Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Κανονισμός Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91, το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ λειτουργεί με το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο καταρτίζεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1269/82, άρθρα 24 και 25.

Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές έως και το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2014-15

 

Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών (παλαιό)

 

Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2015-16

Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών (νέο)

 

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών (έγκριση Συγκλήτου: συνεδρία 9-4-2020)