ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ανακηρύχτηκαν πτυχιούχοι στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν μόνο ηλεκτρονικά (secr[at]media.uoa[dot]gr με θέμα : αίτηση ορκωμοσίας)  στην γραμματεία τα παρακάτω έγγραφα από 15-12-2020 έως 8-1-2021.

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εφιστάται η προσοχή στους υποψηφίους πτυχιούχους, οι οποίοι έχουν εξετασθεί σε περισσότερα από τα προβλεπόμενα μαθήματα, ότι πρέπει να δηλώσουν (στην αίτηση ορκωμοσίας) τα μαθήματα εκείνα (από τα επί πλέον) τα οποία δεν επιθυμούν να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου.

Η ημερομηνία ορκωμοσίας είναι στις  27-1-2021 και ώρα 13:00 μ.μ και θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση από την γραμματεία που θα αναφέρει το link που θα πρέπει να συνδεθείτε για να γίνει η ορκωμοσία.

Μία μέρα μετά την ορκωμοσία 28-1-2021, οι φοιτητές μπορούν να περάσουν από την γραμματεία για να καταθέσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ή με δήλωση του νόμου 1599 να δηλώσουν ότι την έχουν απολέσει, για να παραλάβουν την καθομολόγηση και τα αντίγραφα του πτυχίου τους.

* Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους ότι  ανακηρύσσονται αυτόματα πτυχιούχοι. Προκειμένου όμως να ορκισθούν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.

 Από την Γραμματεία