλιο 1986) ,  DDB/Needham ( Μάρτιος 1989 – Ιανουάριος 1991) με θέμα την διαμόρφωση μιας κοινά αποδεκτής τυπολογίας των τηλεοπτικών προγραμμάτων με βάση το είδος του περιεχομένου των.

1987 Συνεργασία με την εταιρεία ερευνών ICAP  Α.Ε με στόχο την αναλυτική καταγραφή όλων των  χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών ποσοτικής   καταγραφής  της τηλεθέασης ανά την Ευρώπη.

Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τον βαθμό εκτίμησης (  audience appreciation)  της παρακολούθησης των τηλεοπτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.Ο βαθμός εκτίμησης των τηλεοπτικών  προγραμμάτων εντάσσεται  σε μια ποιοτικό-ποσοτική θεώρησή τους.Τα  αποτελέσματα αυτής της έρευνας ανακοινώθηκαν σε   ένα Διεθνές Συνέδριο για την τηλεοπτική έρευνα, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 15-19 Οκτωβρίου  1989, στη Νέα   Υόρκη.

1988-1990 Συμμετοχή, για λογαριασμό του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ, στην έρευνα για τον βαθμό παρακολούθησης   των ξένων τηλεοπτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, κατα την διάρκεια της εγκατάστασης συστήματος ασύρματης  αναμετάδοσης ενός αριθμού δορυφορικών τηλεοπτικών προγραμμάτων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Τα κύρια συμπεράσματα αυτής της έρευνας  δημοσιεύθηκαν στον τόμο των Πρακτικών του IDATE  (15-17 Νοεμβρίου 1989, σελ. 521-526).

1989 Ερευνα για την εκτίμηση της έκθεσης των αναγνωστών στα έντυπα μηνύματα ( MPX-magazine page exposure) σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών A.C.NIELSEN.Ο ορισμός και ο χειρισμός του μεγέθους αυτού έχει αναλυθεί σε δύο ειδικά άρθρα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Διαφημιστική Εβδομάδα» (τεύχη της 20ης Ιουνίου 1989 και της 4Ης Σεπτεμβρίου  1989 ).

1990 Καταγραφή της φόρτισης των διαφημίσεων στο ραδιόφωνο καί κυρίως στήν τηλεόραση  από το έτος 1971 και εντεύθεν, για λογαριασμό τού Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος-Σ.Δ.Ε.Μεγάλο  μέρος  της εργασίας αυτής, το οποίο αφορά στα έτη 1971-1995, έχει δημοσιευθεί στα οικεία  κεφάλαια τού βιβλίου «Τηλεόραση καί διαφήμιση: η ελληνική περίπτωση».

Μελέτη των ποιοτικών  διαστάσεων που διαθέτουν οι ποσοτικές αποφάσεις στον προγραμματισμό της τηλεοπτικής διαφήμισης στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο της  ESOMAR, το οποίο πραγματοποιήθηκε  κατα το διάστημα  4-6 Απριλίου 1990 στην Κοπεγχάγη.

1992 Συνεργασία με τούς  Media Directors  ενός αριθμού διαφημιστικών εταιρειών, οι οποίες   συγκροτούσαν το  media shop  GMG (Greek Media  Group ) ,  για την εκπόνηση  ποσοτικής έρευνας σχετικά με το  zapping  στην τηλεόραση.
Μελέτη των ποσοτικών μεγεθών  των αντιδράσεων τού τηλεοπτικού ακροατηρίου  σε σχέση με το περιεχόμενο των τηλεοπτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ανακοινώθηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ερευνα Τηλεθέασης ( ARF/ESOMAR ) , το οποίο πραγματοποιήθηκε κατα το διάστημα 1-3 Ιουνίου 1992 στο Τορόντο.

1993 Μελέτη και έρευνα σχετικά με το ζήτημα της συγκέντρωσης στα ελληνικά ΜΜΕ.Τα συνοπτικά εξαγόμενα  της έρευνας αυτής δημοσιεύθηκαν  στο περιοδικό MANAGER (τεύχη Φεβρουαρίου 1993, Φεβρουαρίου 1994).Σε δεύτερη φάση της  , η έρευνα αυτή επεκτάθηκε και σε λοιπές χώρες της Ευρώπης, και σε συνεργασία  με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τα ΜΜΕ –Ε.Ι.Μ ( περιοδικό MANAGER, τεύχος Ιουλ.-Αυγούστου 1994, και σχετική δημοσίευση τού  Ε.Ι.Μ).

1994 Συνεργασία   με τις εταιρείες ερευνών  RIH-Research International Hellas και  MRB Hellas   για την διεξαγωγή  της έρευνας  Media Multiplier στήν Ελλάδα, για λογαριασμό της Ε.Ι.Η.Ε.Α.Τα   αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν  κατά την διάρκεια σχετικής ημερίδας της Ε.Ι.Η.Ε.Α, στίς 8 Μαρτίου 1995, και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό  MANAGER (τεύχη Μαϊου και Ιουνίου 1995).

1995 Συνεργασία με τις εταιρείες ερευνών RIH και   MRB Hellas    για την διαμόρφωση πειραματικής έρευνας για την ποσοτική καταγραφή της ραδιοφωνικής ακρόασης. Η δομή  και τα εξαγόμενα  αυτής της έρευνας  παρουσιάσθηκαν σε μία  ημερίδα  , η οποία οργανώθηκε από αυτές τίς δύο εταιρείες.

1996 Συνέχιση της  έρευνας για την συγκέντρωση των ΜΜΕ, τον πλουραλισμό και την διαφάνεια στις  χώρες της Ευρώπης.Τα αποτελέσματα  αυτης της έρευνας έχουν ενσωματωθεί στό (αδημοσίευτο)  κείμενο   Μeasures of media concentration, pluralism and transparency revisited-A first draft-Athens October 1995, 54 σελίδες, το οποίο και εστάλη  στα αρμόδια  όργανα της Ευρωπαϊκης  Επιτροπής,  του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς  και στήν διεύθυνση τού ΙΟΜ.
Ερευνα σχετικά με τα θέματα συλλογής, κατηγοριοποίησης και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων   για τα ΜΜΕ και την ένταξή τους σε βάσεις  δεδομένων.Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΙΟΜ.

1997 Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την τηλεθέαση των παιδικών προγραμμάτων.Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας  ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο «Παιδί και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας»  το οποίο διεξήχθη στήν Αθήνα (31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1997) από το Δήμο Αθηναίων και την ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Ερευνα για το περιβάλλλον και την εξέλιξη των ΜΜΕ  στήν Ελλάδα κατά την διάρκεια των δικτατορικών καθεστώτων της 4ης Αυγούστου 1936 και της 21ης Απριλίου  1967.Μέρος των  αποτελεσμάτων   ανακοινώθηκε στο  Συνέδριο με θέμα : «Δικτατορία-30 χρόνια  μετά», το οποίο  διοργανώθηκε στην Αθήνα από την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης και το Ιδρυμα Σάκη  Καράγιωργα  στο Πάντειο  Πανεπιστήμιο , 10-12 Δεκεμβρίου 1997. 

1998 Διαμόρφωση εξειδικευμένων πολυ-ελέγχων για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των μετρήσεων τηλεθέασης  σε στενή συνεργασία με τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής των ελεγκτών.Οι έλεγχοι αυτοί  εφαρμόζονται εφεξής, με συστηματικό τρόπο.
Διερεύνηση και καταγραφή  των προβλημάτων τα οποία παρουσιάσθηκαν  σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Γαλλία,Ιταλία, Ισπανία,Πορτογαλία) μέσω επιτοπίων επισκέψεων  και παρουσίαση των προβλημάτων στήν Ε.Ε.Ε.Τ-Επιτροπή Ελέγχου Ερευνας Τηλεθέασης.

1999 Ερευνα σχετικά με την «κατανάλωση του περιεχομένου των ΜΜΕ από το κοινό τους.Τα έως σήμερα    εξαγόμενα της έρευνας έχουν αποτυπωθεί σε ένα κείμενο εργασίας, με τίτλο «Σχόλια για την κατανάλωση τού περιεχομένου των ΜΜΕ», το οποίο καί δίδεται στούς ενδιαφερόμενους  φοιτητές τού Τμήματος Ε.Μ.Μ.Ε  οι οποίοι και έχουν επιλέξει την παρακολούθηση τού μαθήματος «Διοίκηση καί Μάρκετινγκ των ΜΜΕ».

Ερευνα για την περιγραφή των εργασιών τις οποίες πρέπει να επιτελεί ένα Γραφείο Πιστοποιήσεως των κυκλοφοριών τών εντύπων στήν Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ε.Ι.Η.Ε.Α καί την Ε.Δ.Ε.Ε-Ενωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

2001 Συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκή έρευνα  με θέμα  την συγκέντρωση των ΜΜΕ στήν Ευρώπη, υπό τήν διεύθυνση τού καθηγητή  Sanchez-Tabernero του Πανεπιστημίου της Ναβάρρα, Ισπανία.Η έρευνα αυτή έχει κυκλοφορήσει σε έναν τόμο , που αποτελεί έκδοση τού Συμβουλίου της Ευρώπης .

2003 Συμμετοχή, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή  καθηγητή κ.Γ.Πλειό και με ομάδα φοιτητών, σε έρευνα γιά λογαριασμό του  Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Ο ρόλος τού ραδιοφώνου στήν επιτάχυνση των κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών μεταβολών στήν Ελλάδα, κατά τήν περίοδο 1930-1950». Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν κατατεθεί στήν Επιτροπή Ερευνών τού  ΕΚΠΑ.
Συντονιστής, εκ μέρους τού Τμήματος Επικοινωνίας  και ΜΜΕ τού Πανεπιστημίου Αθηνών, έρευνας με τίτλο «Μελέτη στον χώρο τών εργαζομένων  στα ΜΜΕ σχετικά με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία», η οποία υλοποιήθηκε  σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  τού ΑΠΘ, στά πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  “DREAM”.Η έρευνα έχει ολοκληρωθεί καί τα πορίσματά της έχουν δημοσιευθεί σε ανεξάρτητο τόμο απο το ΑΠΘ.


Διεξαγωγή έρευνας με τίτλο :  «Ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις των ελληνικών ΜΜΕ καί τής διαφήμισης  1960-2000, παράλληλα με την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας».Η φάση τής  ποσοτικής αποτύπωσης των ελληνικών ΜΜΕ, καθώς  και της διαφημιστικής δαπάνης για το διάστημα  1960-2000, έχει ολοκληρωθεί.

2004 Συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος στήν διαμόρφωση και υλοποίηση έρευνας με την χρήση ερωτηματολογίου , με θέμα «Το ραδιόφωνο και οι φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Σχολών ΜΜΕ», όσον αφορά στούς φοιτητές τού Τμήματος  Ε.Μ.Μ.Ε/Ε.Κ.Π.Α.
Επιστημονικός υπεύθυνος της κατασκευής βάσης δεδομένων , με ποσοτικά στοιχεία, με τίτλο «Βάση δεδομένων για τα Ελληνικά Μ.Μ.Ε» στά Ελληνικά και στά Αγγλικά, στά πλαίσια  τού Εργαστηρίου Κοινωνικής Ερευνας στά Μ.Μ.Ε.Σημαντικό μέρος  αυτής της βάσης δεδομένων έχει ήδη αναρτηθεί  στον ιστότοπο τού Τμήματος Ε.Μ.Μ.Ε (  media.uoa.gr/Media Data ). H  ως  άνω έρευνα  έχει εν μέρει χρηματοδοτηθεί από την Επιτροπή Ερευνών τού ΕΚΠΑ.Η επέκταση της βάσης δεδομένων και πέραν τού έτους 2000 έχει συμφωνηθεί  να υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιογραφίας  και ΜΜΕ τού ΑΠΘ.

2005 Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας με τίτλο «Οψεις της τηλεοπτικής απεικόνισης  κοινωνίας και κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο τού έτους 2004».Η έρευνα έχει ολοκληρωθεί με την συμμετοχή τριών φοιτητών-ερευνητών τού Τμήματος ΕΜΜΕ, συνεργατών τού Εργαστηρίου Κοινωνικής Ερευνας στά ΜΜΕ/ΕΚΠΑ, και έχει χρηματοδοτηθεί από τήν Επιτροπή Ερευνών τού ΕΚΠΑ.
Ερευνα και συγγραφή τού κεφαλαίου «Ποσοτικά στοιχεία της ραδιοφωνικής διαφήμισης στήν Ελλάδα 1988-2004», στά πλαίσια ευρύτερης σχετικής έρευνας και μελέτης του ΙΟΜ.

2006 :   Διάλεξη με θέμα : «Έρευνα και ΜΜΕ» τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2006, 18:00-20:00, στο αμφιθέατρο Ιωάννη  Δρακόπουλου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε  από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ)  του Τμήματος ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

Διάλεξη στο πλαίσιο του   3rd International Political Marketing Conference , Δευτέρα 6 – Τετάρτη 8 Απριλίου 2006 , πουοργανώθηκεαπότο   Cyprus College, μεθέμα   “Pop-politics : intermingling of politics, mass society and everyday life” .

2007 :  Συμμετοχή ως συντονιστής στην 1η συνεδρία ( 09:15-10:45) του Πρώτου Συνεδρίου του Ερευνητικού Δικτύου για τη Μουσική Βιομηχανία, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ του Παντείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα, τη Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2007. Το  Συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του  Παντείου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επιστημονικός υπεύθυνος για την διεξαγωγή έρευνας αποτύπωσης της κατάστασης των καθημερινών εφημερίδων της περιφέρειας. Η έρευνα έχει ολοκληρωθεί με την συμμετοχή δυο υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος ΕΜΜΕ και μιας αποφοίτου του, και περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για 158 εφημερίδες συνολικά, δηλαδή 92 εφημερίδες της Ε.Ι.Η.Ε.Ε και 52 εφημερίδες του Σ.Η.Π.Ε, καθώς και 14 εφημερίδες. 

2008: Συμμετοχή ως ομιλητής στη διημερίδα «Πολιτισμός και ΜΜΕ», η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την ομιλία : «Η πραγματικότητα των ελληνικών ΜΜΕ σε ένα κόσμο ραγδαίων αλλαγών», την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008.

Μέλος της επιτροπής η οποία έχει διοργανωθεί από το Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου ( AVSA)  για τη μελέτη των επιστημονικών εκπομπών στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση σε 13 χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Συμμετοχή ως συζητητής/ομιλητής στην Ομάδα Εργασίας IV«Οι νόμοι της αγοράς και οι κανόνες της ενημέρωσης» του Ανοικτού Φόρουμ 2008 (Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008 ) , το οποίο απετέλεσε πρωτοβουλία του ΣΕΒ, με τίτλο «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης : Δεοντολογία, Κέρδος και Εξουσία».

Συντονιστής στην Α’ Ενότητα «ΜΜΕ και Πολιτισμός», στη διάλεξη «Αναμνήσεις από τις προεκλογικές εκστρατείες», που παρουσιάσθηκε από ομάδα φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος ΕΜΜΕ/ΕΚΠΑ, τη Παρασκευή 16 Μαϊου 2008, κατά την Έκτη Διημερίδα Φοιτητών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Πέμπτη 15- Παρασκευή 16 Μαϊου 2008. Η διημερίδα οργανώθηκε από τις Γ.Γ.Ε-Γ.Γ.Ε . 

Πρόεδρος στη ΙΙ Σύνοδο, Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2008, του Συνεδρίου «Σύγχρονα ΜΜΕ : Παλιές και Νέες Πραγματικότητες», που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Παρασκευή 14 –Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2008, στη Λευκωσία Κύπρου, και ομιλητής στην ως άνω  Σύνοδο, με θέμα «Η πολιτική μνήμη στην Ελλάδα». 

Συντονιστής στην ημερίδα «Εβδομήντα Χρόνια Ελληνική Ραδιοφωνία-Διαφήμιση και Ραδιόφωνο», που πραγματοποιήθηκε την  Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008, 15:00-19:00, στο Ζάππειο Μέγαρο.

2009:Συγγραφήάρθρουμετίτλο “Advertising Expenditure in Greece”. Τοάρθροδημοσιεύθηκεστοπεριοδικό  “de Scripto-A Journal of Media in South East Europe”, N0 01/02/2009,  σελ.27-30.

Συμμετοχή ως συντονιστής στην εκδήλωση με θέμα : «Η κατανάλωση του περιεχομένου των ΜΜΕ στις νεαρές ηλικίες (15-34 ετών)», στο αμφιθέατρο Ιωάννη Δρακοπούλου την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το  Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ)  του Τμήματος ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

2010 : Διάλεξη στο Θ΄ Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Πολιτικός λόγος και πολιτική επικοινωνία-Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτική πραγματικότητα» , 28 Μαϊου  2010, αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, πρωινή συνεδρία 12:30-14:30, με τίτλο «Οι διαδρομές της πολιτικής επικοινωνίας και τα ΜΜΕ».

Συμμετοχή στο IXWorldMediaEconomicsandManagementConference , Τετάρτη 2 Ιουνίου –Σάββατο 6 Ιουνίου 2010, στη Μπογκοτά της Κολομβίας, και ομιλητής, την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010, στη Πρώτη Συνεδρίαση,  με θέμα    Themedia, advertisingandconsumptionasmajorvehiclesofchange-thecaseofGreece 1960-2000”.

Συμμετοχή στη Διεθνή Διάσκεψη “Europeandthemedia-NewdevelopmentsinSocialTheoryandResearch  που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο Δρακοπούλου του Πανεπιστημίου Αθηνών την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010, και ομιλητής την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010, στη δεύτερη συνεδρίαση  : «Επικοινωνιακές πολιτικές»  με θέμα  AuditingTVmeasurement-thecaseofGreece” . Η διάσκεψη αυτή οργανώθηκε από το Τμήμα ΕΜΜΕ/ ΕΚΠΑ  και το Ερευνητικό  Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ)  του Τμήματος ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

2012 :Συμμετοχήστο X World Media Economics and Management Conference ,Τετάρτη 23-Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2012, στηΘεσσαλονίκη, καιομιλητής, τηνΠαρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2012, στησυνεδρίαση  Audiences and Consumers III : Theoretical Perspectives,   μεθέμα “Towards the end of euphoria: Latest developments in the Greek (old and new) media scene, from 2000 to 2010”.

Συμμετοχή ως ομιλητής στην ημερίδα «Η κρίση των ελληνικών ΜΜΕ-Οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις», την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ. Η ημερίδα οργανώθηκε από   το Τμήμα Επικοινωνίας,  Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου.

Συμμετοχή ως συντονιστής στην εκδήλωση με θέμα : «Η συγκέντρωση στα Ελληνικά και Κυπριακά ΜΜΕ το έτος 2010», την Τρίτη 29 Μαϊου 2012, στο αμφιθέατρο Δρακοπούλου του ΕΚΠΑ. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Ερευνητικό  Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ)  του Τμήματος ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

Συμμετοχή ως ομιλητής στην ημερίδα «Από τη «δύναμη του μέσου» στο «τέλος» της τηλεόρασης;» με την ομιλία «Τηλοψία, κερδοφορία , η απληστία και το φαντασιακό-Η Ελληνική περίπτωση (1950-2012) σε τρείς φάσεις», την Τετάρτη 30 Μαϊου 2012, στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ. Η ημερίδα οργανώθηκε από   το Τμήμα Επικοινωνίας,  Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου.

Συμμετοχήστηδιάσκεψη   “Advertising in Communication+Media Research Symposium” πουοργανώθηκεαπότην European Communication Research and Education Association (ECREA) Advertising Research TWG,  τηνΤετάρτη 13-Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012, στοΠανεπιστήμιοτης  Tuebingen-Γερμανία, καιομιλητής, τηνΠαρασκευή 15 Ιουνίου 2012, στηνομάδαομιλητών G : Advertising : Comparative Perspectives  , μεθέμα “The Greek post-deregulation mass media: a possible foretaste for other countries”.

Επισκέπτης καθηγητής στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάουλο-Βραζιλία(USP). Κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2012, παραβρέθηκα στη Σχολή Επικοινωνίας και Τεχνών –EscoladeComunicacões  eArtes (ECA), όπου και δίδαξα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές έξι τρίωρα μαθήματα σε ειδικά θέματα διαφήμισης στα αγγλικά.  

2013 : Εισηγητής στις διαλέξεις

-Η εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης στην Ελλάδα Ι

-Η εξέλιξη της διαφημιστικής δαπάνης στην Ελλάδα ΙΙ

-Η δομή των διαφημιστικών εταιρειών, την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 (10:00-12:45), και στις διαλέξεις

-Η αισθητική της διαφήμισης Ι 

-Η αισθητική της διαφήμισης ΙΙ

-Προβλήματα ρύθμισης Ι 

-Προβλήματα ρύθμισης ΙΙ

-Τα νέα μιντιακά μπλόκ, την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 (10:00-14:45), στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, στον Αποκόρωνα του Νομού Χανίων, Κρήτη.  

Συμμετοχή στην 63η ετήσια Διεθνή Διάσκεψη της Ένωσης Πολιτικών Σπουδών, που πραγματοποιήθηκε στο Κάρντιφ της Ουαλίας, στο Δημαρχείο του Κάρντιφ, Δευτέρα 25- Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013, με την διάλεξη  Greece 2012 : Themassmedia, fairplayandotherobsessions” ,  την Τρίτη 26 Μαρτίου 11:00-11:30.

 


Ενδεικτικό Συγγραφικό Έργο -Διδακτορικό/βιβλία/μονογραφίες

Διδακτορική διατριβή  : «Ελληνικός ημερήσιος πολιτικός Τύπος και πολιτική επικοινωνία:Μία απόπειρα ερμηνευτικής συσχέτισης για την περίοδο  1952-1984».Το σύνολο του κειμένου βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση thesis.ekt.gr/2433

«Μερικά σχόλια για την διαπλοκή του κοινού με τα ΜΜΕ και την εξουσία-ένα κείμενο εργασίας σε εξέλιξη», Εκδόσεις  University Studio Press ,Θεσσαλονίκη 1995

«Οι τάσεις των ΜΜΕ στην Ελλάδα: κατ ΄ εξοχήν ποσοτική αποτύπωση» Τετράδια Επικοινωνίας 1, Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών  Μέσων, Αθήνα, Ιούνιος  1997

«Τηλεόραση και διαφήμιση-η Ελληνική περίπτωση» Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 1997.
«Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία για τα ΜΜΕ:Πρώτη βιβλιογραφική καταγραφή»  Τετράδια Επικοινωνίας 2, Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών  Μέσων, Αθήνα, Μάρτιος 1999

«ΜΜΕ- κείμενα στο WWW:Η καθημερινότητα, η πράξη, τα πλαίσια , το περιεχόμενο και η διανομή» Εκδόσεις  Gutenberg  Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός, Αθήνα 2000

«Ιδιωτικά και δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα-Κοινή γνώμη και καθολική κοινωνική συμμετοχή» Ανάτυπα Πολιτικής Επικοινωνίας 2001/3, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 2001

«Η πολιτική διαφήμιση :Μια εφαρμογή στις βουλευτικές εκλογές τού έτους 2000» Εκδόσεις  University Studio Press ,Θεσσαλονίκη 2003

«Περιγράφοντας το νέο ακροατήριο στο ψηφιακό πεδίο-Προβλήματα και προκλήσεις» Ανάτυπα Πολιτικής Επικοινωνίας 2004/4, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 2004

«Τηλεθέαση» Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα   2007

«Σημειώσεις για την πολιτική  και την πωλητική» Ανάτυπα Πολιτικής Επικοινωνίας 2007/5, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 2007

«Oι Κυπριακές  προεδρικές  εκλογές  του έτους 2003-Η οπτική τους κυρίως μέσω της τηλεοπτικής πολιτικής διαφήμισης» σε έκδοση 35 αντίτυπων  εκτός εμπορίου  τού Ινστιτούτου Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας  (ΙΜΜΕ) του Πανεπιστημίου  Λευκωσίας, 1987,  186 σελ. Το ως άνω κείμενο αποτελεί μέρος τού  βιβλίου «Τρία κείμενα για την πολιτική διαφήμιση».

«Τρία κείμενα για την πολιτική διαφήμιση:-Διαφημιστική δαπάνη των Ελληνικών  πολιτικών κομμάτων 1985-2005, -Κυπριακές πολιτικές εκλογές 2003,--Δημοτικές εκλογές Αθηνών 2002» Εκδόσεις  University Studio Press ,Θεσσαλονίκη 2008

«ΜΜΕ:Μύθοι, διαφήμιση, αριθμοί  και περιεχόμενο» Ανάτυπα Πολιτικής Επικοινωνίας 2009/6, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 2009

«ΜΜΕ, διαφήμιση και κατανάλωση:Η Ελληνική περίπτωση, 1960-2000» Εκδόσεις  University Studio Press ,Θεσσαλονίκη 2010

 

Σε προπτυχιακό επίπεδο:

1986-1987 έως 1994-1995: Επικοινωνιακοί τύποι καί ακροατήρια

1986-1987 έως 1994-1995:Θεσμοί καί οργάνωση τών ΜΜΕ στον διεθνή χώρο

στό Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης καί Δημόσιας Διοίκησης , Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

1994-95 έως Σήμερα: Διαφημιστική Επικοινωνία  Ι

1994-95 έως Σήμερα: Διαφημιστική Επικοινωνία ΙΙ

1994-95 έως Σήμερα: Διοίκηση καί Μάρκετινγκ τών ΜΜΕ

στό  Τμήμα   Επικοινωνίας   καί Μέσων  Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Μ.Μ.Ε) τού Πανεπιστημίου  Αθηνών .Τό μάθημα «Διαφημιστική Επικοινωνία Ι» έχει μετωνομασθεί  σε «Εισαγωγή στή διαφημιστική επικοινωνία» από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 καί εντεύθεν , όπως  ακριβώς καί το μάθημα «Διαφημιστική Επικοινωνία ΙΙ»  έχει μετωνομασθεί σε «Ειδικά θέματα διαφήμισης».Επιπλέον,τα μαθήματα «Εισαγωγή στη διαφημιστική επικοινωνία»  καί «Διοίκηση καί Μάρκετινγκ τών ΜΜΕ» παραδίδονται στήν Αγγλική γλώσσα γιά τούς φοιτητές τού Erasmus.

Επιπλέον διδάσκει, σε συνεργασία  με τον  καθηγητή  τού Τμήματος Ε.Μ.Μ.Ε  κ.Στέλιο   Παπαθανασόπουλο (συνδιδασκαλία) το μάθημα «Διεθνοποίηση τής επικοινωνίας», από το  ακαδημαϊκό έτος 2002-2003  καί  εντεύθεν.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

1997-98 έως 2001-02: Ανάλυση ακροατηρίων στην διαφημιστική επικοινωνία

1998-99 έως 2001-02: Ειδικά θέματα διαφημιστικής επικοινωνίας

2002-03 έως 2006-07: Πολιτική διαφήμιση

2002-03 έως 2006-07: Προεκλογικές  εκστρατείες: από την τηλεόραση στην  ψηφιακή εποχή

2009-10 έως Σήμερα: Εμπορικές   επικοινωνίες

Ως επιβλέπων ή ώς μέλος τών τριμελών επιτροπών, έχει συμμετάσχει στήν εξέταση 71 συνολικά διπλωματικών εργασιών, δηλαδή  33 διπλωματικών εργασιών (ως επιβλέπων) καί 38 διπλωματικών εργασιών (ως μέλος).Η συμμετοχή του ως  επιβλέπων ή ως μέλος τριμελών επιτροπών συνεχίζεται. Επίσης, επιβλέπει 5 διδακτορικά..Eπιπλέον, έχει συμμετάσχει στήν επταμελή ομάδα η οποία εξέτασε μία διδακτορική διατριβή   αποφοίτου τού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τού Τμήματος, μια στην ΑΣΟΕΕ καθώς και μια στο ΑΠΘ.

Εχει επίσης αποτελέσει μέλος επιτροπής για την εξέλιξη τριών διδασκόντων στο ΑΠΘ, και ενός διδάσκοντος στην ΑΣΟΕΕ.

Διδασκαλία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

2001-02 έως 2008-09: Διεθνές  Επικοινωνιακό Σύστημα, στο Τμήμα Ακολούθων Επικοινωνίας τής Εθνικής Σχολής  Δημόσιας  Διοίκησης

Επίσης , έχει διατελέσει   επιβλέπων   ή μέλος  σημαντικού αριθμού τριμελών εξεταστικών επιτροπών γιά τήν αξιολόγηση καί εξέταση των τελικών εργασιών  σπουδαστών τού ώς άνω τμήματος.Κατά το χρονικό διάστημα 2001-2003  διετέλεσε καί διορθωτής γραπτών τών εισαγωγικών εξετάσεων  τού ως άνω Τμήματος.

Διδασκαλία σε σεμινάρια

Διδασκαλία θεμάτων σχετικών με την θεωρία και την πράξη τού στρατηγικού προγραμματισμού στην διαφήμιση καί τήν θεωρία και πρακτική των ΜΜΕ:

-στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας ( ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ)

-στό Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε)

-στο  Κέντρο για την Διαφήμιση καί το Μάρκετινγκ ( CAM)

-στη  Σχολη Διαφήμισης της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων(Ε.Ε.Δ.Ε)

-στο Οικονομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

-στο Τμήμα Δημοσιογραφίας καί ΜΜΕ τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ άλλων, καί

-στο διήμερο σεμινάριο τού ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ (Μάϊος 1989) με γενικό θέμα «Ο προγραμματισμός των διαφημιστικών μέσων στήν διαφήμιση» (Media planning)

-στο  διήμερο σεμινάριο τού  ΙΝΤΕRCOLLEGE (Λευκωσία, 11-12 Σεπτεμβρίου 1992) με θέμα «Προγραμματισμός των διαφημιστικών μέσων στην διαφήμιση»

-στο σεμινάριο τής Ε.Δ.Ε.Ε Β΄Κύκλος Σπουδών-κατεύθυνση Διαφημιστικών Μέσων, Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 1992.

-στο ειδικό  διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο της  ESOMAR (Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου 1992) με γενικό θέμα «Μέτρηση της αποτελεσματικότητας τής διαφήμισης».