Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά » Γκούσκος Δημήτρης
Δημήτρης Γκούσκος

Σπουδές  

Ακαδημαϊκή Θέση Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας

Εργαστήριο Εργ. Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ

Προσωπική Ιστοσελίδα  

Διδασκαλία Μαθημάτων

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση της Ψηφιακής Επικοινωνίας
(προπτυχιακό μάθημα επιλογής)

Επικοινωνία και Πολιτική στην Κοινωνία της Πληροφορίας
(μεταπτυχιακό υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης ΠΕΝΤ, συνδιδασκαλία Δ. Γκούσκος - Λ. Τσαλίκη)


Διοικητικό Έργο  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα  

Ενδεικτικό Συγγραφικό Έργο