Αρχική » Φοιτητική Μέριμνα » Παροχές του Παν/μιου » Φοιτητικές Εκδρομές

Φοιτητικές Εκδρομές

Κάθε χρόνο στον προύπολογισμό της Πανεπιστημιακής Λέσχης προβλέπεται πίστωση για φοιτητικές εκδρομές κοινωνικής μόρφωσης και ψυχαγωγίας εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι εκδρομές αυτές προγραμματίζονται από τις Σχολές με τη συνεργασία των φοιτητών, ανάλογα με τις πιστώσεις που διατίθενται κάθε χρόνο για κάθε σχολή από την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο και μέσα στα καθορισμένα όρια απότ ο Υπουργείο Παιδείας.