Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά » Χρηστάκης Νικόλας

 

Νικόλας Χρηστάκης

Γενικά

Κοινωνικός ψυχολόγος, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού).

Επιστημονικός υπεύθυνος για το έργο UNINTEGRA (University leading full and stepwise approach to the integration of refugees), υλοποιούμενου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Asylum and Migration Fund (AMIF-Horizon 2020)

Προσκεκλημένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Lumière Lyon 2 (Institut de Psychologie, Laboratoire Groupe de Recherche en Psychologie Sociale) (2014-2015)

Δ/ντής του Εργαστηρίου Ψυχολογικών Εφαρμογών και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού (2013-2014).

Δ/ντής του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού (2010 - 2013). 

Δ/ντής του Διατμηματικού ΠΜΣ (με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ) Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία. Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής (2011 - 2013). 

Συντονιστής της ΟΜΕΑ (2013-2014, 2015-2017). 

Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με ανάθεση επίβλεψης εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην εκπαίδευση» (2014-2017).


Σπουδές

1976: Απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου (Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης) με βαθμό «Λίαν καλώς».

1980: Licence Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Besançon. Certificats: Ψυχοφυσιολογία, Γενική και Συγκριτική Ψυχολογία.

1981: Maîtrise Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Besançon με κατεύθυνση στην «Κοινωνική Ψυχολογία». Certificats: Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία.

1981-2: Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Paris X - Nanterre. (Ψυχολογία και Επιστήμες Εκπαίδευσης - Κλάδος Κοινωνικής Ψυχολογίας) και απόκτηση του Διπλώματος Προκεχωρημένων Σπουδών (D.E.A.)

1982-6: Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής Γ' Κύκλου στην Κοινωνική Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο Paris X - Nanterre), υπό την διεύθυνση του καθηγητού Jean Maisonneuve. ΤίτλοςΔιδακτορικήςδιατριβής: Pop-music: lieu d' identité et moyen d'expression collective.


Σταδιοδρομία

1989-90: Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (Τομέας Ψυχολογίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

1990: Εκλογή σε θέση Λέκτορα στο Τμήμα Φ.-Π.-Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία».

1995: Εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Φ.-Π.-Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία».

1995: Εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε.».

1999: Μονιμοποίηση στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε.».

2001: Εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε.».

2008: Μετακίνηση στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. (Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2011: Εκλογή στη θέση του Καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. (Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού) του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε.».


Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγητής


Τομέας

Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού


Εργαστήριο

Ψυχολογίας της Επικοινωνίας και των Μέσων


Τηλ / Φαξ

210-3689259, 3689265 / 210-3689262


Ηλεκτρονική Διεύθυνση

nicolchri[at]media.uoa[dot]gr


Προσωπική Ιστοσελίδα

http://www.media.uoa.gr/christakis/


Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακά μαθήματα:

1. Στο Πανεπιστήμιο Lumière Lyon 2 (Institut de Psychologie, Laboratoire Groupe de Recherche en Psychologie Sociale, ως Προσκεκλημένος Καθηγητής): «Κοινωνική ψυχολογία των Επικοινωνιών» (2014-2015).

2. Στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών:

Ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.:

- «Εισαγωγή στην ψυχολογία της επικοινωνίας» (χειμ. Εξάμ. 2008-2018).

- «Ψυχοκοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (εαρ. εξάμ. 2008-2010, 2011-1018).

- «Νεανικές κουλτούρες και συγκρότηση της ταυτότητας» (χειμ. εξάμ. 2008-09).

- «Επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις» (χειμ. εξάμ. 2009-2018).

- «Κοινωνική Ψυχολογία» (χειμ. Εξάμ. 2010-2011).

 

Με το Π.Δ. 407:

- «Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην κοινότητα» (εαρ. εξάμ. 1993-94).

- «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε.» (χειμ. εξάμ. 1993-1999).

- «Νεανικές κουλτούρες και συγκρότηση της ταυτότητας» (εαρ. εξάμ. 1994-1998).

 

3. Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου:

- «Κοινωνική Ψυχολογία Ι» (χειμ. εξάμ. 1996-97).

- «Διομαδικές σχέσεις» (εαρ. εξάμ. 1996-97).

- «Ψυχολογία των ομάδων» (1997-2007).

- «Ψυχολογία της επικοινωνίας Ι» (1997-2002).

- «Ψυχολογία της επικοινωνίας ΙΙ» (εαρ. εξάμ. 1999-2000, 2002-2008).

- «Εργαστήρια κοινωνικής ψυχολογίας» (συνδιδασκαλία) - (1996-2007).

- «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε.» (εαρ. εξάμ. 1995-2007).

 

4. Στον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.-Π.-Ψ. Παν/μίου Ιωαννίνων:

- «Εισαγωγή στην Ψυχολογία» (χειμ. εξάμ. 1989-90).

- «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία» (1991-1996).

- «Θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας» (εαρ. εξάμ. 1989-90, 1991-1996).

- «Εφηβεία» (εαρ. εξάμ. 1993-94, 1994-95).

- «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ Ε.» (χειμ. και εαρ. εξάμ. 1989-90, 1991-93, χειμ. εξάμ. 1993-95).

 

5. Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 - «Κοινωνική Ψυχολογία» (εαρ. εξάμ. 1991-1993).

 

6. Άλλα

- Επισκέπτης Καθηγητής Σύντομης Διάρκειας στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος «Κοινωνική Ψυχολογία» και του «Σεμιναρίου Πτυχιακής Εργασίας» (Τμ. Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου, 9-14 Μαρτίου 2014).

 

- Πτυχιακές εργασίες στην Επικοινωνία και τα Μ.Μ.Ε.:

 «Διερεύνηση Σχέσεων Ψυχολογικών Παραγόντων και Άγχους Προδιάθεσης των Πιλότων της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας» (Ευδ. Ντάλη, Ιούνιος 2014).

«Χαρακτηριστικά και ρόλοι των καθημερινών πλαισίων ύπαρξης: επικοινωνιακά, τελετουργικά και δραματουργικά στοιχεία» (Φ. Ιωαννίδου, Ιούνιος 2015).

«Από τη Χιονάτη στη Μουλάν: συγκρότηση γυναικείας ταυτότητας στις πριγκίπισσες του Disney» (Ρ. Βασιλάτου, Οκτ. 2015).

«Η ψυχοκοινωνική ταυτότητα του μουσικού στην ελληνική ανεξάρτητη ροκ σκηνή» (Μ. Πακτίτη, Οκτ. 2015).

«Συμπεριφορά και σχέσεις ανταγωνισμού στον εργασιακό χώρο» (Μ. Βασιλείου, Ιούλιος 2017).

«Το φλερτ στον έγγαμο βίο: ύπαρξη, λειτουργίες και σχετικές διαστάσεις της ζωής του ζευγαριού» (Χρ. Ορφανού, Ιούλιος 2017).

«Η απεικόνιση της γυναίκας στις ταινίες κινουμένων σχεδίων της Ντίσνεϋ» (Ά.-Μ. Ταμπούρλου, Οκτώβριος 2017).

 

- Πτυχιακές εργασίες στην Ψυχολογία. Ενδεικτικά:

«Τα τελετουργικά στα ελληνικά γήπεδα» (Π. Μποβιάτση).

«Ροκ μυθολογία στο λόγο πρώην χρηστών» (Β. Τσιουγκρή).

«Νεανικές υποκουλτoύρες: heavy metal» (Αθ. Χαραλαμπόπουλος).

«Το άρωμα στη διαφήμιση: δικαίωμα στην αίσθηση ή στην ψευδαίσθηση;» (Ε. Γραβάνη).

«Η λειτουργία και το νόημα του στυλ: μελέτη της indie-pop υποκουλτούρας» (Φ. Παπαδοπούλου).

«Νεανικές κουλτούρες και συγκρότηση της ταυτότητας: η θεατρική ταυτότητα των φοιτητών δραματικής σχολής» (Κρ.-Μ. Καραχάλιου).

«Συλλογική μνήμη και εξέγερση Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973: μια ερευνητική προσέγγιση των σχετικών κοινωνικών αναπαραστάσεων» (Ξ. Τριανταφύλλου).

«Το χιούμορ: μέσο διακίνησης επι-κοινωνιακών μηνυμάτων και δείκτης γνωστικών λειτουργιών» (Χ. Κωνσταντινίδης).

«Οι αναγνώστες επιστημονικής φαντασίας: μία επιλογή ταυτότητας» (Έ. Γλένη).

«Μητρότητα: μια «κυοφορούμενη» ιδέα» (Ε. Λαγού).

«Euro 2004: (Αν)οικοδομώντας την ελληνικότητα» (Μ. Ξυλούρη).

«Οι διαστάσεις του φαινομένου της κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Σ. Λύκου).

«Εισαγωγή στον τρανσεξουαλισμό και τις σχετικές στάσεις των Ελλήνων» (Ε. Τσικνάκη).

«Οι νέοι και ο θάνατος. Το βίωμα του πένθους, τα τελετουργικά και οι παραστάσεις του θανάτου όπως προκύπτουν μέσα από την προσωπική εμπειρία της απώλειας» (Α. Μανίκα).

«Τατουάζ. Μια ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση» (Ε. Κρασανάκη).

«Ο ρόλος της ομορφιάς και του χαμόγελου στη δημιουργία πρώτων εντυπώσεων» (Μ. Μαλανδρή).

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα:

- Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμ. Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών με τίτλο «Πολιτισμικές σπουδές και ανθρώπινη επικοινωνία». Μάθημα με τίτλο: «Ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση της ταυτότητας» (εαρ. εξάμ. 2001-02, 2002-03). Κατά το εαρ. εξάμ. 2003-04 το μάθημα διδάχτηκε σε συνδιδασκαλία με την Βασιλική Γαλάνη). 

- Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμ. Μουσικών Σπουδών του Παν/μίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. με τίτλο «Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία» (από το 2015-16 το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ονομάζεται «Mουσική και Κουλτούρα: Διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές»).

- Συμμετοχή στο μάθημα με τίτλο: «Μουσική, κοινωνία, πολιτική» (χειμ. εξάμ. 2007-2008) και στο μάθημα με τίτλο: «Μεθοδολογία» (χειμ. εξάμ. 2009-2010).

- Υπεύθυνος του μαθήματος «Μεθοδολογία» (και συνδιδασκαλία με την Βασιλική Λαλιώτη, χειμ. εξάμ. 2010-11 και με την Μαρία Παπαπαύλου, χειμ. εξάμ. 2011-12, 2012-13).

- Υπεύθυνος του μαθήματος «Συνέντευξη και αφήγηση ζωής» (και συνδιδασκαλία με τον Γιάννη Κολοβό, χειμ. εξάμ. 2015-16).

- Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμ. Ψυχολογίας του Παντείου Παν/μίου με τίτλο «Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.». Μάθημα με τίτλο: «Το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων» (χειμ. εξάμ. 2004-05, 2006-07, 2008-09).

- Κατεύθυνση «Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμ. Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών:

- Μάθημα με τίτλο: «Συγκρούσεις, Ταυτότητες και Πολιτισμός» (εαρ. Εξάμ. 2009-2010, 2010-2011).

- Υπεύθυνος του μαθήματος «Περί συγκρούσεων: θεωρίες και πρακτικές» (και συνδιδασκαλία με την Πατρίτσια Γερακοπούλου) (χειμ. εξάμ. 2010-11).

- Υπεύθυνος του μαθήματος «Συγκρούσεις, ταυτότητες και πολιτισμός» (σε συνδιδασκαλία με την Πατρίτσια Γερακοπούλου) (εαρ. εξάμ. 2010-11, 2011-12, 2012-13).

- Υπεύθυνος του μαθήματος «Μεθοδολογία κατεύθυνσης» (σε συνδιδασκαλία με την Μπετίνα Ντάβου, εαρ. εξάμ. 2010-11, 2011-12, σε συνδιδασκαλία με την Μπετίνα Ντάβου και τον Νίκο Μποζατζή, εαρ. εξάμ. 2012-13, 2015-16 και σε συνδιδασκαλία με την Μπετίνα Ντάβου, τον Νίκο Μποζατζή και την Ανθή Σιδηροπούλου εαρ. εξάμ. 2015-16, 2016-17).

- Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία" του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παρέμβαση με τίτλο "Ψυχοκοινωνιολογία της Ταυτότητας" (Μάϊος 2011).

- Συμμετοχή σε πάνω από 40 τριμελείς εξεταστικές επιτροπές του Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμ. Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών.

 

- Διπλωματικές εργασίες στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.»:

«Κοινωνία της διακινδύνευσης: Μελέτη του πλαισίου διακινδύνευσης για την υγεία και το περιβάλλον στην εφημερίδα Καθημερινή τον Μάιο του 2005» (Ξ. Τριανταφύλλου, Οκτ. 2005).

«Ο λόγος της «αναίτιας» βίας. Μια απόπειρα εφαρμογής της ψυχοκοινωνιολογικής απόδοσης αιτίων στην κινηματογραφική αναπαράσταση του σειριακού δολοφόνου» (Μ. Πουλάκη, Οκτ. 2005).

«Δολοφονικές ενέργειες στο μικροσκόπιο δύο αθηναϊκών εφημερίδων» (Σοφία Στουραϊτου, Ιαν. 2006).

«Η υπόθεση Τσενάι όπως παρουσιάστηκε από τις εφημερίδες Απογευματινή, Ελεύθερος Τύπος και Ριζοσπάστης» (Χρ. Ντεμίρη, Ιούνιος 2007).

 

- Διπλωματικές εργασίες στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία»:

«Η gothic υποκουλτούρα της Αθήνας» (Μ. Βασιλείου, Ιούνιος 2010).

«Η κουλτούρα του βινυλίου: σκιαγράφηση της μουσικής ταυτότητας των ακροατών και συλλεκτών δίσκων βινυλίου» (Μυρσ. Βασιλοπούλου, Σεπτέμβριος 2011).

«Ελεύθερος μουσικός αυτοσχεδιασμός: ψυχοκοινωνική προσέγγιση και ζητήματα ταυτοτήτων μέσα από αφηγήσεις ζωής αυτοσχεδιαστών της ελληνικής πειραματικής σκηνής» (Ά. Παπουτσή, Ιούνιος 2012).

«H μουσική στους αυτοδιαχειριζόμενους κοινωνικούς χώρους: μια έρευνα σε δύο αυτοοργανωμένα στέκια της Αθήνας» (Κ. Καραγιώργου, Σεπτέμβριος 2015).

«H μουσική του metal, τα σύμβολα, ο ίλιγγος και τα τελετουργικά της» (Ήλ. Τσάρα, Σεπτέμβριος 2015).

«Θορυβικά κυκλώματα: άνθρωποι, μουσική, νοήματα» (Β. Φωτάκου, Φεβρουάριος 2016).

 

- Διπλωματικές εργασίες στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. (κατεύθυνση «Διαχείριση συγκρούσεων και επικοινωνία»):

«Η σπουδαιότητα της ομάδας στη ζωή του ατόμου και ο ρόλος των συγκρούσεων. Μια ποιοτική ανάλυση των μουσικών συγκροτημάτων ως ομάδων υπαγωγής» (Ελ. Νικολάου, Μάρτιος 2011).

«Εταιρική κοινωνική ευθύνη: διερεύνηση της ελληνικής πραγματικότητας στον φαρμακευτικό κλάδο» (Μ. Καραδημητρίου, Μάϊος 2011).

«Η αποκατάσταση των σχέσεων μετά από διαπροσωπικές συγκρούσεις στα πλαίσια της φιλίας και της εργασίας. Ανιχνεύοντας και συγκρίνοντας τα αντίστοιχα τελετουργικά συμφιλίωσης» (Κ. Νικολοπούλου, Ιούνιος 2012).

«Αναπαραστάσεις των συγκρούσεων ενός ετερόφυλου ζευγαριού στην τηλεόραση: η περίπτωση της ελληνικής τηλεοπτικής σειράς «Σ’ αγαπώ - μ’ αγαπάς»» (Ειρ. Κεραμήτσου, Σεπτέμβριος 2012).

«Η αναπαράσταση της προδοσίας στις ερωτικές σχέσεις μέσα από την οπτική του θύματος και του θύτη» (Σ. Βουρλάκη, Οκτώβριος 2013).

«Λαϊκές συνελεύσεις και συγκρούσεις: εθνογραφική προσέγγιση μιας λαϊκής συνέλευσης γειτονιάς στην Αθήνα του 2013» (Π. Βενέτης, Οκτώβριος 2013).

«Η επίδραση της ασυνέπειας και της συνέπειας στην πειθώ της πηγής επιρροής» (Στ. Τριανταφυλλίδου, Σεπτέμβριος 2014).

«Η αναπαράσταση της κρίσης και η διαχείριση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεών της στους χαμηλοσυνταξιούχους» (Ιν. Βαρελάκη, Σεπτέμβριος 2014).

«Φιλία και συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο» (Αλ. Θεοδοσιάδη, Μάρτιος 2016).

«Η διαχείριση των συναισθημάτων των οδηγών μοτοσικλέτας εν ώρα κυκλοφορίας» (Κ. Κωνσταντέλος, Μάρτιος 2016).

«Διαπροσωπικές συγκρούσεις αστυνομικών» (Α. Καλδίρης, Μάρτιος 2017).

«Το μαθητικό και το φοιτητικό βίωμα και οι αναπαραστάσεις για το θεσμό της εκπαίδευσης: το βίωμα των εισαγωγικών εξετάσεων και οι αναπαραστάσεις για τα άτομα ως προς τη συμμετοχή τους στον εκπαιδευτικό θεσμό» (Ο. Ρίστας, Απρίλιος 2017).

«Η πρόσληψη της σειράς Sex & the City μεσούσης της Ελληνικής κρίσης» (M. Δρίτσα, Ιούνιος 2017).

«Κοινωνικές αναπαραστάσεις της Ευρώπης» (Β. Μπορμπότης, Οκτώβριος 2017).

 

- Διπλωματικές εργασίες στο πλαίσιο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Εκπαίδευση, ΕΚΠ 50, Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον):

«Φιλικές σχέσεις και facebook στην εφηβεία» (Ι. Αντωνίου, Σεπτ. 2015).

«Η κοινωνικότητα και οι κοινωνικές σχέσεις μέσα από το facebook στην ελληνική περιφέρεια» (Μ. Ντούβα, Σεπτ. 2015).

«Έφηβοι και κρίση: διερεύνηση των αναπαραστάσεων των εφήβων σχετικά με τη σημερινή κοινωνικο-οικονομική κρίση» (Ελπ. Χριστοφορίδου, Σεπτ. 2015).

«Αναπαραστάσεις γονέων σχετικά με τις επιδράσεις συσκευών κινητής τεχνολογίας σε παιδιά 6-9 ετών» (Β. Ζαρογιάννη, Σεπτ. 2016).

«Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εφήβων μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και ο ρόλος τους στην ποσοτική και ποιοτική ενασχόληση με το διαδίκτυο» (Θ. Θεοδοσίου, Σεπτ. 2016).

«Αναπαραστάσεις των εφήβων για τον κόσμο της εργασίας και την ένταξή τους σε αυτόν» (Β. Δάγγα, Σεπτ. 2017).

«Στενές φιλικές σχέσεις των εφήβων 13-15 ετών και ο ρόλος της διαδικτυακής επικοινωνίας» (Ε. Βρούβα, Σεπτ. 2017).

 

Διδακτορικές διατριβές

Επιβλέπων καθηγητής σε διδακτορικές διατριβές που έχουν υποστηριχθεί:

α. Παναγιώτης Χαλάτσης «Το φαινόμενο της κοινωνικής απόρριψης σε ομάδες παιδιών στο δημοτικό σχολείο: μηχανισμοί, πρακτικές, νοήματα» (Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο, 2004).

β. Πατρίτσια Γερακοπούλου «Ανάγνωση υπερ-ηρωικών κόμικς και συγκρότηση της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας στην ύστερη νεωτερικότητα» (Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο, 2006).

γ. Βασιλική Νίκα «Μέθοδοι επίδρασης-επέμβασης του εκπαιδευτικού στο παιδί με σκοπό τη δημιουργία τηλεοπτικής κουλτούρας» (Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο, 2008).

δ. Ελισάβετ Εκμεκτζιάν «Κινητό τηλέφωνο: το νέο μέσο επικοινωνίας και οι επιδράσεις του στις διαπροσωπικές σχέσεις του νεοέλληνα» (Επόπτης στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου από το 2002 ως το 2008, υποστηρίχτηκε το 2010 με επόπτρια την Αλ. Κορωναίου).

ε. Μαρία Σφέτσα «Η περίπτωση της ετερόφυλης φιλικής σχέσης: βιωμένη εμπειρία και αναπαραστάσεις ετερόφυλων φιλικών ζευγαριών για τη σχέση τους» (Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ, Δεκέμβριος 2014).

 

Επιβλέπων καθηγητής σε διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται:

α. «Times They Are e-Changing: το ψυχοκοινωνικό προφίλ του συλλέκτη μουσικής σε φόντο υπερνεωτερικό» (υποψήφια: Μυρσ. Βασιλοπούλου).

β. «Σχεσιακές παραβάσεις στην υπερνεωτερικότητα. Ο μυστικός εαυτός στη μυστική πλευρά των σχέσεων. Βιωμένες εμπειρίες εξωδυαδικών σχέσεων» (υποψήφια: Ευδ. Ντάλη).

γ. «Επικοινωνώντας και δρώντας μουσικά: η αναπαράσταση των μαθητών γυμνασίου για τη μουσική και το ρόλο της στη διαμόρφωση των σχέσεων τους» (υποψήφια: Έλ. Αντρέου).

 

Συμμετοχή σε 7μελείς εξεταστικές επιτροπές

- «Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της σεξουαλικής συμπεριφοράς στην αντιμετώπιση του aids» (Οκτώβριος 1996, Eλ. Ιωαννίδη, επόπτης: Στ. Παπαστάμου).

- «Η επιρροή των μειονοτήτων πάνω στην πλειονότητα της σχολικής τάξης» (Ιούνιος 1997,  Αχ. Μίτιλης, επόπτης: Στ. Παπαστάμου).

- «Ηθικοποίηση: η χρήση ηθικών όρων και η επενέργειά τους στα φαινόμενα κοινωνικής επιρροής» (Ιούνιος 1997, Γ. Τσιάμης, επόπτης: Στ. Παπαστάμου).

- «Αναπαραστάσεις μαθητών-μαθητριών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα τρόφιμα και την υγεία. Μια μελέτη αγωγής υγείας» (Ιούνιος 1998, Ελ Ζυμβρακάκη, επόπτης: Κυρ. Αθανασίου, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.).

- «Αλβανία-Ελλάδα, 1991-1994. Αμερικανικός τύπος - ενημέρωση και επιρροή. Η περίπτωση της εφημερίδας Ν. Υ. Τimes» (Μάρτιος 2000, Στ. Ιωαννίδου, επόπτης: Στ. Παπαστάμου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Παρέμβαση των κοινωνικών αναπαραστάσεων στις διομαδικές σχέσεις» (Ιούνιος 2000, Ελ. Καραγκούνης, επόπτης: Στ. Παπαστάμου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Νεανικές κουλτούρες και επικοινωνία στην ύστερη νεωτερικότητα» (Δεκ. 2000, Ν. Μπουμπάρης, επόπτης: Ν. Δεμερτζής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών).

- «Αρνητική κοινωνική ταυτότητα: καταστάσεις και αποκρίσεις» (Δεκ. 2000, Γ. Αμπακούμκιν, επόπτης: Αλ. Χαντζή, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Η σύγχρονη τηλεόραση και η σχέση της με το σύστημα αξιών και τις πρακτικές του έλληνα εφήβου τηλεθεατή» (Μάρτιος 2001, Δ. Θεοδοσάκης, επόπτρια: Μ. Σακαλάκη, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Όρια και αντιφάσεις στη συγκρότηση της ταυτότητας του φύλου στις γυναίκες μέσα από τη σχέση μητέρας και κόρης» (Μάιος 2001, Τ. Βοσνιάδου, επόπτης: Κλ. Ναυρίδης, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών).

- « Le nom et ses mémoires. Ancrages des représentations sociales face à une menace identitaire: l’affaire macédonienne » (Νοέμβριος 2001, Ν. Καλαμπαλίκης, επόπτρια: D. Jodelet, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Παρίσι).

- «Εθνικός χαρακτήρας και κοινωνική ψυχολογία στο Θουκυδίδη» (Νοέμβριος 2002, Μ. Χωριανοπούλου, επόπτης: Στ. Παπαστάμου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Στρεβλώσεις διομαδικού χαρακτήρα έναντι της κοινωνικής απειλής από το aids και τους ανθρώπους που ζουν με αυτό» (Φεβρουάριος 2003, Ι. Παυλοπούλου, επόπτης: Φ. Τσαλίκογλου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Ο φόβος του πόνου στην οδοντιατρική θεραπευτική σχέση» (Σεπτέμβριος 2004, Σ. Αντωνακάκη, επόπτης Κλ. Ναυρίδης, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών).

- «Τα κινούμενα σχέδια του Disney και ο μικρόκοσμος των Pokemon. Αναπαραστάσεις παιδιών ηλικίας 8-12 ετών» (Απρίλιος 2005, Ν. Σιούτας, επόπτρια: Αλ. Κορωναίου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου). (μέλος της τριμελούς)

- «Η συγκρότηση της ταυτότητας του παραγωγού μουσικών εκπομπών στο ραδιόφωνο» (Οκτ. 2005, Α. Γαζή, επόπτης Κλ. Ναυρίδης, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών).

- « Les rapports à la mort et à l’incinération : représentations sociales, pratiques et appartenances réligieuses ». (Μ. Δαργέντα, Ιούνιος 2005, επόπτρια: D. Jodelet, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Παρίσι).

- «Παρουσίαση του εαυτού και συγκρότηση της ατομικής ταυτότητας μέσω προσωπικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο» (Ιαν. 2006, Δ. Πάνος, επόπτης Κλ. Ναυρίδης, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών).

- «Οι αναπαραστάσεις των οικογενειακών κοινωνικών δυναμικών της φυλής Ίμπο της Νιγηρίας» (Μάιος 2006, Εμ. Ουζόμπα-Οπαρότσα, επόπτης: Γ. Κατερέλος, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου). (μέλος της τριμελούς)

- «Κοινωνικές αναπαραστάσεις, πρακτικές και χρήσεις του σώματος» (Μάρτιος 2008, Α. Αρώνη, επόπτρια: Μ. Σακαλάκη, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Το ρεμπέτικο στο δημόσιο λόγο της περιόδου 1931-40» (Οκτώβριος 2008, Γρ. Μπαγιώκας, επόπτρια: Ά. Μαντόγλου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου) (μέλος της τριμελούς).

- «Το στίγμα της σχιζοφρένειας: μια συστηματική μελέτη της επιθυμητής κοινωνικής απόστασης από τα άτομα με σχιζοφρένεια» (Φεβρουάριος 2009, Αντ. Μερτίκα, επιβλέπων: Α. Σταλίκας, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Μελέτη της αποτελεσματικότητας ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης σε εφήβους για την αντιμετώπιση του στίγματος της σχιζοφρένειας» (Φεβρουάριος 2009, Χρ. Σεργιάννη, επιβλέπων: Α. Σταλίκας, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου) (μέλος της τριμελούς).

- «Η διακίνηση παράνομου υλικού στο internet και διερεύνηση των στάσεων των ανηλίκων» (Φεβρουάριος 2010, Κ. Κουτσουμπά, επιβλέπουσα: Β. Αρτινοπούλου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου) (μέλος της τριμελούς).

- «Το σώμα υπό το βλέμμα των «ειδικών»: η περίπτωση της αισθητικής χειρουργικής και η διαμόρφωση της ατομικής ταυτότητας στις σύγχρονες κοινωνίες» (Ιούνιος 2010, Γ. Δηλάκη, επιβλέπων: Γ. Αλεξιάς, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Η θέση και ο ρόλος του «νέου πατέρα» » (Ιούνιος 2010, Δ. Αρχοντίδου, επιβλέπουσα: Ό. Πανοπούλου-Μαράτου, Τμ. Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ε.Κ.Π.Α.).

- «Οι μαθησιακές διεργασίες στη συγκρότηση μουσικών ταυτοτήτων. Η περίπτωση της ομάδας πέντε ενηλίκων από τη Θεσ/νίκη που μαθαίνουν και παίζουν μαζί μουσική» (Ιούλιος 2010, Δ. Παπασταύρου, επιβλέπων: Π. Πανταζής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.).

- «Η αντίληψη της επικινδυνότητας για την υγεία στα ελληνικά Μ.Μ.Ε.» (Νοέμβριος 2010, Ε. Σίμου, επιβλέπων: Κλ. Ναυρίδης, Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.).

- «Ανασταλτικοί και ενθαρρυντικοί παράγοντες της απόφασης/δέσμευσης για γάμο μεταξύ νέων» (Ιούνιος 2013, Αργυρούδη, επιβλέπων: Π. Κορδούτης, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου) (μέλος της τριμελούς).

- «Νεανικές υποκουλτούρες και συγκρότηση κοινωνικής ταυτότητας: η περίπτωση των πανκ στην Αθήνα, 1979-2013» (Ιούλιος 2013, Γ. Κολοβός, επιβλέπουσα: Ι. Λαλιώτου, Τμ. Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας) (μέλος της τριμελούς).

- «Η ποιότητα της σχέσης γονιού-παιδιού και η χρήση των μέσων επικοινωνίας» (Οκτώβριος 2013, Κ. Σπετσιώτου, επιβλέπουσα: Μπ. Ντάβου, Τμ. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ).

- «Πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις των κοινωνικών κινημάτων: Η περίπτωση του ανταγωνιστικού κινήματος στην Ελλάδα (1974-1998)» (Ιούλιος 2014, Ν. Σούζας, επιβλέπων: Χρ. Λυριντζής, Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσια Διοίκησης, ΕΚΠΑ).

- «Κατασκευή έμφυλης ταυτότητας: η ρητορική του φύλου στο λόγο εργαζομένων σε ΜΚΟ για τη διακίνηση και εμπορία γυναικών» (Σεπτέμβριος 2014, Κ. Μάκη, επιβλέπων: Ν. Μποζατζής, Τμ. Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

- «Η διερεύνηση της σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο και το ζήτημα του εθισμού» (Σεπτέμβριος 2014, Α. Σιδηροπούλου, επιβλέπουσα: Μπ. Ντάβου, Τμ. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ) (μέλος της τριμελούς).

- «Δυναμική ομάδων - ηγεσία: η ηθική παρενόχληση και αποτελεσματική συνεργασία στο χώρο εργασίας» (Ιούνιος 2015, Ό. Παπαδογεωργάκη, επιβλέπων: Γ. Κατερέλος, Τμ. Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο).

- «Σύγκρουση, συλλογικό τραύμα και ανάπτυξη της ομάδας και της ομαδικότητας στην Δυτική όχθη και στο Ισραήλ» (Δεκέμβριος 2015, Λ. Μάστορα, επιβλέπουσα: Αθ. Χατζούλη, Τμ. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ) (μέλος της τριμελούς).

- «Place attachment through everyday sound. The case of divided Nicosia» (Ιούνιος 2016, Γ. Χρηστίδης, επιβλέπουσα: Αγγελ. Γαζή, Τμ. Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου).

- «Οι διαφημίσεις ως δείκτες νοοτροπιών: μεταβάσεις της καταναλωτικής παραστατικής στην έντυπη ελληνική διαφήμιση, 1875-2015» (Δεκέμβριος 2016, Αν. Κουμπαρέλης, επιβλέπων: Ν. Δεμερτζής, Τμ. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ).

 

Συμμετοχή σε 3μελείς επιτροπές διδακτορικών διατριβών (ενδεικτικά):

- «Η αναπαράσταση του αποκλίνοντος στην επιστήμη της ψυχολογίας και στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία» (υποψήφιος: Π. Δήμου, Επιβλέπουσα: Ξ. Χρυσοχόου, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Οι ευεργετικές κοινωνικές συνέπειες των θετικών συναισθημάτων» (υποψήφια: Ελ. Δημητριάδου, Επιβλέπων: Αν. Σταλίκας, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Μικροπολιτισμικές; Διαφορές σε τρία νησιά του Αιγαίου, Σύρο, Τήνο, Μύκονο. Επιδράσεις στις κοινωνικές αναπαραστάσεις των κατοίκων τους» (υποψήφια: Χρ. Γώγου, Επιβλέπων: Στ. Παπαστάμου, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Πολιτισμικές προτιμήσεις και κοινωνική ταυτότητα: μαζικότητα και διαφοροποίηση» (υποψήφιος: Μ. Κοκόρης, Επιβλέπων: Στ. Παπαστάμου, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Η προσωπικότητα στο διαδίκτυο» (υποψήφια: Μ. Λέλα, Επιβλέπουσα: Φ. Τσαλίκογλου, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Πολιτική επικοινωνία στο διαδίκτυο: σύγκριση μεταξύ του Εργατικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας και του Πα.Σο.Κ.» (υποψήφια: Μ. Μπλούνα, Επιβλέπων: Κ. Κοσκινάς, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Θέσεις, τάσεις και απόψεις του προς στράτευση νέου, της οικογένειάς του και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος πάνω στο θέμα της ύπαρξης του στρατού και της έννοιας της στράτευσης» (υποψήφιος: Εμ. Μπουρλάκης, Επιβλέπων: Στ. Παπαστάμου, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Η κοινωνιολογία του δυνητικού σώματος: πορνογραφική κουλτούρα και πολιτικές του σώματος στο διαδίκτυο» (υποψήφια: Δ. Μπεμπέλη, Επιβλέπων: Κ. Κοσκινάς, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Η επιρροή των blogs (ιστολογίων) στην σύγχρονη  πολιτική επικοινωνία και την παραδοσιακή δημοσιογραφία» (υποψήφια: Γ. Βασσάλου, Επιβλέπουσα: Χρ. Κωνσταντοπούλου, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Διερεύνηση παραμέτρων επιλογής μετακίνησης και κατοίκισης στο πλαίσιο του ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού» (υποψήφιος: Β. Βαφειάδης, Επιβλέπων: Θ. Βλαστός, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφ. Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ).

- «Δίκτυα και δημιουργική σκέψη» (υποψήφια: Δ. Μουζάκη, Επιβλέπων: Π. Πανταζής, Τμ. Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΠΘ).

- «Άτυπες μορφές μάθησης και ελεύθερος μουσικός αυτοσχεδιασμός: επαναπροσδιορίζοντας τις έννοιες της μουσικής δραστηριότητας και του ερασιτεχνισμού στην Ελλάδα μέσα από περιπτώσεις αυτοσχεδιαστών χωρίς επίσημη μουσική εκπαίδευση» (υποψήφια: Ε. Παπουτσή, Επιβλέπουσα: Στ. Δανάη, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ).

- «Punk (αντι)τελετουργικότητα: μελέτη της ελληνικής punk μουσικής σκηνής  και οι παιδαγωγικές της επιπτώσεις» (υποψήφια: Χρ. Ευθυμιάδου, Επιβλέπουσα: Ελ. Χοντολίδου, Τμ. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ).

- «Συλλογικά συναισθήματα και κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά» (υποψήφια: B. Σακελλαρίου, Επιβλέπουσα: Μπ. Ντάβου, Τμ. ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ).

- «Πειραματική δημοφιλής μουσική και κουήρ μουσικές κοινότητες: Συμμετέχοντας στη ‘Φυτίνη’» (υποψήφιος: Ν. Βούρδουλας, Επιβλέπουσα: Β. Λαλιώτη, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ).

- «Διερευνώντας την ενσωμάτωση ψηφιακών ενισχύσεων στον άνθρωπο και τις επιδράσεις αυτής στη νοητική και συναισθηματική του κατάσταση» (υποψήφια: Παν. Παπαγεωργοπούλου, Επιβλέπων: Δ. Χαρίτος, Τμ. ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ).


Διοικητικό Έργο

Δ/ντής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας της Επικοινωνίας και των Μέσων.

2010 – 2013: Δ/ντής του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού.

2011-2013: Δ/ντής του Διατμηματικού ΠΜΣ (με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ) Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία. Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής.


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ταυτότητα, ομάδες και (υπο)κουλτούρες. Τελετουργικότητα στην καθημερινή ζωή. Ανθρώπινες σχέσεις. Κοινωνική σκέψη και κοινωνική επικοινωνία.


Ενδεικτικό Συγγραφικό Έργο

Βιβλία

Χρηστάκης, Ν. (1999). Μουσικές ταυτότητες: αφηγήσεις ζωής μουσικών και συγκροτημάτων της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής ροκ (2η εκδ.). Αθήνα: Τυπωθήτω. (1η έκδοση: Δελφίνι, 1994)

Ντάβου Μπ., & Χρηστάκης, Ν. (1994). Τα παιδιά μιλούν για την υγεία και την ασθένεια: κοινωνικές αναπαραστάσεις της υγείας και της ασθένειας σε παιδιά 10 ετών. Αθήνα: Παπαζήσης.

Χρηστάκης, Ν. (2003). Μοτοσυκλέτα: ριψοκινδύνευση και ιερό. Αθήνα: Futura.

Χρηστάκης, Ν. (2010). Το πρόσωπο και οι άλλοι. Θέματα επικοινωνίας και κοινωνικής ψυχολογίας. Αθήνα: Παπαζήσης.

Χρηστάκης, Ν., & Χαλάτσης, Π. (2011). Ομόφυλες και ετερόφυλες φιλίες. Αθήνα: Παπαζήσης.

Χρηστάκης, Ν. (2016). Ψυχοκοινωνιολογία των μαζικών επικοινωνιών. Αθήνα: Gutenberg.

 

Επιμέλειες

Ναυρίδης, Κλ., & Χρηστάκης, Ν. (1997). Ταυτότητες: ψυχοκοινωνική συγκρότηση. Αθήνα: Καστανιώτης.

Παπαστάμου, Στ., Κανελλάκη, Σ., Μαντόγλου, Αν., Σαμαρτζή, Στ., & Χρηστάκης, Ν. (Επιμ.).(1999). Η ψυχολογία στο σταυροδρόμι των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας. Αθήνα: Καστανιώτης.

Ναυρίδης, Κ., & Χρηστάκης, Ν.  (Επιμ.). (2011). Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος (2η εκδ.). Αθήνα: Πεδίο. (1η έκδοση: Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2005)

Δεμερτζής Ν., Σταυρακάκης Γ., Ντάβου Μπ., Αρμενάκης Α., Χρηστάκης, Ν., Γεωργαράκης Ν., & Μπουμπάρης, Ν. (Επιμ.). (2008). Νεολαία - Ο αστάθμητος παράγο­ντας;. Αθήνα: Εκδόσεις Πολύτροπον.

Ναυρίδης, Κλ., Χρηστάκης, Ν. (Επιμ.). (2011). Το υπερ-νεωτερικό υποκείμενο (2η εκδ.). Αθήνα: Πεδίο. (1η έκδοση: Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2010)

Κολοβός, Γ., Χρηστάκης, Ν. (υπό έκδοση). Το ροκ πέθανε-ζήτω το ροκ! Κείμενα για το ροκ και άλλες σύγχρονες μουσικές κουλτούρες. Αθήνα: Απρόβλεπτες εκδόσεις.

 

Άρθρα - κεφάλαια σε βιβλία (ενδεικτικά)

Christakis, N. (1994). Zapping: un nouvel espace-temps télévisuel? Revue Internationale de Sociologie, 1, (« Paradigmes Esthétiques et Sociétés »), 165-171.

Χρηστάκης, Ν. (1995). Από το σώμα στο υποκείμενο: η λογική του σώματος στο πλαίσιο του βιοϊατρικού θεραπευτικού υποδείγματος και η "συμβολική κάλυψη" του υποκειμένου, όπως αυτή προάγεται από τις λεγόμενες παράλληλες και παραδοσιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Δωδώνη, ΚΔ', 193-211.

Christakis, N., & Davou, B. (1997). Représentations sociales de la santé et de la maladie chez les enfants de dix ans: quelques données et réflexions. Bulletin de Psychologie, 50 (7-9) (429), 277-282.

Κωνσταντοπούλου, Χρ., & Χρηστάκης, Ν. (1998). Ιστορίες καθημερινής δυστυχίας: όψεις μεταμοντέρνας δραματοποίησης. Στο Π. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, & Σ. Νοτάρης (Επιμ.), Η «κατασκευή» της πραγματικότητας και τα Μ.Μ.Ε. (σσ. 254-265). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Christakis, N. (2003). Prise de risque et recherche des limites : exemple de la conduite à grande vitesse à moto. Revue internationale de psychosociologie (« Le sport à corps et  cris », sous la direction de G. Amado et de M. Bolle de Bal), IX(20), 121-141.

Τζαμαλούκα, Γ., Χρηστάκης, Ν., Παπαδακάκη, Μ., Γναρδέλλη, Χ., Δαρβίρη, Χρ., Χλιαουτάκης, Γ. (2006). Τρόποι ζωής ως προγνωστικοί παράγοντες της νυσταλέας οδήγησης , Ψυχολογία, 13 (1), 125-142.

Christakis, Ν., & Halatsis, P. (2007). L’amitié intersexe, ses clichés, ses subtilités. Nouvelle revue de psychosociologie, 4, 187-199.

Τριανταφύλλου, Ξ., & Χρηστάκης, N. (2008). Αποδομώντας το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων. Σύγχρονη Εκπαίδευση,152, 115-136.

Halatsis, P., & Christakis, Ν. (2009). The challenge of sexual attraction within heterosexuals’ cross-sex friendship. Journal of Social and Personal Relationships, 26(6-7), 919-937.

Χρηστάκης, Ν. (2011). Η επιστήμη κάνει θαύματα! Περί ιεροποίησης της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στο Κλ. Ναυρίδης, & Ν. Χρηστάκης (Επιμ.), Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος (σσ. 105-118). Αθήνα: Πεδίο

Χρηστάκης, Ν., & Αναλυτή, Αλ. (2013). Μοτοσικλετίστρια: ψυχοκοινωνική καριέρα και εκδοχές της θηλυκότητας. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 139(A’), 57-94.

Χρηστάκης, Ν., & Χαλάτσης, Π. (2014). Μη λεκτική επικοινωνία, διδακτική πράξη και σχολική ζωή στην τάξη. Στο H.G. Klinzing, Ν. Πολεμικός, Α. Κοντάκος, & Π. Σταμάτης (Επιμ.), Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση: θεωρία και πράξη (σσ. 87-110). Αθήνα: Ζεφύρι.

Χρηστάκης, Ν. (2014). Πλήθος και κοινό μεταξύ ψυχολογικού και κοινωνιολογικού: όψεις της κοινωνικής σκέψης του Gabriel Tarde. Επιστήμη και Κοινωνία, 32, 171-198.

Χρηστάκης, Ν., & Καλαμπαλίκης, Ν.(2016). Εισαγωγή στην επιστημολογία των κοινωνικών αναπαραστάσεων και την ψυχολογία του κοινωνικού μέσω της σκέψης του Serge Moscovici. Επιστήμη και Κοινωνία,35, 189-216.

Γερακοπούλου, Π., & Χρηστάκης, Ν. (2017). Star Trek: εξερευνητικοί και κατακτητικοί αναστοχασμοί τηλεθέασης. Στο Β. Βαμβακάς, & Α. Γαζή (Επιμ.), Αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα: ιδεολογικές αντιφάσεις, πολιτισμικά πρότυπα και ψυχοκοινωνικές διεργασίες (σσ. 441-472). Αθήνα: Παπαζήσης.