Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά » Χατζούλη Αθηνά

Αθηνά Χατζούλη

Σπουδές

Ακαδημαϊκή Θέση

Τομέας

Εργαστήριο

Προσωπική Ιστοσελίδα

Διδασκαλία Μαθημάτων

Διοικητικό Έργο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ενδεικτικό Συγγραφικό Έργο