Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Κανονισμός Πρόγραμμα Σπουδών » Πρόγραμμα Σπουδών (έτος εισαγωγής έως και το 2014)

Πρόγραμμα Σπουδών (έτος εισαγωγής έως και 2014)

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει για μεν τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα αποκλειστικά Υποχρεωτικά Μαθήματα, ενώ για τα τέσσερα επόμενα εξάμηνα συνδυασμούς Υποχρεωτικών και μαθημάτων Επιλογής. Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων, ανεξάρτητα εάν πρόκειται μόνο για Υποχρεωτικά μαθήματα ή Επιλογής, σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Κατεβάστε από εδώ τον οδηγό σπουδών (έτος εισαγωγής έως και το 2014)

Διάγραμμα Κατανομής Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο 6 υποχρεωτικά μαθήματα

Β΄Εξάμηνο 6 υποχρεωτικά μαθήματα

Γ' Εξάμηνο 6 υποχρεωτικά μαθήματα

Δ' Εξάμηνο 6 υποχρεωτικά μαθήματα

Ε' Εξάμηνο 3 υποχρεωτικά μαθήματα
3 μαθήματα επιλογής

ΣΤ' Εξάμηνο 3 υποχρεωτικά μαθήματα
3 μαθήματα επιλογής

Ζ' Εξάμηνο 2 υποχρεωτικά μαθήματα
3 μαθήματα επιλογής
1 σεμινάριο

Η' Εξάμηνο 2 υποχρεωτικά μαθήματα
2 μαθήματα επιλογής
2 σεμινάρια

 

Πρόγραμμα Σπουδών
Α' Εξάμηνο B' Εξάμηνο
101. Κοινωνική Θεωρία Ι
102. Νεοελληνική Λογοτεχνία
103. Βασικές έννοιες στη θεωρία της Επικοινωνίας
104. Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και εργαστηριακές εφαρμογές
105. Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
106. Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Επικοινωνίας
201. Κοινωνική Θεωρία ΙΙ
202. Γενική Γλωσσολογία
203. Θεωρία και Πρακτική της έντυπης επικοινωνίας
204. Ιστορία της Τέχνης
205. Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
206. Εισαγωγή στις Κινηματογραφικές Σπουδές

Γ' Εξάμηνο Δ' Εξάμηνο
301. Πολιτική Θεωρία
302. Θεωρία και Πρακτική της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας
303. Αισθητική και Επικοινωνία
304. Μεθοδολογία Έρευνας
305. Εισαγωγή στις θεωρίες της μαζικής επικοινωνίας
306. Κοινωνική Ψυχολογία
601. Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ
408. Η κατασκευή της Βίας και της Εγκληματικότητας στα ΜΜΕ
403. Ανάλυση Λόγου και Εικόνας
405. Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας
406. Τηλεοπτική και Ραδιοφωνική Παραγωγή
407. Κανονιστικές και Ρυθμιστικές Διαστάσεις της Επικοινωνίας

Ε' Εξάμηνο ΣΤ' Εξάμηνο
501. Φιλοσοφία της Επικοινωνίας και Πολιτισμός
502. Λειτουργίες και Πρακτικές της Δημοσιογραφίας
503. Γνωστικοί και Συναισθηματικοί Παράγοντες της Επικοινωνίας
  Μάθημα Επιλογής
  Μάθημα Επιλογής
  Μάθημα Επιλογής
402. Πολιτική Επικοινωνία και Ηθική Θεωρία
602. Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
603. Σύγχρονη Κοινωνία και Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας
  Μάθημα Επιλογής
  Μάθημα Επιλογής
  Μάθημα Επιλογής

Ζ' Εξάμηνο Η' Εξάμηνο
701. Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα - Συγκριτική Διάσπαση
702. Κοινωνικοί Θεσμοί - Κοινωνική εταβολή στην Ελλάδα
  Μάθημα Επιλογής
  Μάθημα Επιλογής
  Μάθημα Επιλογής
  Σεμινάριο Επιλογής
201. Πολιτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία
  Κοινωνία της Πληροφορίας
  Μάθημα Επιλογής
  Μάθημα Επιλογής
  Σεμινάριο Επιλογής
  Σεμινάριο Επιλογής