ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Κ.Ε.Ε) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜ?

Δείτε εδώ