Αρχική » Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

 

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι. και αποβάλλεται με τη λήψη του πτυχίου. Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση όλων των εγκαταστάσεων και των μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Α.Ε.Ι. για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Α.Ε.Ι.

 

Δείτε επίσης:

Παροχές του Παν/μιου προς τους φοιτητές
Σίτιση, Στέγαση, Υγειονομικά, ΑμεΑ κ.τ.λ.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες του Παν/μιου προς τους φοιτητές
Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Γραφείο Διασύνδεσης κ.τ.λ.
Υποτροφίες
βραβεία και υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Media, Science, Internet, Τέχνη