Αρχική » Φοιτητική Μέριμνα » Παροχές του Παν/μιου » Γραφείο Συσσιτίου

Γραφείο Συσσιτίου

Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν σίτιση στους φοιτητές. Η μέριμνα για τη σίτιση των φοιτητών καθορίζεται από το Υ.Π.Ε.Π.Θ. και με τις ισχύουσες διατάξεις των Π.Δ. 387/83, 494/85, 143/90, 469/93, τις από 3/10/86, 4/3/93, 14/12/95 αποφάσεις της Συγκλήτου και την από 30/10/95 γνωμάτευση του Δικαστικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η τιμή του ημερησίου σιτηρεσίου ανέρχεται μέχρι σήμερα στα 3 Euro για κάθε φοιτητή. Οι φοιτητές που διακαιούνται κάρτα σίτισης, μπορούν να σιτίζονται στα συμβεβλημένα Εστιατόρια ή Εστίες ή Οικοτροφεία, εάν διαμένουν σ’αυτά.