Αρχική » Φοιτητική Μέριμνα » Παροχές του Παν/μιου » Υγειονομική Υπηρεσία

Υγειονομική Υπηρεσία

Αντικείμενο  της Υγειονομικής Υπηρεσίας είναι η φροντίδα για την υγειονομική περίθαλψη (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή) των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος των βιβλιαρίων υγείας των φοιτητών. Υγειονομική περίθαλψη δικαιούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, αντίστοιχα, ενός Τμήματος, προσαυξημένο κατά το ήμισυ.

Η Υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει:

  1. Ιατρική εξέταση
  2. Νοσοκομειακή περίθαλψη
  3. Φαρμακευτική περίθαλψη
  4. Παρακλινικές εξετάσεις
  5. Εξέταση στο σπίτι
  6. Τοκετούς
  7. Φυσιοθεραπείες
  8. Οδοντιατρική περίθαλψη
  9. Ορθοπεδικά είδη

 

Περισσότερα για την Υγειονομική Υπηρεσία θα βρείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών.