ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανακοίνωση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Λόγω των νέων επιδημιολογικών δεδομένων  όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, από την Τρίτη 03.11.2020 και μέχρι νεοτέρας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο θα πραγματοποιούνται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος όπως παρακολουθούν τις σχετικές με την οργάνωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας  ανακοινώσεις  στην ιστοσελίδα https://www.media.uoa.gr,  καθώς και να εγγραφούν άμεσα στα σχετικά μαθήματα στο e class, προκειμένου να λαμβάνουν τους συνδέσμους για να παρακολουθούν τη διδασκαλία των μαθημάτων.