Αρχική » Φοιτητική Μέριμνα » Παροχές του Παν/μιου » Ταμείο Αρωγής Φοιτητών

Ταμείο Αρωγής Φοιτητών

Το ταμείο Αρωγής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι μια ανεξάρτητη Υπηρεσία, η οποία έχει ως σκοπό την ηθική και υλική (σε είδος ή σε χρήμα) ενίσχυση των φοιτητών του Πανεπιστημίου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών τους που κατά την κρίση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν με άλλο τρόπο.

Ενδεικτικές Περιπτώσεις:

  • Η βοήθεια οικονομικά αδύνατων φοιτητών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως είναι αυτοί που Νοσηλεύονται σε Νοσοκομεία ή βρίσκονται στο στάδιο ανάρρωσης.
  • Η χορήγηση περίθαλψης, πέρα από εκείνη που προβλέπεται από τη Νομοθεσία.
  • Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο εξωτερικό υπό ειδικές προϋποθέσεις.
  • Παροχή οικονομικού επιδόματος σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.