Αρχική » Φοιτητική Μέριμνα » Παροχές του Παν/μιου » Φοιτητικές Εστίες

Φοιτητικές Εστίες

Στην Πανεπιστημιούπολη λειτουργία Φοιτητική Εστία (Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ), στην οποία παρέχεται διαμονή και διατροφή με χαμηλή συμμετοχή των φοιτητών,  όπως επίσης και μέσα για την ανάπτυξη μορφωτικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών και αθλητικοψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Κριτήριο για τους νεοεισαγόμενους είναι ο βαθμός εισαγωγής τους, ενώ για τους άλλους η απόδοση του φοιτητή και η οικονομική του κατάσταση. Τα χρόνια παραμονής στην Φοιτητική Εστία δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τα προβλεπόμενα -κατά Σχολή- έτη φοίτησης.