ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CIVIS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-2022