Menu

Τμήμα Eπικοινωνίας και ΜΜΕ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ
Σύντομη παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Τμήματος
Καθηγητή Γεώργιο Πλειό

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991. Αποστολή του είναι να αναπτύσσει τη διδασκαλία και την έρευνα στο πεδίο των επικοινωνιακών σπουδών, να προσφέρει τη βέλτιστη επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών και να  συνεισφέρει εν γένει στην ελληνική κοινωνία, στους τομείς που δραστηριοποιείται.

Σε αυτήν την τριαντάχρονη πλέον διαδρομή, είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες. Παρά ταύτα, το Τμήμα ΕΜΜΕ εμφάνισε μια συνεχή, σταθερή και έντονη δραστηριότητα στο επίπεδο της διδασκαλίας και της έρευνας, αλλά και με τη συμμετοχή του στο δημόσιο διάλογο, τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο, με μελέτες και έρευνες, δημόσιες ομιλίες και συζητήσεις, επιστημονικά συνέδρια, διακρίσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα. Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνουμε ακόμα ότι πολλοί από τους απόφοιτούς μας διαπρέπουν στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, τη διαφήμιση και τις δημόσιες σχέσεις, την πολιτική επικοινωνία, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τους πολιτιστικούς οργανισμούς, τα νέα μέσα, την επιστημονική έρευνα, καθώς και σε άλλους τομείς της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτισμού.

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ

Πρώτιστη μέριμνα του Τμήματος ήταν και παραμένει να προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές στους φοιτητές του τόσο στον τομέα της θεωρητικής εκπαίδευσης όσο και στους τομείς της πρακτικής και της έρευνας. Επιδιώκει την πολύπλευρη επιστημονική τους εκπαίδευση αλλά και την καλλιέργεια της ελεύθερης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Ταυτόχρονα είναι προσανατολισμένο στην παραγωγή ενός πλούσιου και ποιοτικά αξιόλογου ερευνητικού έργου, ενώ καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες να διευρύνει τους ορίζοντες και την εμβέλειά του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αναλαμβάνει κάθε δυνατή πρωτοβουλία ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης του επιστημονικού πεδίου της επικοινωνίας στην Ελλάδα και βελτίωσης των μέσων και πρακτικών της επικοινωνίας εντός της κοινωνίας.

Γι' αυτό το λόγο από την ίδρυσή του, το Τμήμα ΕΜΜΕ αποφάσισε να προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών που να βασίζεται στον διεπιστημονικό χαρακτήρα του πεδίου. Τα μαθήματα θεωρητικού και πρακτικού προσανατολισμού στο πρόγραμμα σπουδών μας έχουν σχεδιαστεί για να τροφοδοτήσουν αυτή την ανάγκη. Τούτο οφείλεται και στο γεγονός ότι το ίδιο το περιβάλλον της μαζικής επικοινωνίας είναι όχι μόνον πολύπλευρο και πολυδιάστατο, αλλά λόγω της φύσης του υπόκειται σε συνεχή μεταβολή, ιδίως υπό το βάρος των τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών εξελίξεων.

Σήμερα το Τμήμα μας στελεχώνουν περισσότεροι από σαράντα διδάσκοντες και ερευνητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς διαφορετικούς μεταξύ τους, όπως η Θεωρία και η Πρακτική των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η Πολιτική Επικοινωνία, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία, η Φιλοσοφία, η Πολιτική Επιστήμη, η Ιστορία, οι Πολιτισμικές Σπουδές, η Ιστορία της Τέχνης, η Γλωσσολογία, οι Νεοελληνικές Σπουδές, η Νομική Επιστήμη, οι Νέες Τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους, η Έντυπη, Ραδιοφωνική, Τηλεοπτική και Διαδικτυακή Δημοσιογραφία, η Διαφήμιση, οι Δημόσιες Σχέσεις, τα Νέα Μέσα. Με άλλα λόγια, η σύνθεση του Τμήματος αντανακλά το διεπιστημονικό περίγραμμα του αντικειμένου της επικοινωνίας και των ΜΜΕ.

 Πρακτική άσκηση και διεθνείς συνεργασίες

Το Τμήμα ΕΜΜΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης εκτός του Τμήματος και στη διενέργεια εργαστηριακών μαθημάτων εντός του Τμήματος. Ήδη από το 1993, φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματός μας απασχολούνται ως εκπαιδευόμενοι σε εταιρείες και οργανισμούς του ευρύτερου χώρου της Επικοινωνίας και των Μέσων. Καύχημά μας είναι ότι πολλοί φοιτητές μας έχουν βρει εργασία μέσα από το θεσμό της πρακτικής άσκησης του Τμήματος.

Το Τμήμα ΕΜΜΕ από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει με πολλούς τρόπους διεθνείς συνεργασίες με Πανεπιστημιακά Τμήματα της αλλοδαπής. Το Τμήμα συνεργάζεται ήδη με ένα μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Τμημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus και αποτελεί το Τμήμα με τις περισσότερες διεθνείς συνεργασίες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σημαντικός αριθμός φοιτητών μας μεταβαίνει κάθε χρόνο στα Τμήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να πραγματοποιήσει εκεί ένα μέρος των σπουδών του, ενώ παράλληλα υποδέχεται φοιτητές από τις χώρες αυτές. Ακόμη, αρκετοί διδάσκοντες του Τμήματος συνεργάζονται με αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα από πλείστες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες χώρες. Εκτός αυτού, στο Τμήμα διδάσκουν κατά καιρούς ξένοι συνάδελφοι και εργαζόμαστε ώστε αυτή η παράδοση να συνεχιστεί και διευρυνθεί στα χρόνια που έρχονται.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί μετεξέλιξη του ΠΜΣ που άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1996-97 και αναδιαρθρώθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002. Το τρέχον ΠΜΣ άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και αποτελείται από πέντε διακριτές κατευθύνσεις:

1.      Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
2.       Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
3.      Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
4.      Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης.

Τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος εντοπίζονται σε περιοχές για τις οποίες η ελληνική Πολιτεία και κοινωνία έχουν θέσει υψηλή στρατηγική προτεραιότητα. Το πρόγραμμα αφορά επιστημονικούς τομείς αιχμής (επικοινωνία, πολιτική, πολιτισμός, ανθρώπινο δυναμικό) και προσφέρει σπουδές που παρέχουν γνώσεις και δεξιότητες στις περιοχές των τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνίας, αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, το Τμήμα ΕΜΜΕ συμμετέχει από κοινού με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε σύμπραξη με το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στο Διατμηματικό/Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση.

Επίσης, το Τμήμα ΕΜΜΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών άρχισαν από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 τη λειτουργία ενός νέου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία. Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής.

Η διάρθρωση του Τμήματος

Στο Τμήμα έχουν ιδρυθεί από το 1993 τρεις Τομείς και λειτουργούν έξι Εργαστήρια (το Εργαστήριο Προβολής και Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος, το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, το Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων, το Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού, το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ, και το Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών), τα οποία παρέχουν πλούσιο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, για το οποίο μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί λεπτομερέστερα από τον Οδηγό Σπουδών και τις ιστοσελίδες των Εργαστηρίων.

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος

Το Τμήμα διαθέτει μια από τις πιο ενημερωμένες βιβλιοθήκες της χώρας στο πεδίο της επικοινωνίας και του πολιτισμού, η οποία περιλαμβάνει άνω των 7.000 εξειδικευμένων τόμων με ό,τι πιο σύγχρονο σε θέματα που άπτονται της Επικοινωνίας, έχουν στόχο να διερευνήσουν τις αρχές, τους μηχανισμούς και τις ιδεολογίες που ρυθμίζουν την επικοινωνία και διαμορφώνουν τις εξελίξεις στο χώρο των ΜΜΕ. Το Τμήμα επενδύει όσο μπορεί στην ανάπτυξη της βιβλιοθήκης του συχνά από τους πενιχρούς πόρους του και από τη συνεχή συνδρομή του Ινστιτούτου του.

Οι απόφοιτοί μας

Ένα πανεπιστημιακό Τμήμα αποκτά κύρος όχι μόνο μέσα από την καταξίωση διδασκόντων του, αλλά και από την πορεία και εξέλιξη των αποφοίτων του, καθώς και από την αναγνώρισή του στο ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Απόφοιτοι του Τμήματος στελεχώνουν με επιτυχία μέσα μαζικής επικοινωνίας, γραφεία και εταιρείες διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, εταιρείες δημοσκοπήσεων, φορείς πολιτικής επικοινωνίας και πολιτικά πρόσωπα, πολιτιστικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς κ.ά.  Με τα χέρι στην καρδιά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε περήφανοι γι’ αυτούς. Είμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα τους.

 Οι προκλήσεις και τα προβλήματα του σήμερα

Παρά τη διαδρομή που έχουμε διανύσει και τις όποιες επιτυχίες σ’ αυτήν, αντιλαμβανόμαστε ότι το περιβάλλον γύρω μας αλλάζει και πρέπει να ανταποκριθούμε σ’ αυτές τις αλλαγές. Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι πολλά.  Πριν απ’ όλα ένα νέο νομοθετικό και θεσμικό περιβάλλον διαμορφώνεται στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Τμήμα ΕΜΜΕ, κινείται με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των υποδομών του, του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει στους φοιτητές του, τον εμπλουτισμό του ερευνητικού του έργου, τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών του και την άμεση και έμμεση συνεισφορά του στην ελληνική κοινωνία, αναπόσπαστο μέρος της οποία αποτελεί. Κριτήρια σε αυτή την προσπάθεια είναι η επιστημονική εγκυρότητα, η ακαδημαϊκή ελευθερία, η κριτική προσέγγιση των ζητημάτων που μας αφορούν, οι δημοκρατικές αρχές και η δικαιοσύνη στη ρύθμιση των σχέσεων εντός και εκτός Τμήματος, η πολυφωνία και η ανεκτικότητα.

Πέρα αυτού, αντιλαμβανόμαστε ότι η καταιγίδα που σαρώνει την αγορά εργασίας και πλήθος άλλων προβλημάτων, αποτέλεσμα της κρίσης αλλά και χρόνιων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, θέτουν τον πήχη μπροστά μας ακόμα πιο ψηλά. Αν και τα πανεπιστήμια δεν ευθύνονται για τη μείωση ή την αύξηση των θέσεων εργασίας ή άλλες συνέπειες της κρίσης,  με αίσθημα ευθύνης, επεξεργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε προτάσεις, και να υλοποιούμε δράσεις, επιστημονικές και άλλες, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση, στο μέτρο που μας αναλογεί και στον τομέα ευθύνης μας, των προβλημάτων αυτών.

Καθηγητής Γεώργιος Πλειός
Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ
του Πανεπιστημίου Αθηνών