ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.ΕΔΩ