Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Ηλεκτρονική Δήλωση Συγγραμμάτων

Ηλεκτρονική Δήλωση Συγγραμμάτων

 

Το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:

  • Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα
  • Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και
  • Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του eudoxos.gr

Επισημαίνετε στους φοιτητές που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική γραμματεία (mystudies) και τον εύδοξο να δηλώνουν και στα δύο συστήματα τα ίδια μαθήματα και συγγράμματα.