Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Μαθημάτων » Εισακτέοι ακαδ. έτους 2015-2016 και μετά

NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ισχύει για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ECTS

 1. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γ. ΠΛΕΙΟΣ

5

 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ

Κ. ΜΟΥΡΛΑΣ

5

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ

Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

5

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ  ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μ. ΡΗΓΟΥ

5

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ν. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

5

ΚΑΤ’  ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ε Ν Α (1) ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ  (εργαστηριακό μάθημα)

Κ. ΜΟΥΡΛΑΣ

4

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ

Γ. ΠΛΕΙΟΣ-Λ. ΤΣΑΛΙΚΗ

4

 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΕΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

4

Σύνολο ECTS

29

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ECTS

 1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε. ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ

5

 1. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΠ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

5

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΟΜΝΗΝΟΥ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

5

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ 

Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

5

 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δ. ΓΚΟΥΣΚΟΣ

5

ΚΑΤ’  ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ε Ν Α (1)ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤON ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ KAI ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μ. ΡΗΓΟΥ

4

 • ΣΥΧΓΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

4

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ-

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

4

Σύνολο ECTS

29

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μαθήματα α΄ εξαμήνου

Υποχρεωτικά μαθήματα

 

Θεωρία της μαζικής επικοινωνίας

Διδάσκων: Γιώργος Πλειός

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥ101

ECTS: 5

 

Στόχοι του μαθήματος

 1. Να γνωρίζουν και κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της  μαζικής επικοινωνίας.
 2. Να κατανοήσουν οι φοιτητές διαφορά της μαζικής επικοινωνίας από συναφείς έννοιες
 3. Να γνωρίσουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην κοινωνική θεωρία και τη θεωρία της επικοινωνίας, σχετικά με την  έννοια της μαζικής επικοινωνίας.
 4. Να γνωρίσουν τα διαφορετικά μοντέλα των μέσων επικοινωνίας

 

Περιγραφή του μαθήματος

Στο μάθημα παρουσιάζεται συνοπτικά το μεγαλύτερο μέρος των θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί στην κοινωνική θεωρία και τη θεωρία της επικοινωνίας, με σκοπό να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν την εμφάνιση και εξέλιξη της μαζικής επικοινωνίας και των ΜΜΕ ειδικότερα, από τα έντυπα μέχρι τα ψηφιακά και το διαδίκτυο.

Πέραν αυτού, στο μάθημα παρουσιάζονται τα βασικά θεωρητικά μοντέλα των  Μέσων Επικοινωνίας, τα οποία έχουν εκπονηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να δουν τις συχνά διαφορετικές και συγκρουόμενες θεωρήσεις που αναφέρονται στη μαζική επικοινωνία μέσα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο.

 

Θεματικές ενότητες

 • Γενικά στοιχεία για τα ΜΜΕ και τη μαζική επικοινωνία
 • Η ανάπτυξη των Μέσων μαζικής επικοινωνίας.
 •  Έννοιες και μοντέλα στη θεωρία της μαζικής επικοινωνίας. Θεωρία των μέσων μαζικής επικοινωνίας και θεωρία της κοινωνίας
 • Τα πρώιμα μοντέλα στη θεωρία της επικοινωνίας και τα βασικά μοντέλα
 • Τα μοντέλα της προσωπικής επιρροής, της διάδοσης των καινοτομιών και οι επιδράσεις της μαζικής επικοινωνίας στα άτομα
 • Τα μοντέλα των επιδράσεων της μαζικής επικοινωνίας στον πολιτισμό και στην κοινωνία
 • Μαζική επικοινωνία και πολιτισμός
 • Τα μοντέλα μελέτης της συμπεριφοράς
 • Tα νέα μέσα

 

Βιβλιογραφία

 • Α. Ντ. ΜακΚουέϊλ, Η Θεωρία της Μαζικής Επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003.
 • Β. Ντ. ΜακΚουέϊλ και Σ. Βίνταλ Σύγχρονα Μοντέλα Επικοινωνίας για τη μελέτη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2001.

 

Πρόσθετη βιβλιογραφία

 • Πλειός, Γ.  Η κοινωνία της ενημέρωσης. Ειδήσεις και νεωτερικότητα, Αθήνα: Καστανιώτης, 2011. 
 • Κάραν, Τζ. Μέσα Επικοινωνίας και Εξουσία, Αθήνα: Καστανιώτης, 2005.
 • Βίνταλ, Σ. Σίγνιτζερ & Τ. Όλσον Εφαρμοσμένη Επικοινωνία, μια εισαγωγή στον επικοινωνιακό σχεδιασμό, Αθήνα: Καστανιώτης, 1999.
 • G. Maletzke Θεωρίες της μαζικής επικοινωνίας, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1991.
 • Ν. Γκάρναμ, Χειραφέτηση και Νεωτερικότητα, Ο ρόλος των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Αθήνα: Καστανιώτης, 2003.

 

Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό  υλικό του μαθήματος:

Υπό κατασκευή

 

Τεχνολογία της Πληροφορίας στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ

Διδάσκων: Κώστας Μουρλάς

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥ102

ECTS: 5

Στόχοι του μαθήματος είναι: α) να κατανοήσουν οι φοιτητές τα βασικά συστατικά λειτουργίας καθώς και τον τρόπο διασύνδεσης και δικτύωσης των υπολογιστών, β) να γνωρίσουν τις αρχές λειτουργίας του διαδικτύου και γ) να ενημερωθούν για τις εφαρμογές της τεχνολογίας της πληροφορίας στην επικοινωνία και τα ΜΜΕ.

 

Περιγραφή του μαθήματος

 

Το μάθημα μελετά τις  Νέες Τεχνολογίες δίνοντας έμφαση στις εφαρμογές της Πληροφορικής σε θέματα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αποτυπώνεται η πορεία της τεχνολογίας, αναλύονται τα βασικά συστατικά της επεξεργασίας και της μετάδοσης της πληροφορίας  και περιγράφονται οι δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική στην κοινωνία και στον ψηφιακό τρόπο ζωής.

Το μάθημα πραγματοποιείται  με τη μορφή διαλέξεων και έχει άμεση σύνδεση με το μάθημα  "Πρακτικές Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ" στο οποίο μέσω εργαστηριακών μαθημάτων γίνεται χρήση των υπολογιστών και εκμάθηση λογισμικού και εφαρμογών.

 

Θεματικές Ενότητες

 

Πιο αναλυτικά, γίνεται μία εισαγωγή στην Πληροφορική, στους Υπολογιστές και τα Δίκτυα Επικοινωνίας. Παρουσιάζεται το  Εσωτερικό ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή , οι Μονάδες Αποθήκευσης , το Λογισμικό Συστήματος, το Λογισμικό Εφαρμογών, ο Προγραμματισμός Η/Υ και τα διαγράμματα ροής,  τα Ψηφιακά Μέσα και Πολυμέσα, τα Δίκτυα και η Επικοινωνία Υπολογιστών , το Διαδίκτυο (Internet - Web) και οι εφαρμογές του, η έννοια του Υπερκειμένου και τέλος η Αναζήτηση Πληροφορίας στο Διαδίκτυο.

 

Ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Διδάσκων: Νίκος Παπαναστασίου

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥ103

ECTS: 5

Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα αναδεικνύεται η σημασία των έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ στη Νεώτερη και Σύγχρονη (Ευρωπαϊκή) Ιστορία, μέσα από τον τρόπο που αυτά διαμεσολαβούν πληροφορίες για την πολιτική, οικονομική και πολιτισμική εξέλιξη της κοινωνίας. Παράλληλα αναλύονται οι βασικές θέσεις σχετικά με τη φύση και την εξέλιξη των Μέσων, τα οποία δεν αξιολογούνται μεμονωμένα, αλλά σε σχέση με την κοινωνική δομή που καθορίζει την εξέλιξη, την αποδοχή και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Σε κάθε περίπτωση όμως η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση δεν προσανατολίζεται στα τεχνολογικά επιτεύγματα, αλλά δίνει βάρος στην διεπιστημονική διάσταση. Άρα λαμβάνει υπόψη την κοινωνική, πολιτική, οικονομική Ιστορία, το πολυδιάστατο χαρακτήρα των ΜΜΕ, καθώς και το πλέγμα σχέσεων και αλληλεπιδράσεων στην πορεία μέσα στο χρόνο. Θα δοθεί έμφαση στις παρακάτω επιμέρους περιόδους:

 • Κοινωνικές και πολιτιστικές συνέπειες της «γουτεμβέργειας επανάστασης».
 • Τα πρώτα έντυπα (15ος - 16ος αι.): Ενημερωτικά φυλλάδια που κυκλοφορούν με διάφορα ονόματα στη Δυτική Ευρώπη, gazetta, ευκαιριακά (occasionnels), φυλλάδες (canards), λίβελλοι (libelles) κλπ.
 • Η μετάβαση από τα Corantos (τις πρώτες εφημερίδες), μέσω της συγκρότησης της «δημόσιας σφαίρας» (J.Habermas), σε μια περίοδο αμοιβαίας επίδρασης μεταξύ του Τύπου και των επαναστάσεων του 18ου και 19ου αιώνα, που θα μετατρέψει τις εφημερίδες στο πρώτο πραγματικά μαζικό μέσο στη Δυτ. Ευρώπη και ΗΠΑ.
 • Ο ρόλος των ΜΜΕ στους δύο παγκόσμιους πολέμους και στη μεταπολεμική Ευρώπη (προπαγανδιστικός κινηματογράφος, ραδιόφωνο και τηλεόραση).

 

Βασικές έννοιες στη Θεωρία της Επικοινωνίας

Διδάσκουσα: Μυρτώ Ρήγου

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥ104

ECTS: 5

 

H μελέτη των σημασιών, του τρόπου παραγωγής και αποστολής τους (πομπός-δίαυλος) αφενός και αφετέρου του τρόπου πρόσληψής τους (δέκτης) είναι ο πυρήνας γύρω απ' τον οποίο αρθρώνονται οι βασικές έννοιες στη Θεωρία της Επικοινωνίας. Τούτο σημαίνει ότι το μάθημα δεν είναι μόνο θεωρητικό, επειδή η ίδια η θεωρία της επικοινωνίας οδηγείται στην πράξη κάτω από δύο μορφές:

α) την δεοντολογία της παραγωγής, αποστολής και πρόσληψης των σημασιών ως ηθική της επικοινωνίας,

β) την δημιουργική-επινοητική παράμετρο τόσο του αποστολέα όσο και του αποδέκτη.

Στην πρώτη περίπτωση μιας ηθικής της επικοινωνίας εξετάζεται η δυνατότητα θεμελίωσης σε αξίες, επιχειρήματα, διάλογο, συναίνεση ως εάν ο πομπός και ο δέκτης να συνιστούν μια ιδεατή κοινότητα επικοινωνίας που μπορεί να ελέγχει την εγκυρότητα των επιχειρημάτων τους και να διαμορφώνει συναίνεση. Εξετάζεται όμως κάτω από το πρίσμα της μεταηθικής και ο σχετικισμός των αξιών ως συσχετισμός δυνάμεων.

Στη δεύτερη περίπτωση "δραματοποιείται" η επικοινωνία. Tο μοντέλο στο οποίο εντάσσεται δεν είναι ούτε η αλήθεια, ούτε η ορθότητα αλλά η αυθεντικότητα της έκφρασης. Εδώ τίθεται το θεμελιακό ερώτημα για την "διαιρετότητα του σημαίνοντος", δηλαδή για το τι μπορεί κανείς να πει ή να μην πει, να αποφασίσει ή να μην αποφασίσει, να οριοθετήσει ή να απελευθερώσει.

Oι δύο αυτές μορφές επικοινωνίας (ηθική της επικοινωνίας-δημιουργικότητα) οδηγούν στη μελέτη τόσο των γλωσσικών όσο και των μη γλωσσικών συστημάτων όπως σημασία-σημαίνον-σημαινόμενο, λόγος-ομιλία, γλωσσικό παιχνίδι-μορφές ζωής, ιδιωτική και δημόσια γλώσσα, ασυνείδητο δομημένο σαν μια γλώσσα, οπτική επικοινωνία (διαφήμιση), θεωρία της γραφής (συγγραφέας-αναγνώστης), διδασκαλική σχέση (διδάσκων-διδασκόμενος).

H διερεύνηση θεμελιωδών προβλημάτων που τίθεται στο χώρο της "Θεωρίας της Eπικοινωνίας" όπως το ζήτημα της αλήθειας και της εξουσίας (Foucault), του διαλόγου και της συναίνεσης (Apel-Habermas), της ερμηνείας και της αξιολόγησης (Ricoeur).

 

 

Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Επικοινωνίας

Διδάσκων: Νικόλας Χρηστάκης

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥ105

ECTS: 5

 

Στόχοι

Να μυηθούν οι φοιτητές (α) σε βασικές έννοιες της επιστήμης και της επιστημονικής μεθόδου, της ψυχολογίας και των κύριων προσεγγίσεων και κλάδων της, καθώς και της επικοινωνίας, (β) στην εξέταση των ψυχολογικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων που υπεισέρχονται στη διαπροσωπική αλληλεπίδραση.

 

Περιγραφή

Θα συζητηθεί κατ’ αρχάς το τι είναι επιστήμη (χαρακτηριστικά, στόχοι, παραδοχές και μέθοδοι) και θα παρουσιαστούν οι ιδιαιτερότητες της ψυχολογίας (ως επιστήμης του ανθρώπου και της κοινωνίας) και των κλάδων της, των μεθοδολογιών της και των προσεγγίσεών της. Στη συνέχεια θα υπάρξει αναφορά στο κλασικό επικοινωνιακό μοντέλο που εμπλέκει τη μετάδοση ενός μηνύματος από μία πηγή σε έναν δέκτη, με τις έννοιες που είναι απαραίτητες στην κατανόησή του, αλλά και στον εμπλουτισμό του για την περίπτωση της διαπροσωπικής και της κοινωνικής επικοινωνίας. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση θα προσεγγιστεί φαινομενολογικά μέσα από τη συστημική προσέγγιση και την ανάλυση των συναλλαγών, ενώ η διαπλοκή ψυχικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου θα αναλυθεί μέσω παρουσίασης βασικών εννοιών και διεργασιών ως προς τη μη-λεκτική επικοινωνία, το χωρόχρονο της αλληλεπίδρασης και τα τελετουργικά της.

 

Θεματικές ενότητες

- Τι είναι επιστήμη. Μέθοδος και τεχνικές. Ο ρόλος του επιστήμονα.

- Ποσοτική και ποιοτική ερευνητική μελέτη. Πείραμα και μεταβλητές. Μη πειραματικές ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις. Στόχοι και χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας.

- Ψυχολογία: ορισμοί, οπτικές, κλάδοι.

- Ψυχαναλυτική προσέγγιση: δομή προσωπικότητας, μηχανισμοί άμυνας, στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης.

- Το φυσιολογικό και παθολογικό.

- Τι είναι επικοινωνία. Εισαγωγικοί ορισμοί: ένδειξη, σύμβολο, κώδικας, σημείο, γλώσσα, ομιλία, αλληλεπίδραση, κ.λπ.

- Η «κλασική» επικοινωνιακή αλυσίδα (Πηγή - Μήνυμα - Δέκτης). Τέσσερα βασικά μοντέλα της γλωσσικής επικοινωνίας.

- Μη λεκτική επικοινωνία: σημειωτική, λειτουργίες, σώμα και γλώσσα στην αλληλεπίδραση.

- Συστημική προσέγγιση και ανάλυση των συναλλαγών.

- Το χωροχρονικό πλαίσιο της επικοινωνίας και τα τελετουργικά.

 

Βιβλιογραφία

Almudever, B., & Le Blanc, A. (2009). H ιδιαιτερότητα της ψυχοκοινωνικής προσέγγισης των επικοινωνιακών διαδικασιών: το παράδειγμα μιας τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης. Στο N. Roussiau (Επιμ.), Κοινωνική ψυχολογία (σσ. 329-350). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (γαλ. έκδ. 2000)

Berne, Ε. (1996). Παιχνίδια που παίζουν οι άνθρωποι. Αθήνα: Δίοδος. (αγγλ. έκδ. 1964)

Bromberg, M., & Trognon, A. (2009). H κοινωνική ψυχολογία της χρήσης της γλώσσας. Στο N. Roussiau (Επιμ.), Κοινωνική ψυχολογία (σσ. 351-374). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (γαλ. έκδ. 2000)

Christensen, L. B. (2007). Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα. Αθήνα: Παπαζήσης. (8η αγγλ. έκδ. 2001) (κεφ. 1 και 2)

Freud, S. (2013). Η ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής. Αθήνα: Νίκας / Ελληνική Παιδεία. (γερμαν. έκδ. 1901)

Fromm, E. (1975). Η ξεχασμένη γλώσσα. Εισαγωγή στην κατανόηση των ονείρων, των παραμυθιών και των μύθων. Αθήνα: Μπουκουμάνης. (1η έκδ. 1974)

Goffman, E. (2006). Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. (αγγλ. έκδ. 1959)

Hogg, M., Vaughan, G. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg. (αγγλ. έκδ. 2008) (κεφ. 15)

LittleJohn, S. W., & Foss, K. A. (2012). Θεωρίες ανθρώπινης επικοινωνίας. Αθήνα: Πεδίο (αγγλ. έκδ. 2008) (κεφ. 1-7)

Maisonneuve, J. (2001). Εισαγωγή στην ψυχοκοινωνιολογία, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός. (γαλ. έκδ. 1977) (κεφ. 1, 2, 8 και 13)

Morris, D. (1998). Aνθρωποπαρατήρηση. Η ανθρώπινη συμπεριφορά. Αθήνα: Αρσενίδης. (αγγλ. έκδ. 1977)

Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, Ε. (1998). Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων. Η μη λεκτική επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παπαδάτου, Δ., Μπελλάλη, Θ. (2008). Βασικές γνώσεις ψυχολογίας για επαγγελματίες υγείας. Αθήνα: Κριτική.

Χρηστάκης, Ν. (2010). Το πρόσωπο και οι άλλοι. Θέματα επικοινωνίας και κοινωνικής ψυχολογίας. Αθήνα: Παπαζήσης. (κεφ. 1-5)

Χρηστάκης, Ν., & Χαλάτσης, (2014). Π. Μη λεκτική επικοινωνία, διδακτική πράξη και σχολική ζωή στην τάξη. Στο H. G. Klinzing, Ν. Πολεμικός, Α. Κοντάκος, & Π. Σταμάτης (Επιμ.), Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση: θεωρία και πράξη (σσ. 87-110). Αθήνα: Ζεφύρι.

Watzlawick P., Helmick Beavin J., & Jackson Don D. (2005). Ανθρώπινη επικοινωνία και οι επιδράσεις της στη συμπεριφορά. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (αγγλ. έκδ. 1967)

 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

(Ένα από τα παρακάτω:)

 

Πρακτικές Εφαρμογές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας στην Επικοινωνία και τα ΜΜΕ (εργαστηριακό μάθημα)

Διδάσκων: Κώστας Μουρλάς

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥΕ01

ECTS: 4

Στόχοι του μαθήματος είναι: α) εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις εφαρμογές των υπολογιστών και του διαδικτύου β) να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης αντιπροσωπευτικών εφαρμογών στο χώρο της επικοινωνία και των ΜΜΕ και γ) να διδαχθούν τα περιβάλλοντα ανάπτυξης περιεχομένου στο διαδίκτυο ώστε  να είναι σε θέση να αναπτύξουν το δικό τους περιεχόμενο (blog, websites) τόσο σε σταθερά όσο και σε κινητά περιβάλλοντα διασύνδεσης.

 

Θεματικές Ενότητες

Πιο αναλυτικά, στο μάθημα αυτό που διεξάγεται σε μορφή εργαστηρίων, γίνεται  η πρακτική χρήση και εκμάθηση των λογισμικών πακέτων: Word , Excel, Powerpoint καθώς επίσης και εφαρμογών του Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα στο Word διδάσκονται τα εξής : δημιουργία εγγράφου, επιλογή γραμματοσειρών, εισαγωγή και μορφοποίηση, πίνακες και στήλες, εικόνες και σχεδίαση, πρότυπα, εκτύπωση. Στο Excel διδάσκεται η εισαγωγή και η μορφοποίηση δεδομένων και κελιών, οι αριθμητικές εκφράσεις και συναρτήσεις στατιστικής ανάλυσης, και οι γραφικές παραστάσεις. Στο  Powerpoint  παρουσιάζονται τα πρότυπα σχεδίασης, το υπόδειγμα διαφάνειας,  οι εικόνες και τα πλαίσια κειμένου σε διαφάνειες, το φόντο διαφάνειας, η προβολή παρουσίασης και η προσαρμογή κίνησης σε αντικείμενα. Στο Διαδίκτυο γίνεται μια παρουσίαση της δομής του και της λειτουργίας του,  παρουσιάζεται το web, η έννοια του υπερκειμένου και η γλώσσα HTML καθώς και θέματα αναζήτησης πληροφορίας στο Διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης - Google κλπ.). Τέλος παρουσιάζονται τα πιο γνωστά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και επιλέγοντας το Wordpress διδάσκεται η δημιουργία blog και website δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο στο διαδίκτυο με πρόσβαση τόσο από σταθερά όσο και από κινητά περιβάλλοντα διασύνδεσης.

 

Βιβλιογραφία

Οδηγός του Ελληνικού OFFICE 2013, Έκδοση: 1η έκδ./2013, Συγγραφείς: Steve Johnson, ISBN: 978-960-512-6605, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ

Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2013, Έκδοση: 1η έκδ./2014, Συγγραφείς: Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι., Καρολίδης Δημήτριος Α., ISBN: 978-960-6789-17-5,  (Εκδότης): Κωνσταντίνος Ξαρχάκος

Μαθαίνετε εύκολα Word Press 4x, Εκδότης: Ξαρχάκος

 

Κοινωνική Θεωρία

Διδάσκοντες: Γιώργος Πλειός - Λίζα Τσαλίκη

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥΕ02

ECTS: 4

Στόχος του μαθήματος είναι:

Η γνωριμία με την κοινωνική θεωρία, το αντικείμενό και τη μεθοδολογία της και τις σχέσεις μεταξύ  των διαφόρων κοινωνικών επιστημών

Η εισαγωγή στα κύρια παραδείγματα και τις θεωρητικές προσεγγίσεις στην κοινωνική θεωρία (Μαρξ, Ντυρκχάϊμ, Βέμπερ, Πάρσονς, Κριτική Θεωρία, Θεωρία της Συμβολικής Διαντίδρασης). 

Η ανάλυση βασικών εννοιών όπως

-Κοινωνία, κοινωνικοί θεσμοί, κοινωνικές ομάδες και κοινωνική δράση 

-Πολιτισμός

-Κοινωνικοποίηση

-Κοινωνική διαντίδραση

-Κοινωνική διαστρωμάτωση και ταξική δομή

-Εργασία και οικονομία

-Εθνότητα και φυλή

-Οικογένεια και γάμος

-Εκπαίδευση

 

 

Εικαστικές τέχνες και Επικοινωνία

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥΕ03

ECTS: 4

 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την επικοινωνιακή διάσταση των εικαστικών τεχνών ως αναπόσπαστο τμήμα του παγκόσμιου πολιτισμού και ως εκφραστικά μέσα αναπαράστασης εμπειριών, ιδεών και συναισθημάτων.

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα μελετά τον επικοινωνιακό - διαμεσολαβητικό ρόλο της εικαστικής δημιουργίας σε σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας, όπως είναι το ζήτημα της πολιτισμικής ταυτότητας ή της πολιτισμικής προσομοίωσης έτσι όπως διαμορφώνεται, προβάλλεται ως δεδομένο και υπονομεύεται για να δημιουργήσει τα στερεοτυπικά αντίθετα, π.χ. του ξένου και του ντόπιου, του ανατολικού και του δυτικού, του αυθεντικού και του μιμούμενου.

Θεματικές ενότητες

Οι θεματικές ενότητες διαμορφώνονται ανάλογα με τους καλλιτέχνες και τα έργα που επιλέγονται κάθε φορά, ανακοινώνονται στους φοιτητές κατά την έναρξη του  μαθήματος.

Βιβλιογραφία

-          Greenberg Clement (2007), Τέχνη και πολιτισμός, μετάφραση και επιμέλεια Νίκος Δασκαλοθανάσης, Νεφέλη, Αθήνα.

-          Said Eduard (1996), Κουλτούρα και ιμπεριαλισμός, μτφρ. Β. Λάππα, Νεφέλη, Αθήνα.

-          Said Eduard (1996), Οριενταλισμός, μτφρ. Φ. Τερζάκης, Νεφέλη, Αθήνα.

Εκτός από την βασική βιβλιογραφία, προτείνεται πρόσθετη  βιβλιογραφία η οποία αντιστοιχεί στην υπό εξέταση ενότητα.

 

Β΄ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία και Κοινωνία

Διδάσκουσα: Έλλη Φιλοκύπρου

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥ201

ECTS: 5

 

Στόχοι του μαθήματος είναι: (α) να μελετήσουν οι φοιτητές, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, τις πολλαπλές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της κοινωνίας: την επίδραση που ασκούν κοινωνικές καταστάσεις και φαινόμενα στη διαμόρφωση ρευμάτων, στη θεματική, στην τεχνοτροπία· τη λογοτεχνία ως έναν τρόπο ανάγνωσης της κοινωνίας· τη λογοτεχνία ως στάση ζωής· (β) να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις αναφορικά με συγκεκριμένες περιόδους της νεοελληνικής λογοτεχνίας· (γ) να εφοδιαστούν με κλειδιά που θα τους επιτρέπουν να προσεγγίζουν τα λογοτεχνικά κείμενα και να τα ερμηνεύουν.

Περιγραφή του μαθήματος

Στο μάθημα επιλέγονται κάθε φορά κείμενα σημαντικών εκπροσώπων της νεοελληνικής λογοτεχνίας (ποιητικά ή πεζογραφικά) και μελετώνται εκ του σύνεγγυς.  Κατά τη συζήτηση, αναδεικνύονται οι σχέσεις των κειμένων με το κοινωνικοϊστορικό γίγνεσθαι: σχέσεις οι οποίες μπορεί να ανιχνεύονται άμεσα ή έμμεσα, ενώ ενδιαφέρει και η απουσία μιας εμφανούς τέτοιας σχέσης.  Αναδεικνύονται επίσης οι σχέσεις των κειμένων μεταξύ τους, καθώς και με άλλα κείμενα που ανήκουν σε άλλες ιστορικές περιόδους.  Παράλληλα, η μελέτη των κειμένων εστιάζεται σε ζητήματα θεματικής, ύφους, αφηγηματικής δομής.

Θεματικές ενότητες

Οι θεματικές ενότητες διαμορφώνονται ανάλογα με τους λογοτέχνες και τα κείμενα που επιλέγονται κάθε φορά, ανακοινώνονται στους φοιτητές κατά την έναρξη του  μαθήματος.

Βιβλιογραφία

Το ίδιο ισχύει για τη βιβλιογραφία: αντιστοιχεί στους λογοτέχνες και στα κείμενα που επιλέγονται κάθε φορά.  Επιλογή βιβλιογραφίας παρουσιάζεται στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.  Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, το μάθημα θα επικεντρωθεί στην ποίηση της γενιάς του 1940.  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Α. Πηγές

 • Αλεξάνδρου Άρης, Ποιήματα (1941-1974), Καστανιώτης, 1978
 • Αναγνωστάκης Μανόλης, Τα Ποιήματα (1941-1971), Στιγμή, 1995
 • Κύρου Κλείτος, Εν όλω. Συγκομιδή 1943-1997, Άγρα, 2006
 • Λειβαδίτης Τάσος, Ποίηση Α, Β, Γ, Κέδρος, 1985, 1987, 1991
 • Πατρίκιος Τίτος, Ποιήματα Ι, Πρίσμα 1963· και Ποιήματα ΙΙ, Κέδρος, 1998
 • Παυλόπουλος Γιώργης, Ποιήματα 1943-1997, Νεφέλη, 2001

Β. Μελέτες

 • Δάλλας Γιάννης, Μανόλης Αναγνωστάκης, Ποίηση και ιδεολογία, Κέδρος, 2007
 • Ιλίνσκαγια Σόνια, Η μοίρα μιας γενιάς. Συμβολή στη μελέτη της μεταπολεμικής πολιτικής ποίησης στην Ελλάδα, Κέδρος 1986
 • Κουβαράς Γιάννης, Στην ανθισμένη ματαιότητα του κόσμου. Περιδιαβάσεις στην ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη, Καστανιώτης, 2008
 • Μαρωνίτης Δ. Ν., Πολιτική και ποιητική ηθική. Πρώτη μεταπολεμική γενιά:       Αλεξάνδρου, Αναγνωστάκης, Πατρίκιος, Κέδρος, 1984
 • Μέντη Δώρα, Μεταπολεμική πολιτική ποίηση. Ιδεολογία και ποιητική, Κέδρος, 1995
 • Φιλοκύπρου Έλλη, Ένοχος μιας μεγάλης αθωότητας. Η ποιητική περιπέτεια του Τάσου                Λειβαδίτη, Νεφέλη, 2012

 

Γλώσσα και Επικοινωνία

Διδάσκων: Σπύρος Μοσχονάς

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥ202

ECTS: 5

 

Στόχοι του μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/ριες με τις βασικές έννοιες της επιστήμης της γλωσσολογίας και να γνωρίσουν στοιχειώδεις εφαρμογές της γλωσσολογικής επιστήμης στην ανάλυση του λόγου των Μέσων.

 

Περιγραφή του μαθήματος

Παρουσιάζονται βασικές έννοιες και αρχές της επιστήμης της γλωσσολογίας. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος εξετάζονται συνοπτικά: η φύση του γλωσσικού σημείου (F. de Saussure, E. Benveniste), το κύκλωμα της επικοινωνίας (F. de Saussure), οι λειτουργίες της επικοινωνίας (R. Jakobson). Εξετάζονται επίσης τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (Φωνητική-Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη) υπό την οπτική της γενετικής γραμματικής (N. Chomsky). Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος η αφηρημένη γλωσσολογική ανάλυση αντιπαραβάλλεται προς τη μελέτη της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας (Πραγματολογία, Κοινωνιογλωσσολογία). Συστήνεται το έργο των J. L. Austin και W. Labov. Οι φοιτητές/ριες καθοδηγούνται στην παρατήρηση, καταγραφή και ανάλυση πραγματικών συμβάντων και περιστάσεων επικοινωνίας.

 

Θεματικές ενότητες

Βλ. περιγραφή του μαθήματος στο e-class.

 

Βιβλιογραφία

Βλ. σχετική ενότητα στο e-class.

Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό  υλικό του μαθήματος. 

http://eclass.uoa.gr/modules/course_description/?course=MEDIA221

 

 

Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία

Διδάσκοντες: Μαρία Κομνηνού-Στέλιος Παπαθανασόπουλος

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥ203

ECTS: 5

Στόχοι

-          Να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικά με τη δομή και λειτουργία του δημοσιογραφικού πεδίου.

-          Να μυηθούν οι φοιτητές στις βασικές έννοιες  που ορίζουν την άσκηση της λειτουργίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος στον 21ο αιώνα

-          Να μελετήσουν τις συνθήκες άσκησης  της στο νέο διαδικτυακό περιβάλλον τόσο διεθνώς όσο και στο Ελληνικό πλαίσιο.

-          Να εξασκήσουν τις ικανότητές τους για κριτική ανάλυση και συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο της δημοσιογραφίας.

 

Περιγραφή

Σύντομη αναδρομή στην επίδραση της Τυπογραφίας στην ανάπτυξη των εθνικών γλωσσών και των νοερών κοινοτήτων, στην ανάπτυξη του Τύπου και στη σχέση του με την συγκρότηση της δημόσιας σφαίρας. Διαφορές στην ανάπτυξη της δημόσιας σφαίρας στην Ελλάδα από το 18ο στις αρχές του 20ου αιώνα. Αλλαγές με την είσοδο του διαδικτύου και πέρασμα από την έντυπη στην πολυμεσική δημοσιογραφία. Αλλαγές στη δομή οργάνωσης των εφημερίδων και σημαντική ενίσχυση του ρόλου των δικτυακών συνδρομητών/χρηστών. Παράγοντες που οδήγησαν στην καταρράκωση του κύρους των ΜΜΕ. Παραβιάσεις της δημοσιογραφικής δεοντολογίας στον Αμερικανικό και Αγγλικό Τύπο (Πόλεμος Ιράκ). Καινοτομίες και νέα εργαλεία. Περιγραφή των μεγάλων αμφισβητιών του παραδοσιακού μοντέλου Julian Assange μέσω Wikileaks και Eduard Snowdon.  Περιγραφή και αποτίμηση των νέων μοντέλων οικονομικής αποδοτικότητας στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Επίσης θα γίνει περιγραφή της λειτουργίας των Ελληνικών εφημερίδων από επαγγελματίες του χώρου.

 

Θεματικές ενότητες

-Η ιστορία της Τυπογραφίας και η συγκρότηση της δημόσιας σφαίρας.

-Θεωρίες για την κοινωνία, θεωρίες για  τα ΜΜΕ.

- Ο ρόλος του δημοσιογράφου

- Δομή και οργάνωση της εφημερίδας .

- Κλασσικά και εναλλακτικά είδη δημοσιογραφικής αφήγησης

-Είδη δημοσιογραφικού λόγου

-Η έκρηξη του πλανήτη του Γουτεμβέργιου.

-Παράγοντες που οδήγησαν στη καταρράκωση του κύρους των ΜΜΕ

-Οι παραβιάσεις δεοντολογίας στο διεθνή και στον Ελληνικό Τύπο.

- Καινοτομίες και νέα εργαλεία

-Wikileaks

- H περίπτωση Edward Snowden

-Νέα μοντέλα οικονομικής αποδοτικότητας.

 

Βιβλιογραφία

J. Habermas (1997) Αλλαγή δομής της δημοσιότητας, μετ. Λ. Αναγνώστου, Αθήνα, Αλεξάνδρεια.

Μ. Κομνηνού, Χ. Λυριντζής(Επιμ). Κοινωνία Εξουσία και ΜΜΕ( 1989) Αθήνα Παπαζήσης.

Μ. Κόβατς, Τ. Ρόζενστιλ (2004) Εισαγωγή στη δημοσιογραφία. Αθήνα, Καστανιώτης.

Σ. Παπαθανασόπουλος, Μ. Κομνηνού (Επιμ.) Ζητήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας (1998) Αθήνα Καστανιώτης

Ι. Ραμονέ (2011) Η έκρηξη της δημοσιογραφίας Αθήνα Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.

 

 

 

Ιστορία της Τέχνης

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Διαμαντοπούλου

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥ204

ECTS: 5

 

Στόχοι του μαθήματος είναι: α) να προσεγγίσουν οι φοιτητές την καλλιτεχνική δημιουργία ως αντικείμενο ανάγνωσης, ερμηνείας και σύνδεσης με την κοινωνία. β) να γνωρίσουν οι φοιτητές σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας της τέχνης. γ) να αποκτήσουν εφόδια οι φοιτητές για την ερμηνεία των έργων τέχνης.

 Περιγραφή του μαθήματος

Τα μάθημα διερευνά την πορεία της τέχνης στο ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, μέσα από σημαντικά  καλλιτεχνικά κινήματα και τέχνεργα. Το μάθημα συμπληρώνεται από ασκήσεις  εικονολογικής ανάλυσης έργων τέχνης και από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, τρέχουσες  εκθέσεις, εργαστήρια κ.ά.

Θεματικές ενότητες

 • Ορισμός της τέχνης, του έργου τέχνης, του καλλιτέχνη.
 • Μεθοδολογικά εργαλεία προσέγγισης της τέχνης.
 • Προϊστορικοί πολιτισμοί
 • Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός
 • Βυζαντινός πολιτισμός
 • Αναγέννηση – Μανιερισμός
 • Καλλιτεχνικά κινήματα από τον 17ο ως τον 19ο αιώνα
 • Μοντέρνα καλλιτεχνικά κινήματα

 

Βιβλιογραφία

-          Ανδρόνικος Μ., (1986), Ο Πλάτων και η τέχνη, Νεφέλη, Αθήνα.

-          Gombrich E. H (1998), Το χρονικό της τέχνης, μτφρ. Λίνα Κάσδαγλη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα. Greenberg Clement (2007), Τέχνη και πολιτισμός, μετάφραση και επιμέλεια Νίκος Δασκαλοθανάσης, Νεφέλη, Αθήνα. (

-          Καρούζος Χρήστος (2000), Αρχαία τέχνη, Ομιλίες – Μελέτες, Ερμής, Αθήνα. (Α΄ έκδοση: 1972).

-          Μιχελής Π., (1972) Αισθητική θεώρηση της βυζαντινής τέχνης, Ίδρυμα Π. και Ε. Μιχελή, Αθήνα.

-          Πανσελήνου Ναυσικά (2000), Βυζαντινή ζωγραφική – Η βυζαντινή κοινωνία και οι εικόνες της, Καστανιώτης, Αθήνα.

-          Λαμπράκη – Πλάκα Μ., (2004), Ιταλική αναγέννηση, Καστανιώτης, Αθήνα.

-          Vasari Giorgio,(199), Καλλιτέχνες της Αναγέννησης, μτφρ. Σ. Λυδάκης, Κανάκης, Αθήνα.

-          Ρηγοπούλου Πέπη – Ανδρεάδης Γιάγκος (2010), Ζητήματα Ιστορίας του Πολιτισμού, Τόπος, Αθήνα.

-          Ρηντ Χέρμπερτ (1986), Λεξικό Εικαστικών Τεχνών, μτφρ. Ανδρέας Παππάς, Υποδομή, Αθήνα.

-          Στεφανίδης Μάνος (1994), Μια ιστορία της ζωγραφικής, Καστανιώτης, Αθήνα.

 

 

Σύγχρονη Τεχνολογία και ΜΜΕ

Διδάσκων: Μιχάλης Μεϊμάρης

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥ205

ECTS: 5

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται το γνωστικό αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος οδήγησε στην αναμόρφωση του διδακτικού περιεχομένου υπό τη μορφή θεματικών ενοτήτων, όπως, μεταξύ άλλων, Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες, Δικτυακές Κοινότητες, Εικονική Πραγματικότητα, Νέες Τεχνολογίες & εξ Αποστάσεως Δραστηριότητες, Ανοικτά Δεδομένα,  Ταυτότητα στο Διαδίκτυο, Προστασία Δεδομένων και Πνευματικών Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο, έτσι ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της επίδρασης των νέων τεχνολογιών και των ΜΜΕ σε ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων. Η πολυεπίπεδη αυτή προσέγγιση ανταποκρίνεται τόσο στην ποικιλότητα των σχετικών φαινομένων, όσο και στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις που προ- κύπτουν από την πολυσήμαντη σχέση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων εφαρμογών τους.

 

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά

(Ένα από τα παρακάτω:)

 

Εισαγωγή στον Πολιτισμό και τις Πολιτισμικές Σπουδές

Διδάσκουσα: Μυρτώ Ρήγου

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥΕ04

ECTS: 4

 

Πώς ορίζεται ο πολιτισμός και γιατί δυσφορούμε εντός του; Ποιο είναι το πρόγραμμα του πολιτισμού σε σχέση με το πρόγραμμα των μέσων (παραδοσιακών και νέων) που μας προγραμματίζουν για συγκεκριμένη αντιληπτική συμπεριφορά;

Στο μάθημα εξετάζεται η διάχυτη πολιτισμική δυσφορία, και μάλιστα όλα τα κατά καιρούς προτεινόμενα "ιάματα" (παιδεία, τέχνη, επιστήμη, χειραφετικά πολιτικά προτάγματα και ούτω καθεξής), και τίθεται το ερώτημα γιατί μέχρι τώρα δεν "λειτούργησαν".

Μέσω των πολιτισμικών σπουδών κύριος στόχος είναι η κατανόηση του παρόντος δια του παρελθόντος ώστε διαβάζοντας μια εφημερίδα να μπορούμε να κατανοούμε τι λέει. Ο σκοπός συνεπώς συνίσταται όχι απλώς στην εκμάθηση των πολιτισμών (αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, του Ισλάμ ή της Κίνας) αλλά ό,τι από την παρελθούσα ζωή εξακολουθεί και σήμερα να λειτουργεί στη δυτική Ευρώπη.

Ειδικότερα, προτείνεται o τρόπος χρήσης των πολιτιστικών αγαθών (αισθητική απόλαυση, επικοινωνιακή χρησιμότητα) ούτως ώστε να σηματοδοτηθεί κοινωνικά η λειτουργία τους και η θέση τους στην αγορά ως καταναλωτικών προϊόντων.

Επιπλέον,  θα εξεταστούν οι διαδικασίες της καθημερινής δημιουργικότητας (διάβασμα, συζητήσεις, θέατρο, υλικός πολιτισμός, ένδυση, κατοικία, θεάματα, ενημέρωση) με στόχο να φανεί η καταστατική θέση του ανθρώπου στον πολιτισμό της εποχής του για τον οποίο ο Φρόυντ προτείνει ως θεραπευτική προτροπή: " όταν δεν έχεις ό,τι σου αρέσει, πρέπει να σου αρέσει ό,τι έχεις".

 

Σύγχρονη Ιστορία

Διδάσκων: Νίκος Παπαναστασίου

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥΕ05

ECTS: 4

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά διακυβεύματα και τις κύριες θεματικές της Σύγχρονης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ιστορίας στον 20ο αιώνα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται η συνοπτική παρουσίαση και ερμηνεία των κυριότερων πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και ιδεολογικών εξελίξεων και διεργασιών που προσδιόρισαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαμορφώθηκαν οι σύγχρονες κοινωνίες. Με αφετηρία την εδραίωση της νεωτερικότητας, αναλύονται επιλεκτικά σημαντικές τομές και συνέχειες της ευρωπαϊκής και ελληνικής Ιστορίας, όπως ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Μεσοπόλεμος (με έμφαση στην άνοδο του Φασισμού και Ναζισμού). Στο δεύτερο μέρος θα αναλυθεί επίσης ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος (Κατοχή, Ολοκαύτωμα, Σχεδιασμός του Μεταπολεμικού Κόσμου), αλλά και ο Ψυχρός Πόλεμος (απαρχές και επιμέρους φάσεις), ενώ θα διερευνηθούν σημαντικές πτυχές της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών δίνεται η δυνατότητα σε φοιτήτριες και φοιτητές, με τη βοήθεια και την καθοδήγησή μου, να συντάξουν εργασίες σε θέματα του 20ου αιώνα. Ο στόχος αυτής της επιλογής είναι διττός: Πρώτον, η κριτική ανάλυση και τεκμηριωμένη σύνθεση κειμένων, σε συνδυασμό με τη συστηματική οργάνωση και αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού. Δεύτερον, η εμβάθυνση στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία, ώστε οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν ευχέρεια στην αντιμετώπιση μεθοδολογικών και ερμηνευτικών ζητημάτων.

 

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία PEC101

Διδάσκων: Μανόλης Κουντούρης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Κωδικός μαθήματος: 83ΝΥΕ06

ECTS: 4

 

Η παράλληλη γένεση των κοινωνιών της αγοράς και  της οικονομικής επιστήμης

Κλασική Πολιτική Οικονομία (Smith, Ricardo, Marx, Mill).

Νεοκλασική Πολιτική Οικονομία και οι σύγχρονες προεκτάσεις της.

Κριτική της Κλασικής και της Νεοκλασικής Σχολής Σκέψης και η σημασία της

για την ερμηνεία της σύγχρονης οικονομίας.