Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά » Μοσχονάς Σπύρος
Σπύρος Α. Μοσχονάς

Σπουδές

University of Texas at Austin, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Ακαδημαϊκή Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας της Γλώσσας


Τομέας

Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας


Εργαστήριο -

Τηλ / Φαξ 210-3689272 / 210-3689473

Ηλεκτρονική Διεύθυνση smoschon[at]media.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα http://www.media.uoa.gr/people/smoschon/

Διδασκαλία Μαθημάτων
  • Γενική Γλωσσολογία
  • Ζητήματα Φιλοσοφίας της Γλώσσας
  • Ανάλυση Δημοσιογραφικού Λόγου
  • Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία
  • Καταγραφή και Ανάλυση Λόγου

Διοικητικό Έργο
  • Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα Erasmus
  • Μέλος Δ.Σ. ΕΠΙ Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Γραμματική αvάλυση (με έμφαση στη σημασιoλoγία και τηv πραγματoλoγία), εξέλιξη τωv γλωσσoλoγικώv ιδεώv, γλωσσικές ιδεολογίες, φιλoσoφία της γλώσσας, διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.


Ενδεικτικό Συγγραφικό Έργο

Ιδεολογία και γλώσσα, Αθήνα: Πατάκης, 2005.

Τα πρότυπα της πρότυπης γλώσσας (υπό έκδοση).