Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά » Χρηστάκης Νικόλας

 

Νικόλας Χρηστάκης

Γενικά

Κοινωνικός ψυχολόγος, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού).

Επιστημονικός υπεύθυνος για το έργο UNINTEGRA (University leading full and stepwise approach to the integration of refugees), υλοποιούμενου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Asylum and Migration Fund (AMIF-Horizon 2020)

Προσκεκλημένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Lumière Lyon 2 (Institut de Psychologie, Laboratoire Groupe de Recherche en Psychologie Sociale) (2014-2015)

Δ/ντής του Εργαστηρίου Ψυχολογικών Εφαρμογών και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού (2013-2014).

Δ/ντής του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού (2010 - 2013). 

Δ/ντής του Διατμηματικού ΠΜΣ (με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ) Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία. Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής (2011 - 2013). 

Συντονιστής της ΟΜΕΑ (2013-2014, 2015-2017). 

Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με ανάθεση επίβλεψης εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην εκπαίδευση» (2014-2017).


Σπουδές

1976: Απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου (Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης) με βαθμό «Λίαν καλώς».

1980: Licence Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Besançon. Certificats: Ψυχοφυσιολογία, Γενική και Συγκριτική Ψυχολογία.

1981: Maîtrise Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Besançon με κατεύθυνση στην «Κοινωνική Ψυχολογία». Certificats: Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία.

1981-2: Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Paris X - Nanterre. (Ψυχολογία και Επιστήμες Εκπαίδευσης - Κλάδος Κοινωνικής Ψυχολογίας) και απόκτηση του Διπλώματος Προκεχωρημένων Σπουδών (D.E.A.)

1982-6: Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής Γ' Κύκλου στην Κοινωνική Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο Paris X - Nanterre), υπό την διεύθυνση του καθηγητού Jean Maisonneuve. ΤίτλοςΔιδακτορικήςδιατριβήςPop-music: lieu d' identité et moyen d'expression collective.


Σταδιοδρομία

1989-90: Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (Τομέας Ψυχολογίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

1990: Εκλογή σε θέση Λέκτορα στο Τμήμα Φ.-Π.-Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία».

1995: Εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Φ.-Π.-Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία».

1995: Εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε.».

1999: Μονιμοποίηση στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε.».

2001: Εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε.».

2008: Μετακίνηση στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. (Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2011: Εκλογή στη θέση του Καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. (Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού) του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε.».


Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγητής


Τομέας

Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού


Εργαστήριο

Ψυχολογικών Εφαρμογών και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού


Τηλ / Φαξ

210-3689259, 3689265 / 210-3689262


Ηλεκτρονική Διεύθυνση

nicolchri[at]media.uoa[dot]gr


Προσωπική Ιστοσελίδα

http://www.media.uoa.gr/christakis/


Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακά μαθήματα:

1. Στο Πανεπιστήμιο Lumière Lyon 2 (Institut de Psychologie, Laboratoire Groupe de Recherche en Psychologie Sociale, ως Προσκεκλημένος Καθηγητής): «Κοινωνική ψυχολογία των Επικοινωνιών» (2014-2015).

2. Στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών:

Ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.:

- «Εισαγωγή στην ψυχολογία της επικοινωνίας» (χειμ. Εξάμ. 2008-2018).

- «Ψυχοκοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (εαρ. εξάμ. 2008-2010, 2011-1018).

- «Νεανικές κουλτούρες και συγκρότηση της ταυτότητας» (χειμ. εξάμ. 2008-09).

- «Επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις» (χειμ. εξάμ. 2009-2018).

- «Κοινωνική Ψυχολογία» (χειμ. Εξάμ. 2010-2011).

 

Με το Π.Δ. 407:

- «Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην κοινότητα» (εαρ. εξάμ. 1993-94).

- «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε.» (χειμ. εξάμ. 1993-1999).

- «Νεανικές κουλτούρες και συγκρότηση της ταυτότητας» (εαρ. εξάμ. 1994-1998).

 

3. Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου:

- «Κοινωνική Ψυχολογία Ι» (χειμ. εξάμ. 1996-97).

- «Διομαδικές σχέσεις» (εαρ. εξάμ. 1996-97).

- «Ψυχολογία των ομάδων» (1997-2007).

- «Ψυχολογία της επικοινωνίας Ι» (1997-2002).

- «Ψυχολογία της επικοινωνίας ΙΙ» (εαρ. εξάμ. 1999-2000, 2002-2008).

- «Εργαστήρια κοινωνικής ψυχολογίας» (συνδιδασκαλία) - (1996-2007).

- «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε.» (εαρ. εξάμ. 1995-2007).

 

4. Στον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.-Π.-Ψ. Παν/μίου Ιωαννίνων:

- «Εισαγωγή στην Ψυχολογία» (χειμ. εξάμ. 1989-90).

- «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία» (1991-1996).

- «Θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας» (εαρ. εξάμ. 1989-90, 1991-1996).

- «Εφηβεία» (εαρ. εξάμ. 1993-94, 1994-95).

- «Ψυχοκοινωνιολογία των Μ.Μ Ε.» (χειμ. και εαρ. εξάμ. 1989-90, 1991-93, χειμ. εξάμ. 1993-95).

 

5. Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 - «Κοινωνική Ψυχολογία» (εαρ. εξάμ. 1991-1993).

 

6. Άλλα

- Επισκέπτης Καθηγητής Σύντομης Διάρκειας στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος «Κοινωνική Ψυχολογία» και του «Σεμιναρίου Πτυχιακής Εργασίας» (Τμ. Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Παν/μιο Κύπρου, 9-14 Μαρτίου 2014).

 

- Πτυχιακές εργασίες στην Επικοινωνία και τα Μ.Μ.Ε.:

 «Διερεύνηση Σχέσεων Ψυχολογικών Παραγόντων και Άγχους Προδιάθεσης των Πιλότων της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας» (Ευδ. Ντάλη, Ιούνιος 2014).

«Χαρακτηριστικά και ρόλοι των καθημερινών πλαισίων ύπαρξης: επικοινωνιακά, τελετουργικά και δραματουργικά στοιχεία» (Φ. Ιωαννίδου, Ιούνιος 2015).

«Από τη Χιονάτη στη Μουλάν: συγκρότηση γυναικείας ταυτότητας στις πριγκίπισσες του Disney» (Ρ. Βασιλάτου, Οκτ. 2015).

«Η ψυχοκοινωνική ταυτότητα του μουσικού στην ελληνική ανεξάρτητη ροκ σκηνή» (Μ. Πακτίτη, Οκτ. 2015).

«Συμπεριφορά και σχέσεις ανταγωνισμού στον εργασιακό χώρο» (Μ. Βασιλείου, Ιούλιος 2017).

«Το φλερτ στον έγγαμο βίο: ύπαρξη, λειτουργίες και σχετικές διαστάσεις της ζωής του ζευγαριού» (Χρ. Ορφανού, Ιούλιος 2017).

«Η απεικόνιση της γυναίκας στις ταινίες κινουμένων σχεδίων της Ντίσνεϋ» (Ά.-Μ. Ταμπούρλου, Οκτώβριος 2017).

 

- Πτυχιακές εργασίες στην Ψυχολογία. Ενδεικτικά:

«Τα τελετουργικά στα ελληνικά γήπεδα» (Π. Μποβιάτση).

«Ροκ μυθολογία στο λόγο πρώην χρηστών» (Β. Τσιουγκρή).

«Νεανικές υποκουλτoύρες: heavy metal» (Αθ. Χαραλαμπόπουλος).

«Το άρωμα στη διαφήμιση: δικαίωμα στην αίσθηση ή στην ψευδαίσθηση;» (Ε. Γραβάνη).

«Η λειτουργία και το νόημα του στυλ: μελέτη της indie-pop υποκουλτούρας» (Φ. Παπαδοπούλου).

«Νεανικές κουλτούρες και συγκρότηση της ταυτότητας: η θεατρική ταυτότητα των φοιτητών δραματικής σχολής» (Κρ.-Μ. Καραχάλιου).

«Συλλογική μνήμη και εξέγερση Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973: μια ερευνητική προσέγγιση των σχετικών κοινωνικών αναπαραστάσεων» (Ξ. Τριανταφύλλου).

«Το χιούμορ: μέσο διακίνησης επι-κοινωνιακών μηνυμάτων και δείκτης γνωστικών λειτουργιών» (Χ. Κωνσταντινίδης).

«Οι αναγνώστες επιστημονικής φαντασίας: μία επιλογή ταυτότητας» (Έ. Γλένη).

«Μητρότητα: μια «κυοφορούμενη» ιδέα» (Ε. Λαγού).

«Euro 2004: (Αν)οικοδομώντας την ελληνικότητα» (Μ. Ξυλούρη).

«Οι διαστάσεις του φαινομένου της κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Σ. Λύκου).

«Εισαγωγή στον τρανσεξουαλισμό και τις σχετικές στάσεις των Ελλήνων» (Ε. Τσικνάκη).

«Οι νέοι και ο θάνατος. Το βίωμα του πένθους, τα τελετουργικά και οι παραστάσεις του θανάτου όπως προκύπτουν μέσα από την προσωπική εμπειρία της απώλειας» (Α. Μανίκα).

«Τατουάζ. Μια ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση» (Ε. Κρασανάκη).

«Ο ρόλος της ομορφιάς και του χαμόγελου στη δημιουργία πρώτων εντυπώσεων» (Μ. Μαλανδρή).

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα:

- Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμ. Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών με τίτλο «Πολιτισμικές σπουδές και ανθρώπινη επικοινωνία». Μάθημα με τίτλο: «Ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση της ταυτότητας» (εαρ. εξάμ. 2001-02, 2002-03). Κατά το εαρ. εξάμ. 2003-04 το μάθημα διδάχτηκε σε συνδιδασκαλία με την Βασιλική Γαλάνη). 

- Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμ. Μουσικών Σπουδών του Παν/μίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. με τίτλο «Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία» (από το 2015-16 το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ονομάζεται «Mουσική και Κουλτούρα: Διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές»).

- Συμμετοχή στο μάθημα με τίτλο: «Μουσική, κοινωνία, πολιτική» (χειμ. εξάμ. 2007-2008) και στο μάθημα με τίτλο: «Μεθοδολογία» (χειμ. εξάμ. 2009-2010).

- Υπεύθυνος του μαθήματος «Μεθοδολογία» (και συνδιδασκαλία με την Βασιλική Λαλιώτη, χειμ. εξάμ. 2010-11 και με την Μαρία Παπαπαύλου, χειμ. εξάμ. 2011-12, 2012-13).

- Υπεύθυνος του μαθήματος «Συνέντευξη και αφήγηση ζωής» (και συνδιδασκαλία με τον Γιάννη Κολοβό, χειμ. εξάμ. 2015-16).

- Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμ. Ψυχολογίας του Παντείου Παν/μίου με τίτλο «Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.». Μάθημα με τίτλο: «Το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων» (χειμ. εξάμ. 2004-05, 2006-07, 2008-09).

- Κατεύθυνση «Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμ. Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών:

- Μάθημα με τίτλο: «Συγκρούσεις, Ταυτότητες και Πολιτισμός» (εαρ. Εξάμ. 2009-2010, 2010-2011).

- Υπεύθυνος του μαθήματος «Περί συγκρούσεων: θεωρίες και πρακτικές» (και συνδιδασκαλία με την Πατρίτσια Γερακοπούλου) (χειμ. εξάμ. 2010-11).

- Υπεύθυνος του μαθήματος «Συγκρούσεις, ταυτότητες και πολιτισμός» (σε συνδιδασκαλία με την Πατρίτσια Γερακοπούλου) (εαρ. εξάμ. 2010-11, 2011-12, 2012-13).

- Υπεύθυνος του μαθήματος «Μεθοδολογία κατεύθυνσης» (σε συνδιδασκαλία με την Μπετίνα Ντάβου, εαρ. εξάμ. 2010-11, 2011-12, σε συνδιδασκαλία με την Μπετίνα Ντάβου και τον Νίκο Μποζατζή, εαρ. εξάμ. 2012-13, 2015-16 και σε συνδιδασκαλία με την Μπετίνα Ντάβου, τον Νίκο Μποζατζή και την Ανθή Σιδηροπούλου εαρ. εξάμ. 2015-16, 2016-17).

- Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία" του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παρέμβαση με τίτλο "Ψυχοκοινωνιολογία της Ταυτότητας" (Μάϊος 2011).

- Συμμετοχή σε πάνω από 40 τριμελείς εξεταστικές επιτροπές του Προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμ. Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών.

 

- Διπλωματικές εργασίες στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.»:

«Κοινωνία της διακινδύνευσης: Μελέτη του πλαισίου διακινδύνευσης για την υγεία και το περιβάλλον στην εφημερίδα Καθημερινή τον Μάιο του 2005» (Ξ. Τριανταφύλλου, Οκτ. 2005).

«Ο λόγος της «αναίτιας» βίας. Μια απόπειρα εφαρμογής της ψυχοκοινωνιολογικής απόδοσης αιτίων στην κινηματογραφική αναπαράσταση του σειριακού δολοφόνου» (Μ. Πουλάκη, Οκτ. 2005).

«Δολοφονικές ενέργειες στο μικροσκόπιο δύο αθηναϊκών εφημερίδων» (Σοφία Στουραϊτου, Ιαν. 2006).

«Η υπόθεση Τσενάι όπως παρουσιάστηκε από τις εφημερίδες ΑπογευματινήΕλεύθερος Τύπος και Ριζοσπάστης» (Χρ. Ντεμίρη, Ιούνιος 2007).

 

- Διπλωματικές εργασίες στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία»:

«Η gothic υποκουλτούρα της Αθήνας» (Μ. Βασιλείου, Ιούνιος 2010).

«Η κουλτούρα του βινυλίου: σκιαγράφηση της μουσικής ταυτότητας των ακροατών και συλλεκτών δίσκων βινυλίου» (Μυρσ. Βασιλοπούλου, Σεπτέμβριος 2011).

«Ελεύθερος μουσικός αυτοσχεδιασμός: ψυχοκοινωνική προσέγγιση και ζητήματα ταυτοτήτων μέσα από αφηγήσεις ζωής αυτοσχεδιαστών της ελληνικής πειραματικής σκηνής» (Ά. Παπουτσή, Ιούνιος 2012).

«H μουσική στους αυτοδιαχειριζόμενους κοινωνικούς χώρους: μια έρευνα σε δύο αυτοοργανωμένα στέκια της Αθήνας» (Κ. Καραγιώργου, Σεπτέμβριος 2015).

«H μουσική του metal, τα σύμβολα, ο ίλιγγος και τα τελετουργικά της» (Ήλ. Τσάρα, Σεπτέμβριος 2015).

«Θορυβικά κυκλώματα: άνθρωποι, μουσική, νοήματα» (Β. Φωτάκου, Φεβρουάριος 2016).

 

- Διπλωματικές εργασίες στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. (κατεύθυνση «Διαχείριση συγκρούσεων και επικοινωνία»):

«Η σπουδαιότητα της ομάδας στη ζωή του ατόμου και ο ρόλος των συγκρούσεων. Μια ποιοτική ανάλυση των μουσικών συγκροτημάτων ως ομάδων υπαγωγής» (Ελ. Νικολάου, Μάρτιος 2011).

«Εταιρική κοινωνική ευθύνη: διερεύνηση της ελληνικής πραγματικότητας στον φαρμακευτικό κλάδο» (Μ. Καραδημητρίου, Μάϊος 2011).

«Η αποκατάσταση των σχέσεων μετά από διαπροσωπικές συγκρούσεις στα πλαίσια της φιλίας και της εργασίας. Ανιχνεύοντας και συγκρίνοντας τα αντίστοιχα τελετουργικά συμφιλίωσης» (Κ. Νικολοπούλου, Ιούνιος 2012).

«Αναπαραστάσεις των συγκρούσεων ενός ετερόφυλου ζευγαριού στην τηλεόραση: η περίπτωση της ελληνικής τηλεοπτικής σειράς «Σ’ αγαπώ - μ’ αγαπάς»» (Ειρ. Κεραμήτσου, Σεπτέμβριος 2012).

«Η αναπαράσταση της προδοσίας στις ερωτικές σχέσεις μέσα από την οπτική του θύματος και του θύτη» (Σ. Βουρλάκη, Οκτώβριος 2013).

«Λαϊκές συνελεύσεις και συγκρούσεις: εθνογραφική προσέγγιση μιας λαϊκής συνέλευσης γειτονιάς στην Αθήνα του 2013» (Π. Βενέτης, Οκτώβριος 2013).

«Η επίδραση της ασυνέπειας και της συνέπειας στην πειθώ της πηγής επιρροής» (Στ. Τριανταφυλλίδου, Σεπτέμβριος 2014).

«Η αναπαράσταση της κρίσης και η διαχείριση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεών της στους χαμηλοσυνταξιούχους» (Ιν. Βαρελάκη, Σεπτέμβριος 2014).

«Φιλία και συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο» (Αλ. Θεοδοσιάδη, Μάρτιος 2016).

«Η διαχείριση των συναισθημάτων των οδηγών μοτοσικλέτας εν ώρα κυκλοφορίας» (Κ. Κωνσταντέλος, Μάρτιος 2016).

«Διαπροσωπικές συγκρούσεις αστυνομικών» (Α. Καλδίρης, Μάρτιος 2017).

«Το μαθητικό και το φοιτητικό βίωμα και οι αναπαραστάσεις για το θεσμό της εκπαίδευσης: το βίωμα των εισαγωγικών εξετάσεων και οι αναπαραστάσεις για τα άτομα ως προς τη συμμετοχή τους στον εκπαιδευτικό θεσμό» (Ο. Ρίστας, Απρίλιος 2017).

«Η πρόσληψη της σειράς Sex & the City μεσούσης της Ελληνικής κρίσης» (M. Δρίτσα, Ιούνιος 2017).

«Κοινωνικές αναπαραστάσεις της Ευρώπης» (Β. Μπορμπότης, Οκτώβριος 2017).

 

- Διπλωματικές εργασίες στο πλαίσιο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Εκπαίδευση, ΕΚΠ 50, Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον):

«Φιλικές σχέσεις και facebook στην εφηβεία» (Ι. Αντωνίου, Σεπτ. 2015).

«Η κοινωνικότητα και οι κοινωνικές σχέσεις μέσα από το facebook στην ελληνική περιφέρεια» (Μ. Ντούβα, Σεπτ. 2015).

«Έφηβοι και κρίση: διερεύνηση των αναπαραστάσεων των εφήβων σχετικά με τη σημερινή κοινωνικο-οικονομική κρίση» (Ελπ. Χριστοφορίδου, Σεπτ. 2015).

«Αναπαραστάσεις γονέων σχετικά με τις επιδράσεις συσκευών κινητής τεχνολογίας σε παιδιά 6-9 ετών» (Β. Ζαρογιάννη, Σεπτ. 2016).

«Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εφήβων μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και ο ρόλος τους στην ποσοτική και ποιοτική ενασχόληση με το διαδίκτυο» (Θ. Θεοδοσίου, Σεπτ. 2016).

«Αναπαραστάσεις των εφήβων για τον κόσμο της εργασίας και την ένταξή τους σε αυτόν» (Β. Δάγγα, Σεπτ. 2017).

«Στενές φιλικές σχέσεις των εφήβων 13-15 ετών και ο ρόλος της διαδικτυακής επικοινωνίας» (Ε. Βρούβα, Σεπτ. 2017).

 

Διδακτορικές διατριβές

Επιβλέπων καθηγητής σε διδακτορικές διατριβές που έχουν υποστηριχθεί:

α. Παναγιώτης Χαλάτσης «Το φαινόμενο της κοινωνικής απόρριψης σε ομάδες παιδιών στο δημοτικό σχολείο: μηχανισμοί, πρακτικές, νοήματα» (Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο, 2004).

β. Πατρίτσια Γερακοπούλου «Ανάγνωση υπερ-ηρωικών κόμικς και συγκρότηση της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας στην ύστερη νεωτερικότητα» (Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο, 2006).

γ. Βασιλική Νίκα «Μέθοδοι επίδρασης-επέμβασης του εκπαιδευτικού στο παιδί με σκοπό τη δημιουργία τηλεοπτικής κουλτούρας» (Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο, 2008).

δ. Ελισάβετ Εκμεκτζιάν «Κινητό τηλέφωνο: το νέο μέσο επικοινωνίας και οι επιδράσεις του στις διαπροσωπικές σχέσεις του νεοέλληνα» (Επόπτης στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου από το 2002 ως το 2008, υποστηρίχτηκε το 2010 με επόπτρια την Αλ. Κορωναίου).

ε. Μαρία Σφέτσα «Η περίπτωση της ετερόφυλης φιλικής σχέσης: βιωμένη εμπειρία και αναπαραστάσεις ετερόφυλων φιλικών ζευγαριών για τη σχέση τους» (Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ, Δεκέμβριος 2014).

 

Επιβλέπων καθηγητής σε διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται:

α. «Times They Are e-Changing: το ψυχοκοινωνικό προφίλ του συλλέκτη μουσικής σε φόντο υπερνεωτερικό» (υποψήφια: Μυρσ. Βασιλοπούλου).

β. «Σχεσιακές παραβάσεις στην υπερνεωτερικότητα. Ο μυστικός εαυτός στη μυστική πλευρά των σχέσεων. Βιωμένες εμπειρίες εξωδυαδικών σχέσεων» (υποψήφια: Ευδ. Ντάλη).

γ. «Επικοινωνώντας και δρώντας μουσικά: η αναπαράσταση των μαθητών γυμνασίου για τη μουσική και το ρόλο της στη διαμόρφωση των σχέσεων τους» (υποψήφια: Έλ. Αντρέου).

 

Συμμετοχή σε 7μελείς εξεταστικές επιτροπές

- «Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της σεξουαλικής συμπεριφοράς στην αντιμετώπιση του aids» (Οκτώβριος 1996, Eλ. Ιωαννίδη, επόπτης: Στ. Παπαστάμου).

- «Η επιρροή των μειονοτήτων πάνω στην πλειονότητα της σχολικής τάξης» (Ιούνιος 1997,  Αχ. Μίτιλης, επόπτης: Στ. Παπαστάμου).

- «Ηθικοποίηση: η χρήση ηθικών όρων και η επενέργειά τους στα φαινόμενα κοινωνικής επιρροής» (Ιούνιος 1997, Γ. Τσιάμης, επόπτης: Στ. Παπαστάμου).

- «Αναπαραστάσεις μαθητών-μαθητριών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα τρόφιμα και την υγεία. Μια μελέτη αγωγής υγείας» (Ιούνιος 1998, Ελ Ζυμβρακάκη, επόπτης: Κυρ. Αθανασίου, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.).

- «Αλβανία-Ελλάδα, 1991-1994. Αμερικανικός τύπος - ενημέρωση και επιρροή. Η περίπτωση της εφημερίδας Ν. Υ. Τimes» (Μάρτιος 2000, Στ. Ιωαννίδου, επόπτης: Στ. Παπαστάμου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Παρέμβαση των κοινωνικών αναπαραστάσεων στις διομαδικές σχέσεις» (Ιούνιος 2000, Ελ. Καραγκούνης, επόπτης: Στ. Παπαστάμου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Νεανικές κουλτούρες και επικοινωνία στην ύστερη νεωτερικότητα» (Δεκ. 2000, Ν. Μπουμπάρης, επόπτης: Ν. Δεμερτζής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών).

- «Αρνητική κοινωνική ταυτότητα: καταστάσεις και αποκρίσεις» (Δεκ. 2000, Γ. Αμπακούμκιν, επόπτης: Αλ. Χαντζή, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Η σύγχρονη τηλεόραση και η σχέση της με το σύστημα αξιών και τις πρακτικές του έλληνα εφήβου τηλεθεατή» (Μάρτιος 2001, Δ. Θεοδοσάκης, επόπτρια: Μ. Σακαλάκη, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Όρια και αντιφάσεις στη συγκρότηση της ταυτότητας του φύλου στις γυναίκες μέσα από τη σχέση μητέρας και κόρης» (Μάιος 2001, Τ. Βοσνιάδου, επόπτης: Κλ. Ναυρίδης, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών).

- « Le nom et ses mémoires. Ancrages des représentations sociales face à une menace identitaire: l’affaire macédonienne » (Νοέμβριος 2001, Ν. Καλαμπαλίκης, επόπτρια: D. Jodelet, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Παρίσι).

- «Εθνικός χαρακτήρας και κοινωνική ψυχολογία στο Θουκυδίδη» (Νοέμβριος 2002, Μ. Χωριανοπούλου, επόπτης: Στ. Παπαστάμου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Στρεβλώσεις διομαδικού χαρακτήρα έναντι της κοινωνικής απειλής από το aids και τους ανθρώπους που ζουν με αυτό» (Φεβρουάριος 2003, Ι. Παυλοπούλου, επόπτης: Φ. Τσαλίκογλου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Ο φόβος του πόνου στην οδοντιατρική θεραπευτική σχέση» (Σεπτέμβριος 2004, Σ. Αντωνακάκη, επόπτης Κλ. Ναυρίδης, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών).

- «Τα κινούμενα σχέδια του Disney και ο μικρόκοσμος των Pokemon. Αναπαραστάσεις παιδιών ηλικίας 8-12 ετών» (Απρίλιος 2005, Ν. Σιούτας, επόπτρια: Αλ. Κορωναίου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου). (μέλος της τριμελούς)

- «Η συγκρότηση της ταυτότητας του παραγωγού μουσικών εκπομπών στο ραδιόφωνο» (Οκτ. 2005, Α. Γαζή, επόπτης Κλ. Ναυρίδης, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών).

- « Les rapports à la mort et à l’incinération : représentations sociales, pratiques et appartenances réligieuses ». (Μ. Δαργέντα, Ιούνιος 2005, επόπτρια: D. Jodelet, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Παρίσι).

- «Παρουσίαση του εαυτού και συγκρότηση της ατομικής ταυτότητας μέσω προσωπικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο» (Ιαν. 2006, Δ. Πάνος, επόπτης Κλ. Ναυρίδης, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών).

- «Οι αναπαραστάσεις των οικογενειακών κοινωνικών δυναμικών της φυλής Ίμπο της Νιγηρίας» (Μάιος 2006, Εμ. Ουζόμπα-Οπαρότσα, επόπτης: Γ. Κατερέλος, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου). (μέλος της τριμελούς)

- «Κοινωνικές αναπαραστάσεις, πρακτικές και χρήσεις του σώματος» (Μάρτιος 2008, Α. Αρώνη, επόπτρια: Μ. Σακαλάκη, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Το ρεμπέτικο στο δημόσιο λόγο της περιόδου 1931-40» (Οκτώβριος 2008, Γρ. Μπαγιώκας, επόπτρια: Ά. Μαντόγλου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου) (μέλος της τριμελούς).

- «Το στίγμα της σχιζοφρένειας: μια συστηματική μελέτη της επιθυμητής κοινωνικής απόστασης από τα άτομα με σχιζοφρένεια» (Φεβρουάριος 2009, Αντ. Μερτίκα, επιβλέπων: Α. Σταλίκας, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Μελέτη της αποτελεσματικότητας ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης σε εφήβους για την αντιμετώπιση του στίγματος της σχιζοφρένειας» (Φεβρουάριος 2009, Χρ. Σεργιάννη, επιβλέπων: Α. Σταλίκας, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου) (μέλος της τριμελούς).

- «Η διακίνηση παράνομου υλικού στο internet και διερεύνηση των στάσεων των ανηλίκων» (Φεβρουάριος 2010, Κ. Κουτσουμπά, επιβλέπουσα: Β. Αρτινοπούλου, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου) (μέλος της τριμελούς).

- «Το σώμα υπό το βλέμμα των «ειδικών»: η περίπτωση της αισθητικής χειρουργικής και η διαμόρφωση της ατομικής ταυτότητας στις σύγχρονες κοινωνίες» (Ιούνιος 2010, Γ. Δηλάκη, επιβλέπων: Γ. Αλεξιάς, Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Η θέση και ο ρόλος του «νέου πατέρα» » (Ιούνιος 2010, Δ. Αρχοντίδου, επιβλέπουσα: Ό. Πανοπούλου-Μαράτου, Τμ. Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ε.Κ.Π.Α.).

- «Οι μαθησιακές διεργασίες στη συγκρότηση μουσικών ταυτοτήτων. Η περίπτωση της ομάδας πέντε ενηλίκων από τη Θεσ/νίκη που μαθαίνουν και παίζουν μαζί μουσική» (Ιούλιος 2010, Δ. Παπασταύρου, επιβλέπων: Π. Πανταζής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.).

- «Η αντίληψη της επικινδυνότητας για την υγεία στα ελληνικά Μ.Μ.Ε.» (Νοέμβριος 2010, Ε. Σίμου, επιβλέπων: Κλ. Ναυρίδης, Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α.).

- «Ανασταλτικοί και ενθαρρυντικοί παράγοντες της απόφασης/δέσμευσης για γάμο μεταξύ νέων» (Ιούνιος 2013, Αργυρούδη, επιβλέπων: Π. Κορδούτης, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου) (μέλος της τριμελούς).

- «Νεανικές υποκουλτούρες και συγκρότηση κοινωνικής ταυτότητας: η περίπτωση των πανκ στην Αθήνα, 1979-2013» (Ιούλιος 2013, Γ. Κολοβός, επιβλέπουσα: Ι. Λαλιώτου, Τμ. Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας) (μέλος της τριμελούς).

- «Η ποιότητα της σχέσης γονιού-παιδιού και η χρήση των μέσων επικοινωνίας» (Οκτώβριος 2013, Κ. Σπετσιώτου, επιβλέπουσα: Μπ. Ντάβου, Τμ. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ).

- «Πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις των κοινωνικών κινημάτων: Η περίπτωση του ανταγωνιστικού κινήματος στην Ελλάδα (1974-1998)» (Ιούλιος 2014, Ν. Σούζας, επιβλέπων: Χρ. Λυριντζής, Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσια Διοίκησης, ΕΚΠΑ).

- «Κατασκευή έμφυλης ταυτότητας: η ρητορική του φύλου στο λόγο εργαζομένων σε ΜΚΟ για τη διακίνηση και εμπορία γυναικών» (Σεπτέμβριος 2014, Κ. Μάκη, επιβλέπων: Ν. Μποζατζής, Τμ. Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

- «Η διερεύνηση της σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο και το ζήτημα του εθισμού» (Σεπτέμβριος 2014, Α. Σιδηροπούλου, επιβλέπουσα: Μπ. Ντάβου, Τμ. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ) (μέλος της τριμελούς).

- «Δυναμική ομάδων - ηγεσία: η ηθική παρενόχληση και αποτελεσματική συνεργασία στο χώρο εργασίας» (Ιούνιος 2015, Ό. Παπαδογεωργάκη, επιβλέπων: Γ. Κατερέλος, Τμ. Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο).

- «Σύγκρουση, συλλογικό τραύμα και ανάπτυξη της ομάδας και της ομαδικότητας στην Δυτική όχθη και στο Ισραήλ» (Δεκέμβριος 2015, Λ. Μάστορα, επιβλέπουσα: Αθ. Χατζούλη, Τμ. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ) (μέλος της τριμελούς).

- «Place attachment through everyday sound. The case of divided Nicosia» (Ιούνιος 2016, Γ. Χρηστίδης, επιβλέπουσα: Αγγελ. Γαζή, Τμ. Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου).

- «Οι διαφημίσεις ως δείκτες νοοτροπιών: μεταβάσεις της καταναλωτικής παραστατικής στην έντυπη ελληνική διαφήμιση, 1875-2015» (Δεκέμβριος 2016, Αν. Κουμπαρέλης, επιβλέπων: Ν. Δεμερτζής, Τμ. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ).

 

Συμμετοχή σε 3μελείς επιτροπές διδακτορικών διατριβών (ενδεικτικά):

- «Η αναπαράσταση του αποκλίνοντος στην επιστήμη της ψυχολογίας και στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία» (υποψήφιος: Π. Δήμου, Επιβλέπουσα: Ξ. Χρυσοχόου, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Οι ευεργετικές κοινωνικές συνέπειες των θετικών συναισθημάτων» (υποψήφια: Ελ. Δημητριάδου, Επιβλέπων: Αν. Σταλίκας, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Μικροπολιτισμικές; Διαφορές σε τρία νησιά του Αιγαίου, Σύρο, Τήνο, Μύκονο. Επιδράσεις στις κοινωνικές αναπαραστάσεις των κατοίκων τους» (υποψήφια: Χρ. Γώγου, Επιβλέπων: Στ. Παπαστάμου, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Πολιτισμικές προτιμήσεις και κοινωνική ταυτότητα: μαζικότητα και διαφοροποίηση» (υποψήφιος: Μ. Κοκόρης, Επιβλέπων: Στ. Παπαστάμου, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Η προσωπικότητα στο διαδίκτυο» (υποψήφια: Μ. Λέλα, Επιβλέπουσα: Φ. Τσαλίκογλου, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Πολιτική επικοινωνία στο διαδίκτυο: σύγκριση μεταξύ του Εργατικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας και του Πα.Σο.Κ.» (υποψήφια: Μ. Μπλούνα, Επιβλέπων: Κ. Κοσκινάς, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Θέσεις, τάσεις και απόψεις του προς στράτευση νέου, της οικογένειάς του και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος πάνω στο θέμα της ύπαρξης του στρατού και της έννοιας της στράτευσης» (υποψήφιος: Εμ. Μπουρλάκης, Επιβλέπων: Στ. Παπαστάμου, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Η κοινωνιολογία του δυνητικού σώματος: πορνογραφική κουλτούρα και πολιτικές του σώματος στο διαδίκτυο» (υποψήφια: Δ. Μπεμπέλη, Επιβλέπων: Κ. Κοσκινάς, Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Η επιρροή των blogs (ιστολογίων) στην σύγχρονη  πολιτική επικοινωνία και την παραδοσιακή δημοσιογραφία» (υποψήφια: Γ. Βασσάλου, Επιβλέπουσα: Χρ. Κωνσταντοπούλου, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Παν/μίου).

- «Διερεύνηση παραμέτρων επιλογής μετακίνησης και κατοίκισης στο πλαίσιο του ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού» (υποψήφιος: Β. Βαφειάδης, Επιβλέπων: Θ. Βλαστός, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφ. Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ).

- «Δίκτυα και δημιουργική σκέψη» (υποψήφια: Δ. Μουζάκη, Επιβλέπων: Π. Πανταζής, Τμ. Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΠΘ).

- «Άτυπες μορφές μάθησης και ελεύθερος μουσικός αυτοσχεδιασμός: επαναπροσδιορίζοντας τις έννοιες της μουσικής δραστηριότητας και του ερασιτεχνισμού στην Ελλάδα μέσα από περιπτώσεις αυτοσχεδιαστών χωρίς επίσημη μουσική εκπαίδευση» (υποψήφια: Ε. Παπουτσή, Επιβλέπουσα: Στ. Δανάη, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ).

- «Punk (αντι)τελετουργικότητα: μελέτη της ελληνικής punk μουσικής σκηνής  και οι παιδαγωγικές της επιπτώσεις» (υποψήφια: Χρ. Ευθυμιάδου, Επιβλέπουσα: Ελ. Χοντολίδου, Τμ. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ).

- «Συλλογικά συναισθήματα και κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά» (υποψήφια: B. Σακελλαρίου, Επιβλέπουσα: Μπ. Ντάβου, Τμ. ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ).

- «Πειραματική δημοφιλής μουσική και κουήρ μουσικές κοινότητες: Συμμετέχοντας στη ‘Φυτίνη’» (υποψήφιος: Ν. Βούρδουλας, Επιβλέπουσα: Β. Λαλιώτη, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ).

- «Διερευνώντας την ενσωμάτωση ψηφιακών ενισχύσεων στον άνθρωπο και τις επιδράσεις αυτής στη νοητική και συναισθηματική του κατάσταση» (υποψήφια: Παν. Παπαγεωργοπούλου, Επιβλέπων: Δ. Χαρίτος, Τμ. ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ).


Έρευνες, Δημοσιευμένες Εργασίες και Δημοσιεύσεις

1. Βιβλία

 

 1. Christakis, N. (1986). Pop-music: lieu d'identité et moyen d'expression collective. Thèse de doctorat de 3ème cycle. Université de Paris X – Nanterre.

 2. Χρηστάκης, Ν. (1999). Μουσικές ταυτότητες: αφηγήσεις ζωής μουσικών και συγκροτημάτων της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής ροκ (2η εκδ.). Αθήνα: Τυπωθήτω. (1η έκδοση: Δελφίνι, 1994)

 3. Ντάβου Μπ., & Χρηστάκης, Ν.(1994). Τα παιδιά μιλούν για την υγεία και την ασθένεια: κοινωνικές αναπαραστάσεις της υγείας και της ασθένειας σε παιδιά 10 ετών. Αθήνα: Παπαζήσης.

 4. Χρηστάκης, Ν. (2003). Μοτοσυκλέτα: ριψοκινδύνευση και ιερό. Αθήνα: Futura.

 5. Χρηστάκης, Ν. (2010). Το πρόσωπο και οι άλλοι. Θέματα επικοινωνίας και κοινωνικής ψυχολογίας. Αθήνα: Παπαζήσης.

 6. Χρηστάκης, Ν., & Χαλάτσης, Π. (2011). Ομόφυλες και ετερόφυλες φιλίες. Αθήνα: Παπαζήσης.

 7. Χρηστάκης, Ν. (2016). Ψυχοκοινωνιολογία των μαζικών επικοινωνιών. Αθήνα: Gutenberg.

 

 

2. Ερευνητικές εκθέσεις

 1. Αναπαραστάσεις ανδρών και γυναικών για τη σχέση τους με το άλλο φύλο: εικόνες του συναισθήματος και της σεξουαλικότητας (με τις Μπ. Ντάβου, Σ. Κορύζη, Τζ. Τασιοπούλου). Ερευνητική έκθεση (Π.Ε. 1 – «Βιβλιογραφική ανασκόπηση») στο πλαίσιο του προγράμματος «Πυθαγόρας» που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Σχεδιασμού του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του ΕΚΠΑ υπό την επιστημονική διεύθυνση της Καθηγήτριας Μπ. Ντάβου (65 σελ., Ιούνιος 2004).

 2. Αναπαραστάσεις ανδρών και γυναικών για τη σχέση τους με το άλλο φύλο: εικόνες του συναισθήματος και της σεξουαλικότητας (με τον Π. Χαλάτση). Ερευνητική έκθεση (Π.Ε. 2 – «Περί φιλίας - Ετερόφυλη φιλία») στο πλαίσιο του προγράμματος «Πυθαγόρας» (104 σελ., Σεπτέμβριος 2004).

 3. Σχέσεις και επικοινωνία των φύλων (επιστημονική επιμέλεια, με την Μπ. Ντάβου) (Τελική ερευνητική έκθεση (Π.Ε. 5) στο πλαίσιο του προγράμματος «Πυθαγόρας» με τίτλο Αναπαραστάσεις ανδρών και γυναικών για τη σχέση τους με το άλλο φύλο: εικόνες του συναισθήματος και της σεξουαλικότητας). (183 σελ., Νοέμβριος 2006).

 4. Συμμετοχή στη συγγραφή (με τους Ν. Δεμερτζή, Γ. Σταυρακάκη, Μπ. Ντάβου, Ν. Γεωργαράκη, Ν. Μπουμπάρη, Δ. Πάνο, Π. Χαλάτση, Κ. Σπετσιώτου) της τελικής έκθεσης του έργου Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα σήμερα που χρηματοδοτήθηκε από τη Γ.Γ.Ν.Γ. και πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επιστημονική διεύθυνση του Ν. Δεμερτζή (220 σελ., Μάιος 2005).

 5. Συγγραφή (με την Μπ. Ντάβου και τον Αντ. Αρμενάκη): Uses of the Noldus Facereader© tool in emotion research of shavers’ user experience. Research Report. University Research Institute of Applied Communication (URIAC) & Laboratory for Psychological Applications & Communication Planning (LPACP) of the National & Kapodistrian University of Athens. June 2013 (LPACP Report No. 18/2013).

 6. Συγγραφή (μετηνΜπ. Ντάβου): Men’s perception of the Hybrid concept in shavers: A psycho-social investigation. Research Report in power point form. University Research Institute of Applied Communication (URIAC) & Laboratory for Psychological Applications & Communication Planning (LPACP) of the National & Kapodistrian University of Athens. May 2014.

  

3. Επιμέλειες

 1. Ναυρίδης, Κλ., & Χρηστάκης, Ν. (1997). Ταυτότητες: ψυχοκοινωνική συγκρότηση. Αθήνα: Καστανιώτης.

 

 2. Παπαστάμου, Στ., Κανελλάκη, Σ., Μαντόγλου, Αν., Σαμαρτζή, Στ., & Χρηστάκης, Ν. (Επιμ.).(1999). Η ψυχολογία στο σταυροδρόμι των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας. Αθήνα: Καστανιώτης.

 3. Ναυρίδης, Κ., & Χρηστάκης, Ν.  (Επιμ.). (2011). Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος (2η εκδ.). Αθήνα: Πεδίο. (1η έκδοση: Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2005)

 4. Δεμερτζής Ν., Σταυρακάκης Γ., Ντάβου Μπ., Αρμενάκης Α., Χρηστάκης Ν., Γεωργαράκης Ν., & Μπουμπάρης, Ν. (Επιμ.). (2008). Νεολαία - Ο αστάθμητος παράγο­ντας; Αθήνα: Εκδόσεις Πολύτροπον[1].

 5. Ναυρίδης, Κλ., Χρηστάκης, Ν. (Επιμ.). (2011). Το υπερ-νεωτερικό υποκείμενο (2η εκδ.). Αθήνα: Πεδίο. (1η έκδοση: Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2010)

 6. Κολοβός, Γ., Χρηστάκης, Ν. (Επιμ.). (υπό έκδοση). Το ροκ πέθανε-ζήτω το ροκ! Κείμενα για το ροκ και άλλες σύγχρονες μουσικές κουλτούρες. Αθήνα: Απρόβλεπτες εκδόσεις.

 

4. Άρθρα - Κεφάλαια σε βιβλία

 1. Χρηστάκης, Ν. (1990). Ακρόαση ροκ: από τη μουσική ένταξη στην κοινωνική ταυτότητα. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 51, 61-67.

 2. Χρηστάκης, Ν. (1990). Νεανική κουλτούρα: τάσεις και εντάσεις στην έρευνα. Ψυχολογικά Θέματα3(1), 26-34.

 3. Christakis, N. (1993). Violence sociale, violence rituelle et l'exemple de la musique rock. ΔωδώνηΚΒ`, 123-136.

 4. Χρηστάκης, Ν., & Αποστολίδης, Θ. (1993). Εικόνα των νέων: μια προσέγγιση μέσω των Άρρητων Θεωριών της Προσωπικότητας. Ανηρτημένη ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής έρευνας. Θεσσαλονίκη.

 5. Χρηστάκης, Ν. (1994). Για μια ανθρωπολογία της νεότητας. Νέα Κοινωνιολογία8, 22-30.

 6. Christakis, N. (1994). Zapping: un nouvel espace-temps télévisuel? Revue Internationale de Sociologie1, (« Paradigmes Esthétiques et Sociétés »), 165-171.

 7. Χρηστάκης, Ν. (1995). Επεξεργασία της εφηβικής αλλαγής και συγκρότηση της ταυτότητας μέσα από τη μουσική δραστηριότητα. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 86, 129-142.

 8. Χρηστάκης, Ν. (1995). Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο ρόλος τους στον προσανατολισμό των νέων. Η ανάγκη κριτικής ανάλυσης και πληροφόρησης. Νέα Παιδεία76, 119-126.

 9. Χρηστάκης, Ν. (1995). Από το σώμα στο υποκείμενο: η λογική του σώματος στο πλαίσιο του βιοϊατρικού θεραπευτικού υποδείγματος και η "συμβολική κάλυψη" του υποκειμένου, όπως αυτή προάγεται από τις λεγόμενες παράλληλες και παραδοσιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις. ΔωδώνηΚΔ', 193-211.

 10. Χρηστάκης, Ν. (1995). Μουσικές ταυτότητες των νέων: μεταξύ εθνικής παράδοσης και παγκοσμιότητας. Στο Πρακτικά διημερίδας με τίτλο «Η πολιτισμική ταυτότητα των νέων: σε αναζήτηση των διαστάσεων μιας επίκαιρης έννοιας» (σελ.71-77) (υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ν.Γ. και της UNESCO). Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

 11. Χρηστάκης, Ν. (1997). Ομοιότητα και διαφορά, ομαδικότητα και ατομικότητα: ορισμένα από τα παράδοξα της ταυτότητας. Στο Κλ. Ναυρίδης, & Ν. Χρηστάκης (Επιμ.), Ταυτότητες: ψυχοκοινωνική συγκρότηση, (σσ. 213-238)Αθήνα: Καστανιώτης.

 12. Christakis, N., & Davou, B. (1997). Représentations sociales de la santé et de la maladie chez les enfants de dix ans: quelques données et réflexions. Bulletin de Psychologie, 50 (7-9) (429), 277-282.

 13. Κωνσταντοπούλου, Χρ., & Χρηστάκης, Ν. (1998). Ιστορίες καθημερινής δυστυχίας: όψεις μεταμοντέρνας δραματοποίησης. Στο Π. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, & Σ. Νοτάρης (Επιμ.), Η «κατασκευή» της πραγματικότητας και τα Μ.Μ.Ε. (σσ. 254-265). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

 14. Χρηστάκης, Ν. (1999). Το παράδοξο, θεμέλιο της ταυτότητας. Νέα Κοινωνιολογία27, 63-66.

 15. Χρηστάκης, Ν. (1999). Ο ευάλωτος άνθρωπος (μερικές σκέψεις αναφορικά με την έκθεση των ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων στα σύγχρονα Μ.Μ.Ε.. Στο Στ. Παπαστάμου, Σ. Κανελλάκη, Ά. Μαντόγλου, Ρ. Σαμαρτζή & Ν. Χρηστάκης (Επιμ.), Η ψυχολογία στο σταυροδρόμι των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας (σσ. 505-610). Αθήνα: Καστανιώτης.

 16. Χρηστάκης, Ν. (2002). Ο ερευνητής και οι νέοι, ο ερευνητής και οι άλλοι: ερωτήματα με αφορμή μια έρευνα για τους νέους. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (Ειδικό τεύχος: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, Επιμ. Μ. Θανοπούλου & Αλ. Μπουτζουβή), 107(Α’), 47-60.

 17. Κωνσταντοπούλου Χρ., & Χρηστάκης, Ν., (2002). Εξουσιαστικά σενάρια διά βίας και πόνου. Στο Κλ. Ναυρίδης (Επιμ.), Εξουσία – Βία – Πόνος ( τ. Α’, Βία και Εξουσία) (σσ. 277-293). Αθήνα: Καστανιώτης.

 18. Χρηστάκης, Ν. (2002). Όρια του εαυτού και «οριακή» οδήγηση μοτοσικλέτας: η ριψοκινδύνευση ως απάντηση στη διακινδύνευση. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών108-109(Β’-Γ’), 205-228.

 19. Christakis, N. (2003). Prise de risque et recherche des limites : exemple de la conduite à grande vitesse à moto. Revue internationale de psychosociologie (« Le sport à corps et  cris », sous la direction de G. Amado et de M. Bolle de Bal), IX(20), 121-141[2].

 20. Χρηστάκης, Ν. (2004). Δοξασίες και μοτοσικλέτα. Ψυχολογία11(1), 53-64.

 21. Χρηστάκης, Ν. (2011). Η επιστήμη κάνει θαύματα! Περί ιεροποίησης της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στο Κλ. Ναυρίδης, & Ν. Χρηστάκης (Επιμ.), Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος (σσ. 105-118)Αθήνα: Πεδίο.

 22. Τζαμαλούκα, Γ., Χρηστάκης, Ν., Παπαδακάκη, Μ., Γναρδέλλη, Χ., Δαρβίρη, Χρ., Χλιαουτάκη, Γ. (2006). Τρόποι ζωής ως προγνωστικοί παράγοντες της νυσταλέας οδήγησης , Ψυχολογία, 13 (1), 125-142.

 23. Christakis, Ν., & Halatsis, P. (2007). L’amitié intersexe, ses clichés, ses subtilités. Nouvelle revue de psychosociologie4, 187-199.

 24. Τριανταφύλλου, Ξ., & Χρηστάκης, Ν. (2008). Αποδομώντας το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων. Σύγχρονη Εκπαίδευση,152, 115-136.

 25. Χρηστάκης, Ν. (2008). Το φαινόμενο της πειθούς: οι κοινωνικές στάσεις και η αλλαγή τους. Στο Στ. Παπαστάμου (Επιμ.), Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία – Τόμος Β’ (σσ. 131-196). Αθήνα: Πεδίο.

 26. Χρηστάκης, Ν. (2008). Κοινωνικές θέσεις και ρόλοι. Στο Στ. Παπαστάμου (Επιμ.) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία – Τόμος Β’ (σσ. 197-221). Αθήνα: Πεδίο.

 27. Χρηστάκης, Ν.  (2008). Η γνώση και ο νόμος: αναπαραστάσεις δεκάχρονων παιδιών για την υγεία και στην ασθένεια. Στο Φ. Αναγνωστόπουλος, & Ε. Καραδήμας (Επιμ.), Υγεία και ασθένεια. Ψυχολογικές διεργασίες (σσ. 227-240)Αθήνα: Λιβάνης.[3]

 28. Halatsis, P. & Christakis, N (2009). The challenge of sexual attraction within heterosexuals’ cross-sex friendship. Journal of Social and Personal Relationships, 26(6-7), 919-937.

 29. Χρηστάκης, Ν. (2010, Φεβρουάριος, τ.34). Πρόλογος στην έκδοση από «Το Βήμα» της Ψυχολογίας των μαζών του Gustave Le Bon, (σσ. 9-17).

 

 30. Χρηστάκης, Ν. (2011). Η Ψυχολογία των μαζών του Gustave Le Bon και κάποια σχόλια για τη θεώρηση της κοινωνικής επιρροής. Επιστήμη και Κοινωνία,26, 165-182.

 31. Χρηστάκης, Ν. (2011). Σχέσεις και επικοινωνία ανδρών και γυναικών στην εργασία, τη φιλία και το ζευγάρι: εικόνες του συναισθήματος και της σεξουαλικότητας. Στο Μπ. Ντάβου (Επιμ.), Δέκα χρόνια:. Το έργο μας από 2001 έως το 2011 (σσ. 29-40). Αθήνα: Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών & Επικοινωνιακού Σχεδιασμού του ΕΚΠΑ.

 32. Χρηστάκης, Ν. (2013). Μουσική ροκ, μεταξύ κοινωνικών και επιστημονικών αναπαραστάσεων. Στο Μ. Μεϊμάρης (Επιμ.), Τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης. 20 χρόνια και κάτι… (σσ. 320-331). Αθήνα, Gutenberg.

 33. Χρηστάκης, Ν., & Αναλυτή, Αλ. (2013). Μοτοσικλετίστρια: ψυχοκοινωνική καριέρα και εκδοχές της θηλυκότητας. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών139(A’), 57-94.

 34. Χρηστάκης, Ν. (2013). Μοτοσικλετίστριες: Μετανάστριες φύλου στα όρια της α-κοινότητας. Στο Ρ. Βαν Μπούσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη, Κ. Μπάδα, Ε. Νάκου, Π. Πανταζής, & Π. Χαντζαρούλα (Επιμ.), Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Γεφυρώνοντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες (σσ. 455-466). Βόλος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας. Ανακτήθηκε από www.epi.uth.gr/uploads/2013_proceedings.pdf (21 Δεκ. 2013).

 35. Χρηστάκης, Ν., & Χαλάτσης, Π. (2014). Μη λεκτική επικοινωνία, διδακτική πράξη και σχολική ζωή στην τάξη. Στο H.G. Klinzing, Ν. Πολεμικός, Α. Κοντάκος, & Π. Σταμάτης (Επιμ.), Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση: θεωρία και πράξη (σσ. 87-110)Αθήνα: Ζεφύρι.

 36. Χρηστάκης, Ν. (2014). Πλήθος και κοινό μεταξύ ψυχολογικού και κοινωνιολογικού: όψεις της κοινωνικής σκέψης του Gabriel Tarde. Επιστήμη και Κοινωνία, 32, 171-198.

 37. Christakis, N. (2015). A travers les livres (Note de lecture sur : Moscovici, S. (2012). Raison et cultures. Paris: Editions de l’EHESS et Moscovici, S. (2013). Le scandale de la pensée sociale. Textes inédits sur les représentations sociales réunis et préfacés par Nikos Kalampalikis. Paris : Editions de EHESS). Bulletin de Psychologie, 68(6), 505-509.

 38. Χρηστάκης, Ν., & Καλαμπαλίκης, Ν. (2016). Εισαγωγή στην επιστημολογία των κοινωνικών αναπαραστάσεων και την ψυχολογία του κοινωνικού μέσω της σκέψης του Serge Moscovici. Επιστήμη και Κοινωνία35, 189-216.

 39. Γερακοπούλου, Π., & Χρηστάκης, Ν. (2017). Star Trek: εξερευνητικοί και κατακτητικοί αναστοχασμοί τηλεθέασης. Στο Β. Βαμβακάς, & Α. Γαζή (Επιμ.), Αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα: ιδεολογικές αντιφάσεις, πολιτισμικά πρότυπα και ψυχοκοινωνικές διεργασίες (σσ. 441-472). Αθήνα: Παπαζήσης.

 40. Konstantelos, K., & Christakis, N. (2018). Emotional management on two wheels. International Journal οf Motorcycle Studies, 14. Ανακτήθηκεαπό: motorcyclestudies.org/volume-14-2018/emotional-management-on-two-wheels-kimonas-konstantelos-nicolas-christakis/

 

6. Άλλες δημοσιεύσεις

1. Τελετές στυλ: εφηβική τελετουργικότητα σε σύγχρονα μουσικά κινήματα. Futura, 1999, 6, 113-117.

2. Τεχνολογία και τελετουργία. Futura, 2001, 7, 73-81.

3. Το βλέμμα και το τέρας. Futura, 2007, 11, 8-10.

4. Παρουσίαση και κριτική του βιβλίου Η απομάγευση του κόσμου (υπό τη διεύθυνση του Νίκου Παναγιωτόπουλου, Αθήνα, ΕΚΚΕ/Πολύτροπον, 2008). Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 125(Α’), 171-176.

5. Κοινωνική ταυτότητα και ψυχολογία. Βήμα ιδεών, 34, Φεβρουάριος 2010.

6. Ο αληθινός εαυτός του Sugar Μan: αυτοσχεδιάζοντας μαθήματα (όχι και τόσο ανύπαρκτης) μαζικής και πολιτικής ουσίας. Χρόνος, 8, Δεκ. 2013 www.chronosmag.eu/index.php/ss-lth-sugar-an.html

7. Pop art και αριστερά κατά πρόσωπο. Χρόνος, 9, Ιαν. 2014

http://www.chronosmag.eu/index.php/s-pop-art-s-psp.html

8. Επιστημονική αλήθεια και πειθώ. Ενημερωτικό δελτίο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, τ. 33, Δεκ. 2017.

  

 

 

1. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής έρευνας (Αθήνα, Μάιος-Ιούνιος 1991). Ανακοίνωση με τίτλο: Προβλήματα οριοθέτησης της έννοιας των νιάτων: το παράδειγμα της μουσικής ένταξης ροκ.

2. Διημερίδα με θέμα «Η βία» που οργάνωσε το Institut Libre Marie Haps (Βρυξέλλες, 1993). ΑνακοίνωσημετίτλοViolence sociale, violence rituelle et l'exemple de la musique rock.

3. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής έρευνας (Θεσσαλονίκη, Μάιος 1993). Ανηρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: Εικόνα των νέων: μια προσέγγιση μέσω των Άρρητων Θεωριών της Προσωπικότητας (σε συνεργασία με τον Θ. Αποστολίδη, Παν/μιο Αix-en-Provence).

4. Ημερίδα με θέμα «Ζητήματα ταυτότητας: κλινικές προσεγγίσεις (Αθήνα, Απρίλιος 1994). Ανακοίνωση με τίτλο: Επεξεργασία της εφηβικής αλλαγής και συγκρότηση της ταυτότητας μέσα από τη μουσική δραστηριότητα.

5. 2ο διεθνές συνέδριο Σπετσών με θέμα «Ψυχοκοινωνιολογίες του '90: ιστορίες, έρευνες, πρακτικές» (Σπέτσες 12-15 Μαϊου 1994). Υπεύθυνος (με τους Α. Βερβερίδη και Π. Πανταζή) σε Ομάδα Εργασίας με θέμα Ζητήματα ταυτότητας: ρήξη και ένταξη.

6. Διημερίδα με θέμα «Όψεις της τέχνης και ψυχολογία» (Πάντειο Παν/μιο, Μάιος 1995). Ανακοίνωση με τίτλο: Μουσική και νέος.

7. 3ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας (Αθήνα, Ιούλιος 1995). Συμμετοχή στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Ταυτοτικές διεργασίες και κοινωνικές αλλαγές». Ανακοίνωση με τίτλο: Στοιχεία για τη διεύρυνση του εννοιολογικού πεδίου κατανόησης της εφηβείας.

8. Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Αγωγή υγείας για εκπαιδευτικούς» υπό την αιγίδα του Υπ.Ε.Π.-Θ. (Α.Π.Θ., Θεσ/νίκη, Μάιος 1995). Ανακοίνωση με τίτλο: Αναπαραστάσεις για την υγεία και την ασθένεια παιδιών σχολικής ηλικίας.

9. Διημερίδα με θέμα «Η πολιτισμική ταυτότητα των νέων: σε αναζήτηση των διαστάσεων μιας επίκαιρης έννοιας», υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ν.Γ. και της UNESCO (A.Π.Θ., Θεσ/νίκη, Δεκ. 1995). Ανακοίνωση με τίτλο: Μουσικές ταυτότητες των νέων: μεταξύ εθνικής παράδοσης και παγκοσμιότητας.

10. Παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα «Η κατασκευή της πραγματικότητας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης» (Αθήνα, Απρίλιος 1996). Ανακοίνωση με τίτλο: Ιστορίες καθημερινής δυστυχίας. Όψεις μεταμοντέρνας δραματοποίησης (σε συνεργασία με την Χρ. Κωνσταντοπούλου, Aναπλ. Καθηγήτρια του Παν/μίου Μακεδονίας).

11. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας (Δελφοί, 14-17 Νοεμβρίου 1996). Ανακοίνωση με τίτλο: Το παράδοξο, θεμέλιο της ταυτότητας.

12. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Αθήνα, Πάντειο Παν/μιο, 29/5-1/6 1997). Συμμετοχή στο Συμπόσιο «Ψυχολογίες» στα Μ.Μ.Ε.» Ανακοίνωση με τίτλο: Ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα στα σύγχρονα Μ.Μ.Ε.: κατανόηση και συσκότιση, πραγματικότητα και θέαμα.

13. Hμερίδα με θέμα «Η κλινική κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα» υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κοινωνικής Έρευνας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α. Π. Θ. (Θεσ/νίκη Ιούνιος 1998). Ανακοίνωση με τίτλο: Όψεις της κλινικής προσέγγισης στην κοινωνική επιστήμη.

14. Επιστημονικό συμπόσιο με θέμα «Κοινωνική σκέψη και κοινωνικές πρακτικές» (Τρίκαλα, 27-29 Νοεμβρίου 1998). Ανακοίνωση με τίτλο Το Internet: μια κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση μιας νέας μορφής επικοινωνίας (σε συνεργασία με τον Γ. Κατερέλο).

15. Hμερίδα με θέμα «Προσεγγίζοντας την προφορική ιστορία στην Ελλάδα σήμερα: τάσεις και ερευνητική διαδικασία» που οργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 1999). Ανακοίνωση με τίτλο: Εμείς και οι νέοι, εμείς και οι Άλλοι: ερωτήματα για την κοινωνική έρευνα.

16. Κύκλος ομιλιών με θέμα «Κοινωνικοποίηση και κοινωνική προσαρμογή» που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας. Ανακοίνωση με τίτλο «Εφηβική τελετουργικότητα σε σύγχρονα μουσικά κινήματα» (Αθήνα, 1 Μαρτίου 1999).

17. 3ο διεθνές Συνέδριο κλινικής κοινωνιολογίας και κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας με θέμα «Εξουσία - Βία – Πόνος» (Σπέτσες, 13 - 16 Μαΐου 1999). Στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας «Οι επικοινωνίες», ανακοίνωση με τίτλο Εξουσιαστικά σενάρια δια βίας και πόνου (σε συνεργασία με την Χρ. Κωνσταντοπούλου).

18. Κέντρο Ψυχοθεραπείας μέσω θεάτρου «Αιών» (Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2000). Διάλεξη με θέμα: Τεχνολογία και τελετουργία.

19. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Αλεξανδρούπολη, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, 24-27 Μαΐου 2001). Ανακοίνωση με τίτλο: «Όρια του εαυτού και "οριακή" οδήγηση μοτοσικλέτας».

20. 8° Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Αλεξανδρούπολη, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, 24-27/5 2001). Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του Κλάδου Κοινωνικής Ψυχολογίας με θέμα: «Κοινωνική ψυχολογία της ιδεολογίας».

21. Διεθνής συνάντηση με τίτλο « Le Pouvoir des croyances. Psychologie sociale, représentations sociales et phénomènes de croyance : voies empiriques et questions épistémologiques » υπότηναιγίδατου Laboratoire Européen de Psychologie Sociale (Παρίσι, 13-15/12 2001). Ανακοίνωση με τίτλο: Croyances et moto.

22. 4ο διεθνές Συνέδριο κλινικής κοινωνιολογίας και κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας με θέμα «Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος» (Αθήνα, Σπέτσες, 28 Μαϊου- 1 Ιουνίου 2003). Στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας «Άστυ», ανακοίνωση με τίτλο Τεχνολογία και τελετουργικότητα: όψεις της σύγχρονης ιερότητας.

23. Συζητητής στο πλαίσιο της διημερίδας για την Κριτική Ψυχολογία που οργάνωσε το Εργαστήριο ανάλυσης λόγου και κριτικής ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 20-21 Μαϊου 2004).

24. 3rd International Conference on Traffic and Transport Psychology (Nottingham, 5-9 Σεπτεμβρίου 2004). ΑνακοίνωσημετίτλοLifestyle patterns as predictors of drowsy driving in the capital area of Greece (σεσυνεργασίαμετουςΓ. Τζαμαλούκα, Μ. Παπαδακάκη, Θ. Κοντογιάννη, Χρ. ΔαρβίρηκαιΓ. Χλιαουτάκη).

25. 3rd International Conference on Traffic and Transport Psychology (Nottingham, 5-9 Σεπτεμβρίου 2004). ΑνακοίνωσημετίτλοDrowsy driving and day sleepiness as predictors of car crash risk in the capital of Greece (σεσυνεργασίαμετουςΜ. Παπαδακάκη, Γ. Τζαμαλούκα, Θ. Κοντογιάννη, Χρ. ΔαρβίρηκαιΓ. Χλιαουτάκη).

26. European Conference on Educational Research (Κρήτη, 22-25 Σεπτεμβρίου 2004), Network 18 (Comparative Education). Συμπόσιομεθέμα «Promoting safe driving culture in younger age through the educational system». ΑνακοίνωσημετίτλοYoung motor-drivers’ respect of (driving and safety) regulations as a limitation to the existential upgrading of the self.

27. Ημερίδα με θέμα “Media και Ψυχολογία» που οργάνωσε το Mediterranean College (Αθήνα, 9 Απριλίου 2005). Ανακοίνωση με τίτλο: Η μειονοτική άποψη στα Μ.Μ.Ε.

28. Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα. Προς μια κοινωνιολογία της σύγχρονης Ελλάδας» (αφιερωμένο στη μνήμη της Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη) (Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2005). Ανακοίνωση με τίτλο: Διαφυλική φιλία και φύλα (σε συνεργασία με τον Π. Χαλάτση).

29. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Ιωάννινα, 1-4 Δεκεμβρίου 2005). Συζητητής στο πλαίσιο του Συμποσίου με τίτλο «Αναπαραστάσεις ανδρών και γυναικών για τη σχέση τους με το άλλο φύλο: εικόνες του συναισθήματος και της σεξουαλικότητας».

30. Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Κοινωνιολογίας οργανωμένο από το Universita degli Studi Suor Orsola Benincasa της Νάπολης με θέμα: «Le sociologue clinique face à santéé et maladie, éétat normal et éétat pathologique dans la société » (Νάπολη, Vietri sul Mare, 6-9 Ιουνίου 2006). ΑνακοίνωσημετίτλοDe l’amitié intersexe comme nouvelle voie de l’intimité.

31. Colloque International « Évolution des images de féminité et de masculinité et constructions identitaires » (Παρίσι, Université de Paris X, 22-23 Ιουνίου 2006). ΑνακοίνωσημετίτλοLa moto et la recherche de sensations fortes chez de jeunes adultes.

32. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Ρέθυμνο, 18-22 Απρ. 2007). Ανακοίνωση με τίτλο: Η ετερόφυλη φιλία στην Ελλάδα σήμερα: εικόνες, δυνατότητες, πρακτικές (σε συνεργασία με τον Π. Χαλάτση).

33. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελλην. Εταιρίας Κοινων. Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας με θέμα «Παιδί-Οικογένεια στον 21ο Αιώνα» (Καρδίτσα, 4-6 Οκτ. 2007). Ανακοίνωση με τίτλο: Αγωγή και εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας: από το σχολείο στην οικογένεια (σε συνεργασία με την Β. Νίκα και την Μπ. Ντάβου).

34. Ημερίδα με θέμα «Το αλφάβητο των μέσων και η διδασκαλία του» οργανωμένη από το Ι.Ο.Μ. (Αθήνα, 24 Οκτ. 2007). Ανακοίνωση με τίτλο: Ψυχοκοινωνικά ζητήματα στην αγωγή στα μέσα επικοινωνίας.

35. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας (Δελφοί, 15-18 Νοεμβρίου 2007). Ανακοίνωση με τίτλο: Μοντέλα Φιλίας: Μια μελέτη της ομόφυλης/ετερόφυλης φιλίας (σε συνεργασία με τον Γ. Κατερέλο και τον Π. Χαλάτση).

36. 5ο Διεθνές Συνέδριο κλινικής κοινωνιολογίας και κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας με θέμα «Δεσμοί, ρήξεις, δημιουργίες: το υποκείμενο απέναντι στις αντιφάσεις της υπερνεωτερικής κοινωνίας» (Αθήνα, Σπέτσες, 7-11 Μαϊου 2008). Στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας «Θεσμοί και σχέσεις στην εκπαίδευση», ανακοίνωση με τίτλο Μελέτη της σχέσης μεταξύ ενδογονεϊκής βίας, τρόπου ζωής και έκθεσης μαθητών Λυκείου σε βίαιες συμπεριφορές στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (σε συνεργασία με τους Κ. Χρυσίνα, Γ. Τζαμαλούκα και Γ. Χλιαουτάκη).

37. Ημερίδα με θέμα «Παιχνίδι, αφήγηση, τεχνολογία. Αναζητώντας το ψηφιακό ανάλογο της ανθρώπινης παραμυθίας (Αθήνα, 17 Ιουνίου 2010). Ανακοίνωση με τίτλο: Παιγνίδια προσποίησης στο facebook: ανταποδοτικότητα, κατανάλωση και προσομοίωση της ψυχοκοινωνικής πραγματικότητας (σε συνεργασία με την Π. Γερακοπούλου).

38. 10ο διεθνές συνέδριο επί των κοινωνικών αναπαραστάσεων (Τύνιδα, 5-8 Ιουλίου 2010). Στο πλαίσιο του συμποσίου « Productions musicales et représentations musicales », ανακοίνωση με τίτλο L’étude des représentations sociales dans les productions musicales : enjeux théoriques et méthodologiques (σε συνεργασία με τον Jean-Marie Seca, καθηγητή κοινωνικής ψυχολογίας στο Département Sciences Économiques et Management, Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines).

39. 18ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες με θέμα «Ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες» (Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 27-30 Οκτωβρίου 2011). Στο πλαίσιο της Θεματικής Ομάδας Εργασίας «Προφορικές ιστορίες και βιογραφίες: διεπιστημονικά ζητήματα αφηγηματικής ανάλυσης», ανακοίνωση με τίτλο Η «καριέρα» της μοτοσικλετίστριας.

40. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας με θέμα «Σκέψη και Μάθηση». (Τομέας Ψυχολογίας Τμήματος Φ.-Π.-Ψ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 29 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012). Στο πλαίσιο του Συμποσίου με τίτλο «Πτυχές του Εαυτού και της Ταυτότητας στο Σύγχρονο Κόσμο», ανακοίνωση με τίτλο Αυτό-αντίληψη και υπερδικαιολόγηση στον πανεπιστημιακό χώρο. Σκέψεις αναφορικά με την προαγόμενη «ηθική» των εργαζομένων στη γνώση.

41. Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Γεφυρώνοντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες». (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 25-27 Μαΐου 2012). Στο πλαίσιο της Θεματικής ενότητας με τίτλο «Αφηγήσεις ζωής και έμφυλη υποκειμενικότητα», ανακοίνωση με τίτλο Μοτοσικλετίστριες: μετανάστριες φύλου στα όρια της α-κοινότητας.

42. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Αλεξ/πολη, 15-19 Μαΐου 2013). Συζητητής στο πλαίσιο του Συμποσίου με τίτλο «Κοινωνικές αξίες και κοινωνικά αξιώματα στην Ελλάδα: τάσεις συμβατές;».

43. 3rd International Journal of Motorcycle Studies Conference (Λονδίνο, Chelsea College of Arts, 4-7 Ιουλίου 2013). ΑνακοίνωσημετίτλοFemale motorcyclists: life stories and gender crossovers.

44. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας (Παλαιοκερασιά Φθιώτιδας, 21-24 Νοεμβρίου 2013). Ανακοίνωση με τίτλο: Ετερόφυλη Φιλία: Εστιάζοντας στη δυάδα (με την Μαρία Σφέτσα).

45. Συνέδριοτης International Society for research on emotion (Γενεύη, Ιούλιος 2015). ΑνακοίνωσημετίτλοGender differences in emotional response to female perfume commercials through automatic facial expression analysis (μετηνΕιρήνηΠετράτου).

46. 5th International Journal of Motorcycle Studies Conference (Λονδίνο, Chelsea College of Arts, 14-16 Ιουλίου 2016). Ανακοίνωση με τίτλο: Emotional Management on Two Wheels (με τον Κίμωνα Κωνσταντέλο).

47. Διεθνές συνέδριο με θέμα «50 χρόνια ελληνική τηλεόραση» (Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 9-11 Δεκεμβρίου 2016). Προσκεκλημένος ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Η ελληνική τηλεόραση ως πεδίο έρευνας των κοινωνικών επιστημών».

48. 1rst International Symposium on Intergroup Communication (Θεσσαλονίκη, 9-11 Δεκεμβρίου 2016). (Διεθνές συνέδριο με θέμα «50 χρόνια ελληνική τηλεόραση» (Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 21-23 Ιουνίου 2017). ΑνακοίνωσημετίτλοSharing experiences of infidelity through Computer Mediated Communication: The case of online support groups (μετηνΕυδοκίαΝτάλη).

49. Ημερίδα με θέμα «Serge Moscovici. Η διδασκαλία και το έργο του» (Αθήνα, Πάντειο Παν/μιο, 31 Οκτωβρίου 2017). Ανακοίνωση με τίτλο: «Επιστημονική αλήθεια και πειθώ».

50. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας (Αλεξανδρούπολη, 1-3 Δεκεμβρίου 2017). Ανηρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: «Μεταναστευτική εμπειρία και πολιτισμικές ταυτότητες στο λόγο Αλβανών μεταναστών δεύτερης γενιάς στην Αθήνα» (με την Λιάνα Λάρδη και τον Νίκο Μποζατζή).

51. 7th International Congress on Acceptance & Rejection (Αθήνα, Μάιος 2018). ΣτοπλαίσιοτουΣυμποσίουμετίτλο «Practice  and Research» (F. Malik, Chair), ανακοίνωσημετίτλο «Self-disclosure of affairs in online support groups: The case of the “other” partner» (μετηνΕυδοκίαΝτάλη). 

 


[1] Συμμετοχή στη συγγραφή: Κεφ. 3 - Ο σχεδιασμός της εμπειρικής διερεύνησης (με τους Α. Αρμενάκη, Ν. Δεμερτζή και Γ. Σταυρακάκη), Κεφ. 4 - Κοινωνικοδημογραφικό προφίλ, συνθήκες διαβίωσης και ένταξη στον κοινωνικό ιστό (με τον Ν. Δεμερτζή), Κεφ. 6 - Θεματολογίες και αξιακές προτεραιότητες των νέων (με τους Ν. Δεμερτζή και Μπ. Ντάβου), Κεφ. 9 - Κοινωνικό κεφάλαιο και διαπροσωπικές σχέσεις (με τους Ν. Δεμερτζή και Μπ. Ντάβου).

[2] Διασκευή στα γαλλικά του άρθρου υπ’ αριθμ. 18.

[3] Διασκευή στα ελληνικά του άρθρου υπ’ αριθμ. 12.


Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

1. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής έρευνας (Αθήνα, Μάιος-Ιούνιος 1991). Ανακοίνωση με τίτλο: Προβλήματα οριοθέτησης της έννοιας των νιάτων: το παράδειγμα της μουσικής ένταξης ροκ.

2. Διημερίδα με θέμα «Η βία» που οργάνωσε το Institut Libre Marie Haps (Βρυξέλλες, 1993). Ανακοίνωσημετίτλο: Violence sociale, violence rituelle et l'exemple de la musique rock.

3. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής έρευνας (Θεσσαλονίκη, Μάιος 1993). Ανηρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: Εικόνα των νέων: μια προσέγγιση μέσω των Άρρητων Θεωριών της Προσωπικότητας (σε συνεργασία με τον Θ. Αποστολίδη, Παν/μιο Αix-en-Provence).

4. Ημερίδα με θέμα «Ζητήματα ταυτότητας: κλινικές προσεγγίσεις (Αθήνα, Απρίλιος 1994). Ανακοίνωση με τίτλο: Επεξεργασία της εφηβικής αλλαγής και συγκρότηση της ταυτότητας μέσα από τη μουσική δραστηριότητα.

5. 2ο διεθνές συνέδριο Σπετσών με θέμα «Ψυχοκοινωνιολογίες του '90: ιστορίες, έρευνες, πρακτικές» (Σπέτσες 12-15 Μαϊου 1994). Υπεύθυνος (με τους Α. Βερβερίδη και Π. Πανταζή) σε Ομάδα Εργασίας με θέμα Ζητήματα ταυτότητας: ρήξη και ένταξη.

6. Διημερίδα με θέμα «Όψεις της τέχνης και ψυχολογία» (Πάντειο Παν/μιο, Μάιος 1995). Ανακοίνωση με τίτλο: Μουσική και νέος.

7. 3ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας (Αθήνα, Ιούλιος 1995). Συμμετοχή στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Ταυτοτικές διεργασίες και κοινωνικές αλλαγές». Ανακοίνωση με τίτλο: Στοιχεία για τη διεύρυνση του εννοιολογικού πεδίου κατανόησης της εφηβείας.

8. Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Αγωγή υγείας για εκπαιδευτικούς» υπό την αιγίδα του Υπ.Ε.Π.-Θ. (Α.Π.Θ., Θεσ/νίκη, Μάιος 1995). Ανακοίνωση με τίτλο: Αναπαραστάσεις για την υγεία και την ασθένεια παιδιών σχολικής ηλικίας.

9. Διημερίδα με θέμα «Η πολιτισμική ταυτότητα των νέων: σε αναζήτηση των διαστάσεων μιας επίκαιρης έννοιας», υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ν.Γ. και της UNESCO (A.Π.Θ., Θεσ/νίκη, Δεκ. 1995). Ανακοίνωση με τίτλο: Μουσικές ταυτότητες των νέων: μεταξύ εθνικής παράδοσης και παγκοσμιότητας.

10. Παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα «Η κατασκευή της πραγματικότητας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης» (Αθήνα, Απρίλιος 1996). Ανακοίνωση με τίτλο: Ιστορίες καθημερινής δυστυχίας. Όψεις μεταμοντέρνας δραματοποίησης (σε συνεργασία με την Χρ. Κωνσταντοπούλου, Aναπλ. Καθηγήτρια του Παν/μίου Μακεδονίας).

11. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας (Δελφοί, 14-17 Νοεμβρίου 1996). Ανακοίνωση με τίτλο: Το παράδοξο, θεμέλιο της ταυτότητας.

12. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Αθήνα, Πάντειο Παν/μιο, 29/5-1/6 1997). Συμμετοχή στο Συμπόσιο «Ψυχολογίες» στα Μ.Μ.Ε.» Ανακοίνωση με τίτλο: Ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα στα σύγχρονα Μ.Μ.Ε.: κατανόηση και συσκότιση, πραγματικότητα και θέαμα.

13. Hμερίδα με θέμα «Η κλινική κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα» υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κοινωνικής Έρευνας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α. Π. Θ. (Θεσ/νίκη Ιούνιος 1998). Ανακοίνωση με τίτλο: Όψεις της κλινικής προσέγγισης στην κοινωνική επιστήμη.

14. Επιστημονικό συμπόσιο με θέμα «Κοινωνική σκέψη και κοινωνικές πρακτικές» (Τρίκαλα, 27-29 Νοεμβρίου 1998). Ανακοίνωση με τίτλο Το Internet: μια κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση μιας νέας μορφής επικοινωνίας (σε συνεργασία με τον Γ. Κατερέλο).

15. Hμερίδα με θέμα «Προσεγγίζοντας την προφορική ιστορία στην Ελλάδα σήμερα: τάσεις και ερευνητική διαδικασία» που οργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 1999). Ανακοίνωση με τίτλο: Εμείς και οι νέοι, εμείς και οι Άλλοι: ερωτήματα για την κοινωνική έρευνα.

16. Κύκλος ομιλιών με θέμα «Κοινωνικοποίηση και κοινωνική προσαρμογή» που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας. Ανακοίνωση με τίτλο «Εφηβική τελετουργικότητα σε σύγχρονα μουσικά κινήματα» (Αθήνα, 1 Μαρτίου 1999).

17. 3ο διεθνές Συνέδριο κλινικής κοινωνιολογίας και κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας με θέμα «Εξουσία - Βία – Πόνος» (Σπέτσες, 13 - 16 Μαΐου 1999). Στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας «Οι επικοινωνίες», ανακοίνωση με τίτλο Εξουσιαστικά σενάρια δια βίας και πόνου (σε συνεργασία με την Χρ. Κωνσταντοπούλου).

18. Κέντρο Ψυχοθεραπείας μέσω θεάτρου «Αιών» (Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2000). Διάλεξη με θέμα: Τεχνολογία και τελετουργία.

19. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Αλεξανδρούπολη, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, 24-27 Μαΐου 2001). Ανακοίνωση με τίτλο: «Όρια του εαυτού και "οριακή" οδήγηση μοτοσικλέτας».

20. 8° Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Αλεξανδρούπολη, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, 24-27/5 2001). Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του Κλάδου Κοινωνικής Ψυχολογίας με θέμα: «Κοινωνική ψυχολογία της ιδεολογίας».

21. Διεθνής συνάντηση με τίτλο « Le Pouvoir des croyances. Psychologie sociale, représentations sociales et phénomènes de croyance : voies empiriques et questions épistémologiques » υπότηναιγίδατου Laboratoire Européen de Psychologie Sociale (Παρίσι, 13-15/12 2001). Ανακοίνωση με τίτλο: Croyances et moto.

22. 4ο διεθνές Συνέδριο κλινικής κοινωνιολογίας και κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας με θέμα «Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος» (Αθήνα, Σπέτσες, 28 Μαϊου- 1 Ιουνίου 2003). Στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας «Άστυ», ανακοίνωση με τίτλο Τεχνολογία και τελετουργικότητα: όψεις της σύγχρονης ιερότητας.

23. Συζητητής στο πλαίσιο της διημερίδας για την Κριτική Ψυχολογία που οργάνωσε το Εργαστήριο ανάλυσης λόγου και κριτικής ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 20-21 Μαϊου 2004).

24. 3rd International Conference on Traffic and Transport Psychology (Nottingham, 5-9 Σεπτεμβρίου 2004). Ανακοίνωσημετίτλο: Lifestyle patterns as predictors of drowsy driving in the capital area of Greece (σεσυνεργασίαμετουςΓ. Τζαμαλούκα, Μ. Παπαδακάκη, Θ. Κοντογιάννη, Χρ. ΔαρβίρηκαιΓ. Χλιαουτάκη).

25. 3rd International Conference on Traffic and Transport Psychology (Nottingham, 5-9 Σεπτεμβρίου 2004). Ανακοίνωσημετίτλο: Drowsy driving and day sleepiness as predictors of car crash risk in the capital of Greece (σεσυνεργασίαμετουςΜ. Παπαδακάκη, Γ. Τζαμαλούκα, Θ. Κοντογιάννη, Χρ. ΔαρβίρηκαιΓ. Χλιαουτάκη).

26. European Conference on Educational Research (Κρήτη, 22-25 Σεπτεμβρίου 2004), Network 18 (Comparative Education). Συμπόσιομεθέμα «Promoting safe driving culture in younger age through the educational system». Ανακοίνωσημετίτλο: Young motor-drivers’ respect of (driving and safety) regulations as a limitation to the existential upgrading of the self.

27. Ημερίδα με θέμα “Media και Ψυχολογία» που οργάνωσε το Mediterranean College (Αθήνα, 9 Απριλίου 2005). Ανακοίνωση με τίτλο: Η μειονοτική άποψη στα Μ.Μ.Ε.

28. Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα. Προς μια κοινωνιολογία της σύγχρονης Ελλάδας» (αφιερωμένο στη μνήμη της Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη) (Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2005). Ανακοίνωση με τίτλο: Διαφυλική φιλία και φύλα (σε συνεργασία με τον Π. Χαλάτση).

29. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Ιωάννινα, 1-4 Δεκεμβρίου 2005). Συζητητής στο πλαίσιο του Συμποσίου με τίτλο «Αναπαραστάσεις ανδρών και γυναικών για τη σχέση τους με το άλλο φύλο: εικόνες του συναισθήματος και της σεξουαλικότητας».

30. Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Κοινωνιολογίας οργανωμένο από το Universita degli Studi Suor Orsola Benincasa της Νάπολης με θέμα: «Le sociologue clinique face à santéé et maladie, éétat normal et éétat pathologique dans la société » (Νάπολη, Vietri sul Mare, 6-9 Ιουνίου 2006). Ανακοίνωσημετίτλο: De l’amitié intersexe comme nouvelle voie de l’intimité.

31. Colloque International « Évolution des images de féminité et de masculinité et constructions identitaires » (Παρίσι, Université de Paris X, 22-23 Ιουνίου 2006). Ανακοίνωσημετίτλο: La moto et la recherche de sensations fortes chez de jeunes adultes.

32. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Ρέθυμνο, 18-22 Απρ. 2007). Ανακοίνωση με τίτλο: Η ετερόφυλη φιλία στην Ελλάδα σήμερα: εικόνες, δυνατότητες, πρακτικές (σε συνεργασία με τον Π. Χαλάτση).

33. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελλην. Εταιρίας Κοινων. Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας με θέμα «Παιδί-Οικογένεια στον 21ο Αιώνα» (Καρδίτσα, 4-6 Οκτ. 2007). Ανακοίνωση με τίτλο: Αγωγή και εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας: από το σχολείο στην οικογένεια (σε συνεργασία με την Β. Νίκα και την Μπ. Ντάβου).

34. Ημερίδα με θέμα «Το αλφάβητο των μέσων και η διδασκαλία του» οργανωμένη από το Ι.Ο.Μ. (Αθήνα, 24 Οκτ. 2007). Ανακοίνωση με τίτλο: Ψυχοκοινωνικά ζητήματα στην αγωγή στα μέσα επικοινωνίας.

35. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας (Δελφοί, 15-18 Νοεμβρίου 2007). Ανακοίνωση με τίτλο: Μοντέλα Φιλίας: Μια μελέτη της ομόφυλης/ετερόφυλης φιλίας (σε συνεργασία με τον Γ. Κατερέλο και τον Π. Χαλάτση).

36. 5ο Διεθνές Συνέδριο κλινικής κοινωνιολογίας και κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας με θέμα «Δεσμοί, ρήξεις, δημιουργίες: το υποκείμενο απέναντι στις αντιφάσεις της υπερνεωτερικής κοινωνίας» (Αθήνα, Σπέτσες, 7-11 Μαϊου 2008). Στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας «Θεσμοί και σχέσεις στην εκπαίδευση», ανακοίνωση με τίτλο Μελέτη της σχέσης μεταξύ ενδογονεϊκής βίας, τρόπου ζωής και έκθεσης μαθητών Λυκείου σε βίαιες συμπεριφορές στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (σε συνεργασία με τους Κ. Χρυσίνα, Γ. Τζαμαλούκα και Γ. Χλιαουτάκη).

37. Ημερίδα με θέμα «Παιχνίδι, αφήγηση, τεχνολογία. Αναζητώντας το ψηφιακό ανάλογο της ανθρώπινης παραμυθίας (Αθήνα, 17 Ιουνίου 2010). Ανακοίνωση με τίτλο: Παιγνίδια προσποίησης στο facebook: ανταποδοτικότητα, κατανάλωση και προσομοίωση της ψυχοκοινωνικής πραγματικότητας (σε συνεργασία με την Π. Γερακοπούλου).

38. 10ο διεθνές συνέδριο επί των κοινωνικών αναπαραστάσεων (Τύνιδα, 5-8 Ιουλίου 2010). Στο πλαίσιο του συμποσίου « Productions musicales et représentations musicales », ανακοίνωση με τίτλο L’étude des représentations sociales dans les productions musicales : enjeux théoriques et méthodologiques (σε συνεργασία με τον Jean-Marie Seca, καθηγητή κοινωνικής ψυχολογίας στο Département Sciences Économiques et Management, Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines).

39. 18ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες με θέμα «Ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες» (Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 27-30 Οκτωβρίου 2011). Στο πλαίσιο της Θεματικής Ομάδας Εργασίας «Προφορικές ιστορίες και βιογραφίες: διεπιστημονικά ζητήματα αφηγηματικής ανάλυσης», ανακοίνωση με τίτλο Η «καριέρα» της μοτοσικλετίστριας.

40. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας με θέμα «Σκέψη και Μάθηση». (Τομέας Ψυχολογίας Τμήματος Φ.-Π.-Ψ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 29 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012). Στο πλαίσιο του Συμποσίου με τίτλο «Πτυχές του Εαυτού και της Ταυτότητας στο Σύγχρονο Κόσμο», ανακοίνωση με τίτλο Αυτό-αντίληψη και υπερδικαιολόγηση στον πανεπιστημιακό χώρο. Σκέψεις αναφορικά με την προαγόμενη «ηθική» των εργαζομένων στη γνώση.

41. Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Γεφυρώνοντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες». (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 25-27 Μαΐου 2012). Στο πλαίσιο της Θεματικής ενότητας με τίτλο «Αφηγήσεις ζωής και έμφυλη υποκειμενικότητα», ανακοίνωση με τίτλο Μοτοσικλετίστριες: μετανάστριες φύλου στα όρια της α-κοινότητας.

42. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Αλεξ/πολη, 15-19 Μαΐου 2013). Συζητητής στο πλαίσιο του Συμποσίου με τίτλο «Κοινωνικές αξίες και κοινωνικά αξιώματα στην Ελλάδα: τάσεις συμβατές;».

43. 3rd International Journal of Motorcycle Studies Conference (Λονδίνο, Chelsea College of Arts, 4-7 Ιουλίου 2013). Ανακοίνωσημετίτλο: Female motorcyclists: life stories and gender crossovers.

44. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας (Παλαιοκερασιά Φθιώτιδας, 21-24 Νοεμβρίου 2013). Ανακοίνωση με τίτλο: Ετερόφυλη Φιλία: Εστιάζοντας στη δυάδα (με την Μαρία Σφέτσα).

45. Συνέδριοτης International Society for research on emotion (Γενεύη, Ιούλιος 2015). Ανακοίνωσημετίτλο: Gender differences in emotional response to female perfume commercials through automatic facial expression analysis (μετηνΕιρήνηΠετράτου).

46. 5th International Journal of Motorcycle Studies Conference (Λονδίνο, Chelsea College of Arts, 14-16 Ιουλίου 2016). Ανακοίνωση με τίτλο: Emotional Management on Two Wheels (με τον Κίμωνα Κωνσταντέλο).

47. Διεθνές συνέδριο με θέμα «50 χρόνια ελληνική τηλεόραση» (Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 9-11 Δεκεμβρίου 2016). Προσκεκλημένος ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Η ελληνική τηλεόραση ως πεδίο έρευνας των κοινωνικών επιστημών».

48. 1rst International Symposium on Intergroup Communication (Θεσσαλονίκη, 9-11 Δεκεμβρίου 2016). (Διεθνές συνέδριο με θέμα «50 χρόνια ελληνική τηλεόραση» (Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 21-23 Ιουνίου 2017). Ανακοίνωσημετίτλο: Sharing experiences of infidelity through Computer Mediated Communication: The case of online support groups (μετηνΕυδοκίαΝτάλη).

49. Ημερίδα με θέμα «Serge Moscovici. Η διδασκαλία και το έργο του» (Αθήνα, Πάντειο Παν/μιο, 31 Οκτωβρίου 2017). Ανακοίνωση με τίτλο: «Επιστημονική αλήθεια και πειθώ».

50. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας (Αλεξανδρούπολη, 1-3 Δεκεμβρίου 2017). Ανηρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: «Μεταναστευτική εμπειρία και πολιτισμικές ταυτότητες στο λόγο Αλβανών μεταναστών δεύτερης γενιάς στην Αθήνα» (με την Λιάνα Λάρδη και τον Νίκο Μποζατζή).

51. 7th International Congress on Acceptance & Rejection (Αθήνα, Μάιος 2018). ΣτοπλαίσιοτουΣυμποσίουμετίτλο «Practice  and Research» (F. Malik, Chair), ανακοίνωσημετίτλο «Self-disclosure of affairs in online support groups: The case of the “other” partner» (μετηνΕυδοκίαΝτάλη).


Άλλες Δραστηριότητες

1. Συμμετοχή σε επιστημονικές – ερευνητικές ομάδες

1. Μέλος της ερευνητικής ομάδας για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και τη συγγραφή της έκθεσης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο Αναπαραστάσεις ανδρών και γυναικών για τη σχέση τους με το άλλο φύλο: εικόνες του συναισθήματος και της σεξουαλικότητας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πυθαγόρας» και πραγματοποιείται από το Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Σχεδιασμού του Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επιστημονική διεύθυνση της Μπορεί. Ντάβου.

2. Μέλος της επιστημονικής ομάδας για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και τη συγγραφή της έκθεσης του έργου με τίτλο Η νέα γενιά στην Ελλάδα σήμερα που χρηματοδοτήθηκε από τη Γ.Γ.Ν.Γ. και πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επιστημονική διεύθυνση του Ν. Δεμερτζή.

3. Μέλος της ερευνητικής ομάδας της έρευνας με τίτλο Κατασκευή κλίμακας αξιολόγησης εμπιστοσύνης και εφαρμογή σε Ελληνικό ενήλικο πληθυσμό (με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ν. Δεμερτζή) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ερευνητικές Δράσεις του Τμήματος ΕΜΜΕ  που χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ.

4. Επιστημονικός υπεύθυνος για το έργο «Χρήσεις του Noldus FaceReader© στη διερεύνηση των συναισθημάτων που προκύπτουν από την εμπειρία χρήσης προϊόντων ξυρίσματος» που παραγγέλθηκε από την εταιρεία BIC ΒΙΟΛΕΞ στο Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού υπό τη διαχείριση του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. (μέλη της ερευνητικής ομάδας: Μπ. Ντάβου, Αντ. Αρμενάκης).

5. Επιστημονικός υπεύθυνος για το έργο «Ψυχοκοινωνική διερεύνηση της έννοιας του υβριδικού αναφορικά με ξυραφάκια» που παραγγέλθηκε από την εταιρεία BIC ΒΙΟΛΕΞ στο Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού υπό τη διαχείριση του Ε.Π.Ι.Ε.Ε. (μέλος της ερευνητικής ομάδας: Μπ. Ντάβου).

 

2. Οργάνωση συνεδρίων

 

- Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Εφηβεία που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας. (Ιωάννινα, 14-15 Μαϊου 1993).

- Μέλος της οργανωτικής επιτροπής για το 2ο διεθνές Συνέδριο Σπετσών με τίτλο "Ψυχοκοινωνιολογίες του '90: ιστορίες, έρευνες, πρακτικές" που oργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Paris VII. (Σπέτσες 12-15 Μαϊου 994).

- Mέλος της οργανωτικής επιτροπής για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας (Δελφοί, 14-17 Νοεμβρίου 1996).

- Mέλος της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής για το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Αθήνα, Πάντειο Παν/μιο, 29/5-1/6 1997).

- Μέλος της οργανωτικής επιτροπής για το 3ο διεθνές Συνέδριο κλινικής κοινωνιολογίας και κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας με τίτλο "Εξουσία - Βία - Πόνος" (Σπέτσες, 13-16 Μαϊου 1999), υπό την αιγίδα της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Εταιρείας (Research Committee 46 - Clinical Sociology), της Αssociation Internationale des Sociologues de Langue Francaise, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

- Mέλος της οργανωτικής επιτροπής για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας (Ναύπλιο, 25-28 Νοεμβρίου 1999).

- Mέλος της οργανωτικής επιτροπής για τη διημερίδα με τίτλο "Ψυχοκοινωνικές διαδικασίες και εμψύχωση στην εκπαίδευση" που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κοινωνικής Έρευνας και το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Παν/μίου Θεσσαλίας (Βόλος, 10-11 Μαρτίου 2001).

- Mέλος της οργανωτικής επιτροπής για το Συνέδριο με τίτλο «Σεξουαλικότητες και κοινωνία» που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κοινωνικής Έρευνας, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Εθνολογίας του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και η Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας (Αθήνα, Οκτώβριος 2001).

- Μέλος της οργανωτικής επιτροπής για το 4ο διεθνές Συνέδριο κλινικής κοινωνιολογίας και κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας με τίτλο «Κοινωνίες σε κρίση και αναζήτηση νοήματος» (Σπέτσες, 28 Μαϊου – 1 Ιουνίου 2003).

- Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας (Ιωάννινα, 1-4 Δεκεμβρίου 2005).

- Μέλος της οργανωτικής επιτροπής για το 5ο διεθνές Συνέδριο Κλινικής Κοινωνιολογίας και Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογίας με τίτλο «Δεσμοί, ρήξεις, δημιουργίες: το υποκείμενο απέναντι στις αντιφάσεις της υπερ-νεωτερικής κοινωνίας» (Σπέτσες, 7-11 Μαϊου 2008).

- Συντονισμός της εκδήλωσης με θέμα «Διαπροσωπικές σχέσεις: επικοινωνιακοί δεσμοί και ρήξεις» που οργάνωσε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας και το Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Παν/μίου Αθηνών στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων «Ζητήματα επικοινωνίας» (Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2010).

- Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο (Αθήνα, 1-2 Νοεμβρίου 2013).

- Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνικής Ψυχολογίας (Παλαιοκερασιά Φθιώτιδας, 21-24 Νοεμβρίου 2013).

- Συντονισμός (με τον Γιάννη Κολοβό) της εκδήλωσης με θέμα «Μουσικές υποκουλτούρες και κοινωνική επικοινωνία» που οργάνωσε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας και το Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Παν/μίου Αθηνών στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων «Ζητήματα επικοινωνίας» (Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014).

- Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνικής Ψυχολογίας (Αλεξανδρούπολη, 1-3 Δεκεμβρίου 2017).

 

3. Μαθήματα και εισηγήσεις σε σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα

- Επίσκεψη και μαθήματα στα Ιδρύματα Institut Libre Marie Haps (Βρυξέλλες, Βέλγιο) και Universite Catholique de l'Ouest - Institut de Psychologie et Sciences Sociales Appliquιes (Angers, Γαλλία), στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus (23/3 - 1/4 1993).

- Για το Ακαδημαϊκό έτος 1993-1994: διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνική Ψυχολογία» στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

- Για το Ακαδημαϊκό έτος 1996-1997: διδασκαλία του μαθήματος «Στοιχεία ψυχοκοινωνιολογίας των μαζικών επικοινωνιών και της επιρροής» στο Τμήμα Ακολούθων Τύπου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

- Ιωάννινα, 1989: συμμετοχή στο σεμινάριο δημοσιογραφίας και τοπικής δημοσιότητας του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ιωαννίνων. Θέμα: «Το κοινό και οι προτιμήσεις του».

- Ιωάννινα, 1991 (Σεμινάριο επιμόρφωσης-Τομέας Ψυχολογίας). Θέμα: «Κοινωνική Ψυχολογία της πολιτισμικής ταυτότητας των νέων».

- Ιωάννινα, 1994 (Σεμινάριο επιμόρφωσης-Τομέας Ψυχολογίας). Θέμα: «Σύμβολα και τελετουργίες».

- Αθήνα, 1992 και 1993 (Τομέας Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου). Θέμα: «Ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην κοινωνική έρευνα: η σχολή του Σικάγο και η βιογραφική μέθοδος».

- Στο πλαίσιο του σεμιναρίου επαγγελματικού προσανατολισμού που οργανώνει το ΥπΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (για τους καθηγητές ΣΕΠ) (Νοέμβριος 1994 - Ιανουάριος 1995). Θέμα: «Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο ρόλος τους στον προσανατολισμό των νέων. Η ανάγκη κριτικής ανάλυσης και πληροφόρησης».

- Στο πλαίσιο του σεμιναρίου επιμόρφωσης ΚΕΘΕΑ. Θέμα: «Η μουσική κουλτούρα σήμερα». (Μάιος 1996).

- Στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης καθηγητών β'βάθμιας εκπαίδευσης στο ΣΕΠ και τη Συμβουλευτική (Νοέμβριος 1999) οργανωμένο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ενότητα με θέμα: «Επικοινωνία».

- Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Επιδράσεις των Μ.Μ.Ε. και η αγωγή των παιδιών στην κριτική στάση απέναντι στα μηνύματά τους» οργανωμένη από την 48η Περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών (Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008). Ανακοίνωση με τίτλο: Εισαγωγή στην κριτική στάση απέναντι στα Μ.Μ.Ε.

- Εισηγήσεις με θέμα «Διαπροσωπικές σχέσεις» στο Ελεύθερο Παν/μιο υπό των αιγίδα των "Πολιτών εν δράσει" (Ψαχνά, Λαμία, Αλμυρός, Φεβρουάριος 2013).

- Σεμινάριο με θέμα «Μεταφραστικά ζητήματα στην "Εισαγωγή στην ψυχοκοινωνιολογία» του Jean Maisonneuve στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Αυτομόρφωσης του Συλλόγου Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών (Αθήνα, Μάρτιος 2014).

- Ομιλία με θέμα: «Νόημα και νοήματα των νεανικών συμπεριφορών ρίσκου» στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Ψυχο-…παιδία» που διοργανώνει το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ (Αθήνα, Μάρτιος 2016).

- Προσκεκλημένος κριτικός σχολιαστής στο 22ο Πανελλήνιο Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες (Θεματική ομάδα: «Ζητήματα μεθοδολογίας και σχεδιασμού στην εμπειρική κοινωνική έρευνα» - Συντονιστές: Γ. Τσιώλης, Στ. Καλογεράκη, Τμ. Κοινωνιολογίας Παν/μίου Κρήτης, Ρέθυμνο, 21-23 Οκτωβρίου 2016).

- Ομιλία με θέμα «Ταχύτητα: πλαίσιο και νόημα» στο πλαίσιο της παρέμβασης της Ομάδας Αγωγής Υγείας «SOS Τροχαία εγκλήματα» με τίτλο «Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων» (Αθήνα, Μάιος 2017).

 

4. Μεταφραστικό έργο (επιστημονικά κείμενα και εγχειρίδια, δοκίμια)

1. Μοny Elkaim: Αν μ' αγαπάς μη μ' αγαπάς. Αθήνα: Κέδρος, 1991.

2. Roger Pieron: Ιστορία της ψυχανάλυσης. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, 1996.

3. Σύγχρονες τάσεις της κοινωνικής ψυχολογίας (Ανακοίνωση του καθηγητή Jean Maisonneuve ενώπιον της Γαλλικής Ακαδημίας, στις 18 Απριλίου 1983). Νέα Κοινωνιολογία, 25, 1998, 59-67.

4. Jean Baudrillard: Aμερική. Αθήνα, Futura, 2000.

5. Jean Maisonneuve: Εισαγωγή στην ψυχοκοινωνιολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 2001.

6. Jean Baudrillard: Η εκλειπτική του σεξ. Αθήνα: Futura, 2003.

7. Jean Maisonneuve: Οι τελετουργικές πράξεις. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, 2008.

8. Jean-Charles Nayebi: Η παιδική υπερκινητικότητα σε 90 ερωτήσεις. Αθήνα, Πατάκης, 2015.

 

5. Άλλα

- Μέλοςτου Editorial Board τουπεριοδικού Review of Psychology Frontier (απότο 2012)

- Μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και της Association Internationale des Sociologues de Langue Française.

- Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχολογίας.

- Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογίας.

- Μέλος της Επιτροπής Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (2005-2007).

 

6. Λογοτεχνία 

Groove. Εκδ. Τυψλόμυγα, Αθήνα, 2015.

Δέκα διαφορές (συνειρμική αναφορά). Εκδ. Τυφλόμυγα, Αθήνα, 2016.