ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ Ε.Τ.Ε.Π.ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΔΩ