Αρχική » Φοιτητική Μέριμνα » Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους φοιτητές του και στο ευρύ κοινό για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μέσω πολλών κέντρων ή γραφείων που είναι ενταγμένα σε Τμήματα, Σχολές ή Υπηρεσίες του ιδρύματος.

 

  1. Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης
  2. Συμβουλευτικό Κέντρο Τομέα Ψυχολογίας
  3. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
  4. Γραφείο Συμβουλευτικής Θεολογικής Σχολής
  5. Γραφείο Συμβουλευτικής ΠΤΔΕ
  6. Συμβουλευτικό Κέντρο ΤΕΑΠΗ
  7. Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής
  8. Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής
  9. Γραφείο Διασύνδεσης