Αρχική » Φοιτητική Μέριμνα » Παροχές του Παν/μιου

Παροχές του Παν/μιου


Το Πανεπιστήμιο έχει φροντίσει για μια σειρά θεμάτων, εκτός των εκπαιδευτικών, που άπτονται του κοινωνικού ρόλου του Ιδρύματος. Εξάλλου, ένας από τους σκοπούς του είναι και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικότητων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. Έτσι, οι Φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά παροχών και διευκολύνσεων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους ενώ ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως ΑμεΑ και άποροι.

 1. Υγειονομική Υπηρεσία
 2. Γραφείο Συσσιτίου
 3. Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
 4. Μουσικό Τμήμα
 5. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
 6. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
 7. Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας
 8. Φοιτητικές Εστίες
 9. Ταμείο Αρωγής Φοιτητών
 10. Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία
 11. Φοιτητικές Εκδρομές
 12. Φοιτητικά Αναγνωστήρια
 13. Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών