Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά » Μεϊμάρης Μιχάλης
Μιχάλης Μεϊμάρης

Σπουδές

1968-1972: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο στα Μαθηματικά

1972-1973: Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), DEA στη Μαθηματική Στατιστική

1973-1976: Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Doctorat de 3ème cycle στη Στατιστική

1980-1985: Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Doctorat d'Etat ès Sciences στην Ανάλυση Δεδομένων με Η/Υ


Ακαδημαϊκή Θέση Καθηγητής

Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας

Εργαστήριο Εργ. Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ

Προσωπική Ιστοσελίδα www.mmeimaris.gr

Διδασκαλία Μαθημάτων

Διοικητικό Έργο Είναι μέλος των σημαντικότερων Επιστημονικών Εταιρειών του τομέα του, όπως Association for Computing Machinery/Special Interest Group Graphics (ACM/SIGGRAPH), Orbicom (The International Network of UNESCO Chairs in Communications), Ελληνική Εταιρεία για την Ανοικτή και Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Είναι μέλος του Δ.Σ. του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (Α.Π.Ε.). Είναι, επίσης, μέλος της Διεθνούς Επιτροπής και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βραβείων Mobius, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Maison des Sciences de L' Homme - Paris Nord και μέλος του Σώματος Αξιολογητών του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS), καθώς και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του C.I.T.I. του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Νέες Τεχνολογίες στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε., στις εφαρμογές των Γραφικών και του Κινουμένου Σχεδίου με Η/Υ, στο Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον και τον σχεδιασμό του, στην Οπτική Επικοινωνία, στα Πολυμέσα, στην Ανοικτή, Ευέλικτη και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, καθώς και στην κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτών και δημοσιογράφων στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών

Ενδεικτικό Συγγραφικό Έργο Ο Καθηγητής Μ. Μεϊμάρης είναι συγγραφέας σημαντικού αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, μελετών και βιβλίων